بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شب ساکتیست انگار هیچ کس در دنیا نیست یا شاید... من در دنیای کسی نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته به کسی که دوسش داری بال و پر بدی اما وقتی پریدن یاد گرفت برا تو نپره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــَـوا شـنـــاسـی اِنـگــــــار نـمــی دانـــَــد یـــک گــوشــه ی شــَــهـر هـــَر شــَــب بــارانـــیـســــت . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُد شده اى درشهر... ب همه مى آيى جزمن! شايدم مقصرمنم ك قديمى ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یک " زن " سیگار میکشه یعنی کارش از گریه گذشته ، وقتی یک " مرد " گریه میکنه یعنی کارش از سیگار گذشته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که غرق شود میمیرد.. چه در دریا , چه در رویا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت گفت شایدبرگردم رفتنش مرا آزارنمیدهد... شایدش دردناک است... لایک بقول مسیحا:بی نهایت صفر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید رنگ دلم را عوض کنم... قرمزست... هر که مرا می بیند رم می کند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتیش میگیرم وقتی عاشقانه های منو، واسه همسرت یا هرکس دیگه می فرستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی دلتنگم می دانم دلتنگی این حس مشترک زیباست اما ... تحملش سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق فاجعه ی تنهایی را وقتی حس میکنم که از تو خبری نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی و این نبودن،کمر بسته تا مرا به زانو درآورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی دوراهی دوراهی بین موندن و رفتن  وقتی بهت میگ دوست دارم ولی فکر ازدواج رو از سرت بیرون کن عشق یعنی ندونی غرورت یا عشقت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله يا تو....چه فرقي ميكند هردو مرا ياد يك چيز مي اندازد...... تنهايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ ، ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا میگفت مترسک: وقتی نمیشود رفت ، همین یک پا هم اضافی ست.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شب ساکتیست انگار هیچ کس در دنیا نیست یا شاید... من در دنیای کسی نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته به کسی که دوسش داری بال و پر بدی اما وقتی پریدن یاد گرفت برا تو نپره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــَـوا شـنـــاسـی اِنـگــــــار نـمــی دانـــَــد یـــک گــوشــه ی شــَــهـر هـــَر شــَــب بــارانـــیـســــت . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مُد شده اى درشهر... ب همه مى آيى جزمن! شايدم مقصرمنم ك قديمى ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی یک " زن " سیگار میکشه یعنی کارش از گریه گذشته ، وقتی یک " مرد " گریه میکنه یعنی کارش از سیگار گذشته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که غرق شود میمیرد.. چه در دریا , چه در رویا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت گفت شایدبرگردم رفتنش مرا آزارنمیدهد... شایدش دردناک است... لایک بقول مسیحا:بی نهایت صفر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید رنگ دلم را عوض کنم... قرمزست... هر که مرا می بیند رم می کند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آتیش میگیرم وقتی عاشقانه های منو، واسه همسرت یا هرکس دیگه می فرستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی دلتنگم می دانم دلتنگی این حس مشترک زیباست اما ... تحملش سخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق فاجعه ی تنهایی را وقتی حس میکنم که از تو خبری نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی و این نبودن،کمر بسته تا مرا به زانو درآورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی دوراهی دوراهی بین موندن و رفتن  وقتی بهت میگ دوست دارم ولی فکر ازدواج رو از سرت بیرون کن عشق یعنی ندونی غرورت یا عشقت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله يا تو....چه فرقي ميكند هردو مرا ياد يك چيز مي اندازد...... تنهايي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ ، ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیبا میگفت مترسک: وقتی نمیشود رفت ، همین یک پا هم اضافی ست.