بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی که خواست بره، چون خودشم توان گفتن کلمه خداحافظ رو نداشت، در آخر فقط گفت شب خوش، اما نمیدونست که با رفتنش شبه سیاه منو به جهنم سپید تبدیل کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم راحت باشم ! بی جسارت ... بی خجالت ... درجواب چه خبرها،چشمانم راببندم وبگویم: " ناخوشی " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه تـوهمـی هسـتی کــه بـا سـایۀ خـیالت تـمـام شـب را آفتابـی سـر کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعجب نكن كه ميروي و من سد راهت نميشوم من اگر برايت آن باشم كه تو برايم بودي ماندنت هيچ اشك و التماسي لازم ندارد  اما افسوس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روز گار رفته ببین چی سهم ما شد ...... از عاشقی تباهی ..... از زندگی مصیبت ..... از دوستی شکست ........ از سادگی خیانت.@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد و دل برای یک نفر... چشمانم سفید شد! از راه نرسی مژه هایم هم سفید میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخ چقد این شبا دلم تنگه چشام از گریه رنگ بارونه.گمونم تو زندگیت از من حتی یه خاطره هم نمیمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی:  توی سال به 2بار تعطیلیه، 6ماهه احتیاج داری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميـــدانم کـــه يـــک روز ... حـــواليِ يـــه هرگــــزِ بـــزرگــــ بــه هـــم خـــواهيــــم رسيـــد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قصه ی بااوبودن را تا ابد اینگونه آغاز میکنم... یکی بود.. که هنوزم درخاطرم هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي دوست داشتنت. . . آنقدر تند ميروم... كه دوربين تمام بزرگراه ها روي صورتم فلش ميخورند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معــــمار ايــــن خيـــابـــون عاشــــق نبــــوده ... هــــر روز بــــي "تــــو" ميـــــرم از ايــــن پيـــــاده‌ رو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـــی هنوزم هر روز؛یادِ خودت و حرفات میُفتم،و دلم برات تنگ میشه،از خودم بــــــــدم میـــــاد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی فقط یه بارِ دیگه از تهِ دل ذوق میکردم . . . از اونایی که قبلش تو گفتی: "دیوونه یِ من،فقط مالِ خودَمیااااا" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....من برایش میمردم ولی اون‏‏‏↳‏ تب نکردکه هیچ......‏ ‏↳‏ گفت من این حرفارازیادشنیدم....‏↳‏ برام عادی شده..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی100 بار خداحافظی میکردیم اما افسوس معنای خداحافظی را زمانی فهمیدم که تو را به خدا سپردم......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبی که خواست بره، چون خودشم توان گفتن کلمه خداحافظ رو نداشت، در آخر فقط گفت شب خوش، اما نمیدونست که با رفتنش شبه سیاه منو به جهنم سپید تبدیل کرده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم راحت باشم ! بی جسارت ... بی خجالت ... درجواب چه خبرها،چشمانم راببندم وبگویم: " ناخوشی " 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه تـوهمـی هسـتی کــه بـا سـایۀ خـیالت تـمـام شـب را آفتابـی سـر کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعجب نكن كه ميروي و من سد راهت نميشوم من اگر برايت آن باشم كه تو برايم بودي ماندنت هيچ اشك و التماسي لازم ندارد  اما افسوس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روز گار رفته ببین چی سهم ما شد ...... از عاشقی تباهی ..... از زندگی مصیبت ..... از دوستی شکست ........ از سادگی خیانت.@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد و دل برای یک نفر... چشمانم سفید شد! از راه نرسی مژه هایم هم سفید میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخ چقد این شبا دلم تنگه چشام از گریه رنگ بارونه.گمونم تو زندگیت از من حتی یه خاطره هم نمیمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی:  توی سال به 2بار تعطیلیه، 6ماهه احتیاج داری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميـــدانم کـــه يـــک روز ... حـــواليِ يـــه هرگــــزِ بـــزرگــــ بــه هـــم خـــواهيــــم رسيـــد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من قصه ی بااوبودن را تا ابد اینگونه آغاز میکنم... یکی بود.. که هنوزم درخاطرم هست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براي دوست داشتنت. . . آنقدر تند ميروم... كه دوربين تمام بزرگراه ها روي صورتم فلش ميخورند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معــــمار ايــــن خيـــابـــون عاشــــق نبــــوده ... هــــر روز بــــي "تــــو" ميـــــرم از ايــــن پيـــــاده‌ رو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـــی هنوزم هر روز؛یادِ خودت و حرفات میُفتم،و دلم برات تنگ میشه،از خودم بــــــــدم میـــــاد...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی فقط یه بارِ دیگه از تهِ دل ذوق میکردم . . . از اونایی که قبلش تو گفتی: "دیوونه یِ من،فقط مالِ خودَمیااااا" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.....من برایش میمردم ولی اون‏‏‏↳‏ تب نکردکه هیچ......‏ ‏↳‏ گفت من این حرفارازیادشنیدم....‏↳‏ برام عادی شده..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی100 بار خداحافظی میکردیم اما افسوس معنای خداحافظی را زمانی فهمیدم که تو را به خدا سپردم......