بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام بهار، بر سر زبان ها افتاده ولی هنوز هم ورد زبان من نام توست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسانی که دلشون،هوای اغوش عشقشون رو کرده ولی جز زانو های غم چیزی برای بغل کردنشون ندارن :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کســے بعــدِ کسـے نمُــــــرده ولـــے .... خیلیـــــا بَعــد از خیلیـــــا دیگـــه زندگــے نَکـــردن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کاش میدونستی.... واسه این همه درد هنوز سنی ندارم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بپرسم اون کیه که باهاشی بهم میگی با لبخند بابا اون که داداشیمه هه .. همون داداشیا دوشیدنت لباسو کندن و تورو پوشیدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می توانم…. به لبخند ها وشیطنت های دخترانه ام….. ادامه میدم . . .! هنوز… هیچکس لیاقت خانوم شدنم را ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سَختـــ ترین کار دنیـــــاستـــــــ ! تظاهــــر " مــن " به دوستــــ نَداشتــــن " تــو " ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانــم … چــرا بیــن ایــن همــه آدم پــیــله کــرده امــ بــه تــو … شــاید فــقط با تــو پــروانــه می شـــوم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ايجاد كن،ولى وارد رابطه كسى نشو؛ حيوانات هم به جفت هاى هم ديگركارى ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ب هیچکدوم از ارزوهات نرسی تازه میفهمی ناامیدی ینی چی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســر و ته این حــــــرف‌ها را که بزنـــــم، باز هـــــم تویـــــی که در ســَــرم تــــهِ حرف‌ها را می‌زنی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکــــهایم را بی صــــدا در اوج سکــــــــــوت می ریزم ...! هـــق هــــق برای کسیســــت که کسی را بــرای پاک کردن اشـــــــکهایــش دارد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه زماني قشنگ ترين اتفاق زندگيم افتادن اسمت روي گوشيم بود اونم ازم گرفتي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه... تو دروغگو نیستی! من حواسم پرت است گفته بودی دوستم داری بی اندازه! خوب که فکر میکنم  تازه می فهمم که بی اندازه "یعنی چی"!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه آشوبــے استـــــ در دلـــــــم ؛ وقتــے نمیدانـــــــم  در نبودنــــــــم بــه بــــــــودن چــه کســـے فکـــــر میکنــــے .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیدنت،انتظارت،گمشدنت،رفتنت،نبوسیدنت،جای خالی ات،نیامدنت با خودم در این فکرم خود لغتنامه ی دردم هی روزگار...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام بهار، بر سر زبان ها افتاده ولی هنوز هم ورد زبان من نام توست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسانی که دلشون،هوای اغوش عشقشون رو کرده ولی جز زانو های غم چیزی برای بغل کردنشون ندارن :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کســے بعــدِ کسـے نمُــــــرده ولـــے .... خیلیـــــا بَعــد از خیلیـــــا دیگـــه زندگــے نَکـــردن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کاش میدونستی.... واسه این همه درد هنوز سنی ندارم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بپرسم اون کیه که باهاشی بهم میگی با لبخند بابا اون که داداشیمه هه .. همون داداشیا دوشیدنت لباسو کندن و تورو پوشیدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می توانم…. به لبخند ها وشیطنت های دخترانه ام….. ادامه میدم . . .! هنوز… هیچکس لیاقت خانوم شدنم را ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سَختـــ ترین کار دنیـــــاستـــــــ ! تظاهــــر " مــن " به دوستــــ نَداشتــــن " تــو " ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانــم … چــرا بیــن ایــن همــه آدم پــیــله کــرده امــ بــه تــو … شــاید فــقط با تــو پــروانــه می شـــوم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رابطه ايجاد كن،ولى وارد رابطه كسى نشو؛ حيوانات هم به جفت هاى هم ديگركارى ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ب هیچکدوم از ارزوهات نرسی تازه میفهمی ناامیدی ینی چی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســر و ته این حــــــرف‌ها را که بزنـــــم، باز هـــــم تویـــــی که در ســَــرم تــــهِ حرف‌ها را می‌زنی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکــــهایم را بی صــــدا در اوج سکــــــــــوت می ریزم ...! هـــق هــــق برای کسیســــت که کسی را بــرای پاک کردن اشـــــــکهایــش دارد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه زماني قشنگ ترين اتفاق زندگيم افتادن اسمت روي گوشيم بود اونم ازم گرفتي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه... تو دروغگو نیستی! من حواسم پرت است گفته بودی دوستم داری بی اندازه! خوب که فکر میکنم  تازه می فهمم که بی اندازه "یعنی چی"!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه آشوبــے استـــــ در دلـــــــم ؛ وقتــے نمیدانـــــــم  در نبودنــــــــم بــه بــــــــودن چــه کســـے فکـــــر میکنــــے .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیدنت،انتظارت،گمشدنت،رفتنت،نبوسیدنت،جای خالی ات،نیامدنت با خودم در این فکرم خود لغتنامه ی دردم هی روزگار...