بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد نبودهای تا بدانی سرت بر روی بازوانم.... امنیت تو نیست... امنیت من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی پناهی یعنی: زیر آوار کسی بمانی ک قرار بود... تکیه گاهت باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... تنــــــــهایی ... ریشهـ تـــــــمامی گنـــــاهان و دردهـــــــاست  چوپــــــــــان را " تنـــــــــهایی " دروغـــــــگــو کـــرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــچ پـــچ " دوستـــتــ دارم " های تــــو در گوش او به گوشـــم میرسد بـــــازیچهــ ام یــــا بـــــــاز بـــچه فرضــــم کرده ایــ ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم کدام را راضی کنم !!دلی که میخواهدعاشق شود یاعقلی که میخواهد عاقل شود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بشه توهوای بارونی یه جوری تنهایی روتحمل کرد اما واسه من درد داره توهوای برفی باخاطرتش تنهابمونم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ... ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻫﻢ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به یادت آه را بر روی غم حک می کنم تا بدانی انتظار دوست یعنی اوج عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت را نفس میکشم.... عطرت نیز مانند خودت باوفاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کنار رد شد... بی محلی اش آزارم نداد اما اذیت شدم وقتی که گفت:ندیدمت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط به یه جایی نیاز داری که توش داد بزنی : دوست دارم لعنتی بفهم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها که میشوم باز هم دیوار اتاقم پناهم میدهد, تنها که باشی قدر دیوار را خوب می دانی... اولین پستمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همــــه جـــا بهــــــم میگـــــن زیـــــــادیـــم  جــــز اینجـــــا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قصه گفتن: بهانه نداشت مادربزرگ رفتن تو را بهانه کرد ماندن مرا،قصه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا تا بزن ! به قرينه هم تا بزن !! ميخواهم تنها درگير نيمه خودم باشم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــه واقعیتــی کــه نمیشـــه ازش گــذشت: دنیــای دختــرا پــُر از غصــه های یواشکیـــه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد نبودهای تا بدانی سرت بر روی بازوانم.... امنیت تو نیست... امنیت من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی پناهی یعنی: زیر آوار کسی بمانی ک قرار بود... تکیه گاهت باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... تنــــــــهایی ... ریشهـ تـــــــمامی گنـــــاهان و دردهـــــــاست  چوپــــــــــان را " تنـــــــــهایی " دروغـــــــگــو کـــرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــچ پـــچ " دوستـــتــ دارم " های تــــو در گوش او به گوشـــم میرسد بـــــازیچهــ ام یــــا بـــــــاز بـــچه فرضــــم کرده ایــ ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم کدام را راضی کنم !!دلی که میخواهدعاشق شود یاعقلی که میخواهد عاقل شود...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بشه توهوای بارونی یه جوری تنهایی روتحمل کرد اما واسه من درد داره توهوای برفی باخاطرتش تنهابمونم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ... ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻫﻢ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به یادت آه را بر روی غم حک می کنم تا بدانی انتظار دوست یعنی اوج عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالیت را نفس میکشم.... عطرت نیز مانند خودت باوفاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کنار رد شد... بی محلی اش آزارم نداد اما اذیت شدم وقتی که گفت:ندیدمت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط به یه جایی نیاز داری که توش داد بزنی : دوست دارم لعنتی بفهم….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها که میشوم باز هم دیوار اتاقم پناهم میدهد, تنها که باشی قدر دیوار را خوب می دانی... اولین پستمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همــــه جـــا بهــــــم میگـــــن زیـــــــادیـــم  جــــز اینجـــــا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای قصه گفتن: بهانه نداشت مادربزرگ رفتن تو را بهانه کرد ماندن مرا،قصه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا تا بزن ! به قرينه هم تا بزن !! ميخواهم تنها درگير نيمه خودم باشم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــه واقعیتــی کــه نمیشـــه ازش گــذشت: دنیــای دختــرا پــُر از غصــه های یواشکیـــه...