بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِـﮧ بعضیآ بآس گُفت:  هَــــر چِقَـــנرَґ بِـﮧ خـ9נت برωــــے;  بـــآز بِـﮧ مَـــن نمیــرωـــے... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزی چوب صداقت انقدر درد داشته باشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بدترین لحظه های زندگیم،لحظه ایه ک،خودم حالم بده ولی دارم یکی دیگه رو دلداری میدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيــــــرم کـــــردي دختـــــر...!!! حالا ديگـــه ... هيـــــچ مامـــــوري تـــــوي خيابـــــون نســــبت مــــن و تــــو بـــــراش مهـــــم نيــــس !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی.....!!! روزهایی که به تو نیازدارم... مصادف شده با روزهایی که ازمن دوری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت دلتنگ تبر میشود وقتی پرنده ها سیم برق را به او ترجیح میدهند....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺑﻴﺎﺩ ﺳﺮﺍﻏﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯽ: فقط اﻭﻥ… ﺍﻭﻥ… ﺍﻭﻥ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بــهــ تــنـهـایــیــ عــادتــ کــرده امــ مــثـلــ درخــتـیــ خــشـکـیـدهــ بــهــ بــیــ بـــرگــیــ ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــو را ... خــــدا از جــنس دروغ آفـــريد تضـــــاد دارد تـــــو باشـــي و شيــــطان رانـــده شـــود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...فقط چندقدم مانده بودبرسم به تو‏↳‏ اگراین خواب ادامه داشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي خانه ام چند متر آسمان ميخرم . . . و يك دو جين ستاره نميخواهم اينجا غريبي كني ماه من!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بعضی روزا خیلی دلش میخادگریه کنه وخودشو خالی کنه.اما امان از روزیکه ازشدت ناراحتی نتونه اشک بریزه وخودشوخالی کنه.آخ که آدم اون لحظه چقدسنگین میشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که می خواهی باش ...این عادت مشترک انسان هاست .... تو نیز روزی ، ساعتی ، لحظه ای .....احساس خواهی کرد که ....... هیچ کس ..... دوستت ندارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلندترین شاخه ى درخت یک چیز را خوب میفهمد و آن هم "تنهایى" است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ میزنم از طرفت به خودم ! حرف میزنم به جایت با خودم ! راستی صدایت چه قدر شبیه هق هقم شده است ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان تنهایی ام آب می افتد برای یک  قطره  بودنت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بِـﮧ بعضیآ بآس گُفت:  هَــــر چِقَـــנرَґ بِـﮧ خـ9נت برωــــے;  بـــآز بِـﮧ مَـــن نمیــرωـــے... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت فکر نمیکردم یه روزی چوب صداقت انقدر درد داشته باشه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بدترین لحظه های زندگیم،لحظه ایه ک،خودم حالم بده ولی دارم یکی دیگه رو دلداری میدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پيــــــرم کـــــردي دختـــــر...!!! حالا ديگـــه ... هيـــــچ مامـــــوري تـــــوي خيابـــــون نســــبت مــــن و تــــو بـــــراش مهـــــم نيــــس !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی.....!!! روزهایی که به تو نیازدارم... مصادف شده با روزهایی که ازمن دوری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت دلتنگ تبر میشود وقتی پرنده ها سیم برق را به او ترجیح میدهند....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺑﻴﺎﺩ ﺳﺮﺍﻏﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯽ: فقط اﻭﻥ… ﺍﻭﻥ… ﺍﻭﻥ…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" بــهــ تــنـهـایــیــ عــادتــ کــرده امــ مــثـلــ درخــتـیــ خــشـکـیـدهــ بــهــ بــیــ بـــرگــیــ ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــو را ... خــــدا از جــنس دروغ آفـــريد تضـــــاد دارد تـــــو باشـــي و شيــــطان رانـــده شـــود !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...فقط چندقدم مانده بودبرسم به تو‏↳‏ اگراین خواب ادامه داشت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي خانه ام چند متر آسمان ميخرم . . . و يك دو جين ستاره نميخواهم اينجا غريبي كني ماه من!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بعضی روزا خیلی دلش میخادگریه کنه وخودشو خالی کنه.اما امان از روزیکه ازشدت ناراحتی نتونه اشک بریزه وخودشوخالی کنه.آخ که آدم اون لحظه چقدسنگین میشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که می خواهی باش ...این عادت مشترک انسان هاست .... تو نیز روزی ، ساعتی ، لحظه ای .....احساس خواهی کرد که ....... هیچ کس ..... دوستت ندارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلندترین شاخه ى درخت یک چیز را خوب میفهمد و آن هم "تنهایى" است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ میزنم از طرفت به خودم ! حرف میزنم به جایت با خودم ! راستی صدایت چه قدر شبیه هق هقم شده است ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان تنهایی ام آب می افتد برای یک  قطره  بودنت...