بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارم ازيكى بوديكى نبود گذشته است.... من دراوج غصّه گم شده ام.... عشق يعنى يكى بود يكى نـــــــــــابود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از دلتنگی اینه که دیگه نباید حتی دلتنگش باشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نمیدونی چقد دلم واسه تو تنگه... منو ببخش اگه هنوز میخام بت برسم اگ هنوز واست دلواپسم اگ میگم ب فکرم باش یه کم  من تنهام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ...؛ زمستانِ سیبری ست ؛ انگار ... استخوان می‌ترکاند ؛  لاکردار ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دیوار اتاقش نوشته بود استعمال دخانیات الزامیست...چون پنجره اتاقش رو به خونه ای باز میشد که عشقش عروس اون خونه بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انحصار دوست داشتنت . به اسم من است... .. حال تو با هرکه میخواهی پرواز کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقی که پیشمون نیست ولی توی قلبمونه  به یادمون نیس ولی تویادمونه بی خیالمونه ولی همیشه تو خیالمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته مامانت بره خواستگاری دختری که دیوونشی واسه دوستت . . . بچه هادارم دیونه میشم،برام دعاکنید هعیییی روزگار دمت گرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست میگفتی؛ مرد باید سبزه باشد ته ریش داشته باشد، پیراهن چهارخانه بپوشد و بوی عطر بدهد ... از وقتی که رفتی؛ با صورتی سیاه پیراهنی مشکی، ریش کامل و بوی عطر سیگار ! مــردانـگی را عزادارم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــــــی نِـــصــــفــــہ شـــب يــــهـــويـــی بـــيـــدار بـــشـــی و تــــا صُــــب آهـــنــگ گـــوش بــــدی ؛اون مـــوقـــســت حــــالــمـــو مـــيـــفـــهـــمــــی ):

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوردنيارو خــورديــــم , کِــشــيـــدنـــيـــارو کِـــشـيـديـــم ! فــقـط اونــجــای داســتـــان تــلــــخِِـــه کــه گــُفــتــنـــيـــارو نـــگُـــفـــتـــيـــم !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق بزرگیست بین کسی که تنها مانده یا تنهایی را انتخاب کرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــرابم بــه انــــدازه ی جــــراحی کــه عــزیزش زیر دســـتانش در حـــال جــان دادن بـــاشــد ولــــی از دســتش کاری بــرنیاید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم رفته بچه که بودم آرزوام چی بوده!!! ولی از این مطمئنم چیزی که الان هستم آرزوی بچگیام نبوده و نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام کهنه رفیق.....  یادایام قشنگی که گذشت کنج قلبم گرم است.....  من به یادت هستم روزگارت خوش باد.....هعیییییییییییییییییییییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی لعنتی! من می روم! تو می مانی با دنیایی از خاطرات راستی آن روز که دلداده تو شدم یادت هست؟ از آن جا به بعدش را پاک کن...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كارم ازيكى بوديكى نبود گذشته است.... من دراوج غصّه گم شده ام.... عشق يعنى يكى بود يكى نـــــــــــابود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتر از دلتنگی اینه که دیگه نباید حتی دلتنگش باشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نمیدونی چقد دلم واسه تو تنگه... منو ببخش اگه هنوز میخام بت برسم اگ هنوز واست دلواپسم اگ میگم ب فکرم باش یه کم  من تنهام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ...؛ زمستانِ سیبری ست ؛ انگار ... استخوان می‌ترکاند ؛  لاکردار ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی دیوار اتاقش نوشته بود استعمال دخانیات الزامیست...چون پنجره اتاقش رو به خونه ای باز میشد که عشقش عروس اون خونه بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انحصار دوست داشتنت . به اسم من است... .. حال تو با هرکه میخواهی پرواز کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی رفیقی که پیشمون نیست ولی توی قلبمونه  به یادمون نیس ولی تویادمونه بی خیالمونه ولی همیشه تو خیالمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته مامانت بره خواستگاری دختری که دیوونشی واسه دوستت . . . بچه هادارم دیونه میشم،برام دعاکنید هعیییی روزگار دمت گرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست میگفتی؛ مرد باید سبزه باشد ته ریش داشته باشد، پیراهن چهارخانه بپوشد و بوی عطر بدهد ... از وقتی که رفتی؛ با صورتی سیاه پیراهنی مشکی، ریش کامل و بوی عطر سیگار ! مــردانـگی را عزادارم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــــــی نِـــصــــفــــہ شـــب يــــهـــويـــی بـــيـــدار بـــشـــی و تــــا صُــــب آهـــنــگ گـــوش بــــدی ؛اون مـــوقـــســت حــــالــمـــو مـــيـــفـــهـــمــــی ):

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوردنيارو خــورديــــم , کِــشــيـــدنـــيـــارو کِـــشـيـديـــم ! فــقـط اونــجــای داســتـــان تــلــــخِِـــه کــه گــُفــتــنـــيـــارو نـــگُـــفـــتـــيـــم !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرق بزرگیست بین کسی که تنها مانده یا تنهایی را انتخاب کرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــرابم بــه انــــدازه ی جــــراحی کــه عــزیزش زیر دســـتانش در حـــال جــان دادن بـــاشــد ولــــی از دســتش کاری بــرنیاید...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم رفته بچه که بودم آرزوام چی بوده!!! ولی از این مطمئنم چیزی که الان هستم آرزوی بچگیام نبوده و نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با توام کهنه رفیق.....  یادایام قشنگی که گذشت کنج قلبم گرم است.....  من به یادت هستم روزگارت خوش باد.....هعیییییییییییییییییییییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی لعنتی! من می روم! تو می مانی با دنیایی از خاطرات راستی آن روز که دلداده تو شدم یادت هست؟ از آن جا به بعدش را پاک کن...!