بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــن روزهــــــــا اگــــر قــــــــران هــــم بــــخوانــــی مــــیگوینــــد : بــــا خــــدا رابــــطه دارد ... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درونــــم هــــماننــــد آبــــادی تــــاریکــــیست ! کــــه حــــتی ســــگ هــــای ولــــگرد هــــم میــــترســــند در آن پــــرســــه بــــزنــــند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیا زیاد به هیچ آدمی وابسته نشو، حتی سایه ات هم تو تاریکی تنهات میزاره چه برسه آدما…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخم مثله حلوای عزای کسی که دوسش داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــیچگــــاه جــــــــرم مـــــا فقــــــــیران ثـــــابــــت نـــــمیــــشود ! چـــــون اثــــــــر انــــگشتانمـــــان را کــــــارگـــــری ســـــاییــــــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احســاس میکنـــم بــازی را باختــم, ولــی هیچکــس حواســش نیســت کــه مــن یــار بــودم نــه حــریف!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خدا رادیدم ان گوشه میگریست......هردویک درد داریم ادمها.... لایک=دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایم در آغوشی مداوا شد که نمیدانستم وقتی دندارمش بزرگترین دردم میشود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خــاطره دار... دیگــه هیچـــوقت... اون آدم ســابق نمیشــه... هیچــوقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان حرفایی که نمیزنم و بغضایی که فرو میدم موهای سفیدیه که لابه لای موهام دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته که دیگه به سردردام عادت کردم, وقتی سردرد ندارم اذیت میشم....! این حسو مدیون توأم.... دستت درد نکنه عزیزم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــو چه میفهمی؛ حال و روز کسی را که دیگر هــــــــیچ نگاهی دلش را نمی لرزاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها... پر از احساسم, اما... خالى از اعتماد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات هر چه شیرین تر باشند بعد ها از تلخی گلو یت را بیشتر می سوزانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي تسلي بزرگي است كه كسي بتواند در زمان هاي درد و تنهايي و فراق، دست كم يك خاطره ي كامل درخشنده را به ياد آورد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا بایدیک انسان جوان بگه من خوشبخت نیستم ‏,خوشبخت هم نخواهم شدمگه ماازفردای خودخبرداریم که اینقدرقاطع حرف بزنیم ‏....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــن روزهــــــــا اگــــر قــــــــران هــــم بــــخوانــــی مــــیگوینــــد : بــــا خــــدا رابــــطه دارد ... :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درونــــم هــــماننــــد آبــــادی تــــاریکــــیست ! کــــه حــــتی ســــگ هــــای ولــــگرد هــــم میــــترســــند در آن پــــرســــه بــــزنــــند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این دنیا زیاد به هیچ آدمی وابسته نشو، حتی سایه ات هم تو تاریکی تنهات میزاره چه برسه آدما…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخم مثله حلوای عزای کسی که دوسش داری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــیچگــــاه جــــــــرم مـــــا فقــــــــیران ثـــــابــــت نـــــمیــــشود ! چـــــون اثــــــــر انــــگشتانمـــــان را کــــــارگـــــری ســـــاییــــــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احســاس میکنـــم بــازی را باختــم, ولــی هیچکــس حواســش نیســت کــه مــن یــار بــودم نــه حــریف!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خدا رادیدم ان گوشه میگریست......هردویک درد داریم ادمها.... لایک=دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایم در آغوشی مداوا شد که نمیدانستم وقتی دندارمش بزرگترین دردم میشود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خــاطره دار... دیگــه هیچـــوقت... اون آدم ســابق نمیشــه... هیچــوقت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاوان حرفایی که نمیزنم و بغضایی که فرو میدم موهای سفیدیه که لابه لای موهام دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقته که دیگه به سردردام عادت کردم, وقتی سردرد ندارم اذیت میشم....! این حسو مدیون توأم.... دستت درد نکنه عزیزم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــو چه میفهمی؛ حال و روز کسی را که دیگر هــــــــیچ نگاهی دلش را نمی لرزاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها... پر از احساسم, اما... خالى از اعتماد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات هر چه شیرین تر باشند بعد ها از تلخی گلو یت را بیشتر می سوزانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستي تسلي بزرگي است كه كسي بتواند در زمان هاي درد و تنهايي و فراق، دست كم يك خاطره ي كامل درخشنده را به ياد آورد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا بایدیک انسان جوان بگه من خوشبخت نیستم ‏,خوشبخت هم نخواهم شدمگه ماازفردای خودخبرداریم که اینقدرقاطع حرف بزنیم ‏....