بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت براى تنهایی خودم گريه نكردم. دلتنگ آنهایی شدم كه تنهايم گذاشتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه امروز دستش را گرفتی دیروز یارم بود؛ محکم،آرام فرق ندارد فردا تو هم تنهایی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفتی... مرا به ذهنت نه!به دلت بسپار ... من ازگم شدن در جاهای شلوغ میترسم......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الــکی سـَـر به سـَـرم گذاشتیُ ...  بــــکن بیــرون از تــو فـکــرت آشــتیُ ...  چــرا اومدی تو زنــدگیــم چـــرا ؟؟...  تــویــی که هیـــچوقــت دوســـم نداشـــتیُ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ماندنت به لجن مینشیند؛ وقتی بودنت کپک میزند؛ رفتن منطقی ترین توجیه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که بگیره صدای ترانه که هیچ، با صدای دستفروش دوره گرد هم گریه میکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی اضافه بودن است در خانه ای که تلفن هیچ وقت با تو کار ندارد! خانه ای که تو را نمی شناسد انگار، خانه ای که برای تو در اتاق کوچکی خلاصه می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســیاه ســفید کردن عــکــس هایــم دیـگر فایــده ای نــدارد هــمه فهمــیده انــد رنــگ پریـدگــی چــهره ام را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آنقدر خسته است که می خواهد برود،گوشه ای پشت به دنیا زانوهایش را بغل کند و بگوید:خدایا...من دیگر بازی نمیکنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای مهربانم... دیگر تمامش کن ... بریده ام... به هرچه که نمیخواستم رسیده ام......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چـه خـوب اسـت ، گـاه گاهــی دروغ بگویــی بـه دلـت ! و نـگذاری کـه بدانـد ، بـــــی نـــــهایت تنــــهاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی روی آدما حساب نکنین  خداتونم همه ی انتظاراتتونو برآورده نمیکنه!  اینا که فقط آدمن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ايـــن زمستــــان چــــيزي جـــز جـــاي خالــــي تــــو رشــــد نمي کنـــد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنــیــا... سوت پایان را بزن صداقت من حریف دروغ این زمانه نمیشود..!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیـــا بایـــد گفت :  اختیــــار داری ...  شمــــا ســگ کی بــــاشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت! من لایق تو نیستم... نمیدانم خواست لیاقتم را به من یادآوری کند یا خیانت خودش را توجیح!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ وقت براى تنهایی خودم گريه نكردم. دلتنگ آنهایی شدم كه تنهايم گذاشتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنکه امروز دستش را گرفتی دیروز یارم بود؛ محکم،آرام فرق ندارد فردا تو هم تنهایی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که رفتی... مرا به ذهنت نه!به دلت بسپار ... من ازگم شدن در جاهای شلوغ میترسم......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الــکی سـَـر به سـَـرم گذاشتیُ ...  بــــکن بیــرون از تــو فـکــرت آشــتیُ ...  چــرا اومدی تو زنــدگیــم چـــرا ؟؟...  تــویــی که هیـــچوقــت دوســـم نداشـــتیُ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ماندنت به لجن مینشیند؛ وقتی بودنت کپک میزند؛ رفتن منطقی ترین توجیه است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که بگیره صدای ترانه که هیچ، با صدای دستفروش دوره گرد هم گریه میکنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی اضافه بودن است در خانه ای که تلفن هیچ وقت با تو کار ندارد! خانه ای که تو را نمی شناسد انگار، خانه ای که برای تو در اتاق کوچکی خلاصه می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســیاه ســفید کردن عــکــس هایــم دیـگر فایــده ای نــدارد هــمه فهمــیده انــد رنــگ پریـدگــی چــهره ام را..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آنقدر خسته است که می خواهد برود،گوشه ای پشت به دنیا زانوهایش را بغل کند و بگوید:خدایا...من دیگر بازی نمیکنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای مهربانم... دیگر تمامش کن ... بریده ام... به هرچه که نمیخواستم رسیده ام......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چـه خـوب اسـت ، گـاه گاهــی دروغ بگویــی بـه دلـت ! و نـگذاری کـه بدانـد ، بـــــی نـــــهایت تنــــهاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی روی آدما حساب نکنین  خداتونم همه ی انتظاراتتونو برآورده نمیکنه!  اینا که فقط آدمن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در ايـــن زمستــــان چــــيزي جـــز جـــاي خالــــي تــــو رشــــد نمي کنـــد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنــیــا... سوت پایان را بزن صداقت من حریف دروغ این زمانه نمیشود..!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیـــا بایـــد گفت :  اختیــــار داری ...  شمــــا ســگ کی بــــاشی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت! من لایق تو نیستم... نمیدانم خواست لیاقتم را به من یادآوری کند یا خیانت خودش را توجیح!!