بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزای سختم تموم شه میزنم رو شونه های خدا و میگم: جنبه رو حال کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا نه تنها ادم نيستن....بلكه ادم بشو هم نيستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهه دنیایه من اینجاس ک الان هستم اینجا و امشبی ک عشقم ازم میخواد رفتارمون مث 2تا هم کلاسی باشه من بگم نمیتونم و اون بگه پس کلا نباش... هعی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته ام,ولی اشک نمی ریزم!!پنهان شده ام پشت لبخندی که دردفراوان دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها نامرئی شده ام کسی مرا نمی بیند کسی صدایم را نمیشنود داد میزنم ولی صدایی از حنجره ام در نمی اید بغض میکنم اما ....باز هم اشک هایم مرا تنها گذاشته اند اری این چنین است روز های من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم درد میـــــــکند و دردم ســـــر مِیــــــــــــــــــــــــکند با من  تقویم امســــــــــــــــــــالم داره تـــــموم میـیشه بــــرگرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنم لرزید... وقتی لبخند غریبه ای ، سردی نگاهش را آب کرد.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکمیکردم تو این دنیا یکی هست که منو بفهمه،درکم کنه،تو سختیا بدون منت کنارم باشه... و بی وقفه بهم عشق بورزه؛اما اشتباه میکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــر کــه درکـش بيـــش دردش بيشتـــــــر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب عشق است و هركس دست يار خويش ميبوسد،غريبم ،بي كسم،من دست غم،غم دست من بوسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته میگفتی هیچوقت نمیذارم چشمای خوشگلت بارونی بشن وطاقت دیدن گریه هاتو ندارم؟! هععی... کجای که بارون چشماموپاک کنی نامرد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی رو وقتی فهمیدم که...عاشق شده بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل اینجاست که، همیشه برای فرار از دست یک “آدم” به “آدم” دیگری پناه برده ایم ! اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو گفتن سوزش چشم می آورد و از تو نگفتن تورم گلو بگویم یا نگویم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بی رحمانه یاد نمیکنی . . .اما باز هم دلم تو را میخواهد . . . چه غرور بی غیرتی داری ای دل من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ شده ای این روزها... قندهایت را در دل چه کسی اب میکنی؟؟!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزای سختم تموم شه میزنم رو شونه های خدا و میگم: جنبه رو حال کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضيا نه تنها ادم نيستن....بلكه ادم بشو هم نيستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تهه دنیایه من اینجاس ک الان هستم اینجا و امشبی ک عشقم ازم میخواد رفتارمون مث 2تا هم کلاسی باشه من بگم نمیتونم و اون بگه پس کلا نباش... هعی روزگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکسته ام,ولی اشک نمی ریزم!!پنهان شده ام پشت لبخندی که دردفراوان دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روز ها نامرئی شده ام کسی مرا نمی بیند کسی صدایم را نمیشنود داد میزنم ولی صدایی از حنجره ام در نمی اید بغض میکنم اما ....باز هم اشک هایم مرا تنها گذاشته اند اری این چنین است روز های من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم درد میـــــــکند و دردم ســـــر مِیــــــــــــــــــــــــکند با من  تقویم امســــــــــــــــــــالم داره تـــــموم میـیشه بــــرگرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنم لرزید... وقتی لبخند غریبه ای ، سردی نگاهش را آب کرد.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکمیکردم تو این دنیا یکی هست که منو بفهمه،درکم کنه،تو سختیا بدون منت کنارم باشه... و بی وقفه بهم عشق بورزه؛اما اشتباه میکردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــر کــه درکـش بيـــش دردش بيشتـــــــر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب عشق است و هركس دست يار خويش ميبوسد،غريبم ،بي كسم،من دست غم،غم دست من بوسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته میگفتی هیچوقت نمیذارم چشمای خوشگلت بارونی بشن وطاقت دیدن گریه هاتو ندارم؟! هععی... کجای که بارون چشماموپاک کنی نامرد؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی رو وقتی فهمیدم که...عاشق شده بودم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل اینجاست که، همیشه برای فرار از دست یک “آدم” به “آدم” دیگری پناه برده ایم ! اعتیاد به آدم ها بدترین نوع اعتیاد است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو گفتن سوزش چشم می آورد و از تو نگفتن تورم گلو بگویم یا نگویم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا بی رحمانه یاد نمیکنی . . .اما باز هم دلم تو را میخواهد . . . چه غرور بی غیرتی داری ای دل من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر تلخ شده ای این روزها... قندهایت را در دل چه کسی اب میکنی؟؟!!!