بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی است... که توهمه چیزه من باشی ولی"نباشی"!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تقصیر من بود چون از وقتی عاشقش شدم ترسیدم از وقتی عاشقش شدم بد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها شدم معادله چند مجهولي هيچکس از هيچ راهي من را نميفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ميخواهدكسى باشد... آنقدربرايش كسى باشم... ك دنبال كس ديگرى نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ است، علاقه ای که عادت شود، عادتی که باور شود ، باوری که خاطره شود، و خاطره ای که درد شود ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدم را عوض میکند . . . از تو چیزی میسازد که هیچوقت نبوده ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزگار بد کرده با قلبم... کم بوده از این زندگی سهمم... دلیل میبافم برای "عشق"... برای چیزی که نمیفهمم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی... قشنگترین وبی منت ترین حس دنیاست!! چون برای داشتنش نیاز به هیچ کس نداریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه غمی تو دلت باشه و نتونی اونو با کسی درمیون بزاری,هرچندهم که کوچیک باشه,از تو داغون میشی و باید خیلی حواست باشه که بغض هات نشکنن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُــدایـــا قـسـمتــت و حــکمــَـتـت بــمـانـــَــد بــَـرای آن هــایـی کــه درکـــَـش مـی کــنــنــد . . .بـــَـرای مــَــنِ نــفــهـــــم فــقــط مـــُعجـزه کـــُــن . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهسته گفت"خدانگهدارت" در را بست ورفت...آدم ها چ راحت مسئوليت خودشان را ب گردن خدا مى اندازند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....تنهایی یعنی درمیان میلیون هاآدم ‏‏↳‏ یه قلب هم برات نزنه حتی به دروغ....‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی واقعا تنهایی تا این حد!! مثلا امروز تولدم بود کسی جز همراه اول تولدمو تبریک نگفت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها طرح روی جلد ادمهاست که پرفروششان میکن.نه محتویات درونشان.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق فاجعه ی "تنهایی"را وقتی حس میکنم که از تو خبری نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم میگفتی به شرافتم قسم تنهات نمیذارم...حالا شرافتت پیش من گرو مونده با عشق جدیدت خوش باش بی شرف

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی است... که توهمه چیزه من باشی ولی"نباشی"!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تقصیر من بود چون از وقتی عاشقش شدم ترسیدم از وقتی عاشقش شدم بد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين روزها شدم معادله چند مجهولي هيچکس از هيچ راهي من را نميفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم ميخواهدكسى باشد... آنقدربرايش كسى باشم... ك دنبال كس ديگرى نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلخ است، علاقه ای که عادت شود، عادتی که باور شود ، باوری که خاطره شود، و خاطره ای که درد شود ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی آدم را عوض میکند . . . از تو چیزی میسازد که هیچوقت نبوده ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزگار بد کرده با قلبم... کم بوده از این زندگی سهمم... دلیل میبافم برای "عشق"... برای چیزی که نمیفهمم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی... قشنگترین وبی منت ترین حس دنیاست!! چون برای داشتنش نیاز به هیچ کس نداریم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یه غمی تو دلت باشه و نتونی اونو با کسی درمیون بزاری,هرچندهم که کوچیک باشه,از تو داغون میشی و باید خیلی حواست باشه که بغض هات نشکنن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُــدایـــا قـسـمتــت و حــکمــَـتـت بــمـانـــَــد بــَـرای آن هــایـی کــه درکـــَـش مـی کــنــنــد . . .بـــَـرای مــَــنِ نــفــهـــــم فــقــط مـــُعجـزه کـــُــن . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهسته گفت"خدانگهدارت" در را بست ورفت...آدم ها چ راحت مسئوليت خودشان را ب گردن خدا مى اندازند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....تنهایی یعنی درمیان میلیون هاآدم ‏‏↳‏ یه قلب هم برات نزنه حتی به دروغ....‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی واقعا تنهایی تا این حد!! مثلا امروز تولدم بود کسی جز همراه اول تولدمو تبریک نگفت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها طرح روی جلد ادمهاست که پرفروششان میکن.نه محتویات درونشان.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق فاجعه ی "تنهایی"را وقتی حس میکنم که از تو خبری نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم میگفتی به شرافتم قسم تنهات نمیذارم...حالا شرافتت پیش من گرو مونده با عشق جدیدت خوش باش بی شرف