بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از حقایق خیلی ساده است ولی درکش خیلی پیچیده وسخته مثل کنار اومدن با جمله خب دوستت نداره.زور که نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدیگرو دوست داریم.. به هم اعتماد داریم.. ولی روزی صـــــــــــــــــــــدبار به هم یادآوری میکنیم وابسته نشو و اینجاش درد داره. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها مثل عکس ها می مونند  زیاد بزرگشون کنی،کیفیتشون میاد پایین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حس میکنم جایی را تنگ کرده ام! جایی در قلب تو، برای آمدن دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمه ای بزرگتراز دهانش بودم برای همین بودکه مراخوردمیکردتااندازه شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی خودم مچاله شدم.... مچاله تر از تمام دستمال کاغذی های دنیا... خدایا...کاش مجازات خیانت مرگ بود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا لعنت کند بر واژه ها حتی ؛؛؛خداحافظ ؛؛؛ که یعنی آتشی افتاده در من با خداحافظ ؛؛؛ سکوت افتاده مثل رعشه ای بر استخوانهایم؛؛؛ شبیه موج سرد ساحل دریا خداحافظ؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اونی که تو زندگیمون نیست ، تو خوابمونم نباشه خواهشا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پوست كلفتي ربطي به آدم بودن ندارد، فقط مسير اشك هايت پشت و رو ميشود، ب جاي بيرون، ميريزد تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به عظمت باران برایت دلتنگی میکند... امروز عجیب,بی واژه,بی حصار... می خواهمت... مخاطب خااااص . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلت تنگ باشه... وقتی نتونی بهش بگی... وقتی دلت میخواد سرتو بزاری رو شونه هاش اما نداریش... وقتی میری که ازش بخوای برگرده اما یاد بی معرفتیش میفتی... این لحظه ها سخت میگذرن، اما میگذرن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب بالشم خيس ميشود... ميبيني او هم تاب نبودنت را ندارد... *از خودم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را دوست دارم نه برای آنچه تو هستی بلکه برای آنکسی که هستم هنگامی که در کنار توام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تبار رفتن كه باشي هيچ آمدني ماندني ات نميكند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که براش تنگ بشه،خود به خود همه یِ نامردی هاش از یادت میره . . . فقط از خدا میخوای یه بارِ دیگه . . . . . . بیخیال :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته به صداقت کسی اعتماد کنی ولی بعد که ازش جداشدی بفهی همه حرفاش دروغ بوده!!!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از حقایق خیلی ساده است ولی درکش خیلی پیچیده وسخته مثل کنار اومدن با جمله خب دوستت نداره.زور که نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدیگرو دوست داریم.. به هم اعتماد داریم.. ولی روزی صـــــــــــــــــــــدبار به هم یادآوری میکنیم وابسته نشو و اینجاش درد داره. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها مثل عکس ها می مونند  زیاد بزرگشون کنی،کیفیتشون میاد پایین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها حس میکنم جایی را تنگ کرده ام! جایی در قلب تو، برای آمدن دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لقمه ای بزرگتراز دهانش بودم برای همین بودکه مراخوردمیکردتااندازه شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی خودم مچاله شدم.... مچاله تر از تمام دستمال کاغذی های دنیا... خدایا...کاش مجازات خیانت مرگ بود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا لعنت کند بر واژه ها حتی ؛؛؛خداحافظ ؛؛؛ که یعنی آتشی افتاده در من با خداحافظ ؛؛؛ سکوت افتاده مثل رعشه ای بر استخوانهایم؛؛؛ شبیه موج سرد ساحل دریا خداحافظ؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اونی که تو زندگیمون نیست ، تو خوابمونم نباشه خواهشا …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پوست كلفتي ربطي به آدم بودن ندارد، فقط مسير اشك هايت پشت و رو ميشود، ب جاي بيرون، ميريزد تو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم به عظمت باران برایت دلتنگی میکند... امروز عجیب,بی واژه,بی حصار... می خواهمت... مخاطب خااااص . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلت تنگ باشه... وقتی نتونی بهش بگی... وقتی دلت میخواد سرتو بزاری رو شونه هاش اما نداریش... وقتی میری که ازش بخوای برگرده اما یاد بی معرفتیش میفتی... این لحظه ها سخت میگذرن، اما میگذرن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب بالشم خيس ميشود... ميبيني او هم تاب نبودنت را ندارد... *از خودم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را دوست دارم نه برای آنچه تو هستی بلکه برای آنکسی که هستم هنگامی که در کنار توام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تبار رفتن كه باشي هيچ آمدني ماندني ات نميكند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که براش تنگ بشه،خود به خود همه یِ نامردی هاش از یادت میره . . . فقط از خدا میخوای یه بارِ دیگه . . . . . . بیخیال :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخته به صداقت کسی اعتماد کنی ولی بعد که ازش جداشدی بفهی همه حرفاش دروغ بوده!!!!!!!