بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی اون کانالی از تلویزیون و برا دیدن انتخاب کنی که برنامه ی زنده داشته باشه(حالا با هر موضوعی) تا احساس تنهایی نکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺎﻋﺘﻬﺎﻯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﻭﻯ مچم ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ, ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ دور گردنم ~_+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وخ دلت شكست . . خودت بيقه شو جم كن......... تا منت دست زخمي كسي رو نكشي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن خوش به حالش , رو لبش خندس... کسی نمیدونه دلم , "این همه" خستس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ینی وقتی میری لباس بخری تو اتاق پُرو از آیینه بپرسی بهم میاد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای گینس... ثبت کن... یارم رکورد خیانت راشکست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻠﺦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻜﺮﻛﻨﻨﺪ ﺳﺮﺕ ﺷﻠﻮﻍﺍﺳﺖ.... ﻭﻟﻲ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﻳﻨﻲ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـودم را آمـاده میکـنم بـرای رقـص بـاید در جشـن آشنـایـی تو و عشـق جدیـدت سنگـــ تمـام بگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است می چیند ان گلی که به عالم نمونه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــایـــی همیـــــنه تکــــرار نا منظــــم من بــــی تـــو… بــی آنـــکه بــدونـی برای تو نفـــس میکشـــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین ده نفر یه آدم و میخوان، آدمِ درگیرِ نفر یازدهمه که نمیخوادش... اصن یه وضعیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من که گذشت . . .  ولی این سِری خواستی دِلبَری کنی،یه جورِ دیگه باش . . . حرف از آیـــنده نزن باهاش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده بعد از چند ماه،هنوزم نصفِ شب که چشم وا میکنی،گوشیتو به امیدِ اسِ اون نیگا کنی؟؟ اگه نشده،خدا کنه از این به بعدم نشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیابان های تنهایی دلی ولگرد میخواهد"آواز بدون توسکوتی سرد میخواهد"برایت مرده بودمتابرایم تب کند قلبت"نپرسیدی دلت همدرد میخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخي دوريت رابه دل ميكشم روي خيالت اشك ميريزم هيچ وقت خيال نكن تورافراموش ميكنم مگرروزي كه كوچ به سوي خاك كنم!!!!!.... سميه *تهنا*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنــد شبــی ســت کــه بــی اجــازه بــه خــوابم میــایی خــوابم را رنگــی میکنــی ولــی روزم را سیــاه...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی اون کانالی از تلویزیون و برا دیدن انتخاب کنی که برنامه ی زنده داشته باشه(حالا با هر موضوعی) تا احساس تنهایی نکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺎﻋﺘﻬﺎﻯ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﻭﻯ مچم ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ, ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ دور گردنم ~_+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وخ دلت شكست . . خودت بيقه شو جم كن......... تا منت دست زخمي كسي رو نكشي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن خوش به حالش , رو لبش خندس... کسی نمیدونه دلم , "این همه" خستس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ینی وقتی میری لباس بخری تو اتاق پُرو از آیینه بپرسی بهم میاد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای گینس... ثبت کن... یارم رکورد خیانت راشکست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻠﺦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻜﺮﻛﻨﻨﺪ ﺳﺮﺕ ﺷﻠﻮﻍﺍﺳﺖ.... ﻭﻟﻲ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮﻳﻨﻲ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـودم را آمـاده میکـنم بـرای رقـص بـاید در جشـن آشنـایـی تو و عشـق جدیـدت سنگـــ تمـام بگذارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است می چیند ان گلی که به عالم نمونه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـــایـــی همیـــــنه تکــــرار نا منظــــم من بــــی تـــو… بــی آنـــکه بــدونـی برای تو نفـــس میکشـــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردین ده نفر یه آدم و میخوان، آدمِ درگیرِ نفر یازدهمه که نمیخوادش... اصن یه وضعیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من که گذشت . . .  ولی این سِری خواستی دِلبَری کنی،یه جورِ دیگه باش . . . حرف از آیـــنده نزن باهاش!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شده بعد از چند ماه،هنوزم نصفِ شب که چشم وا میکنی،گوشیتو به امیدِ اسِ اون نیگا کنی؟؟ اگه نشده،خدا کنه از این به بعدم نشه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیابان های تنهایی دلی ولگرد میخواهد"آواز بدون توسکوتی سرد میخواهد"برایت مرده بودمتابرایم تب کند قلبت"نپرسیدی دلت همدرد میخواهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخي دوريت رابه دل ميكشم روي خيالت اشك ميريزم هيچ وقت خيال نكن تورافراموش ميكنم مگرروزي كه كوچ به سوي خاك كنم!!!!!.... سميه *تهنا*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چنــد شبــی ســت کــه بــی اجــازه بــه خــوابم میــایی خــوابم را رنگــی میکنــی ولــی روزم را سیــاه...!