بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مابه هم نمیرسیم... اما... بهترین غریبه ات میمانم که تورا همیشه دوست خواهد داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر دانیال و یوسف و ابن سیرین و این و آن ندارد ... ، خودم را به خواب ِ آمدن ِ تو زده ام و بازهم ... تعبیر ِ لعنتی اش ... نیامدن ِ توست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درحسرت چشم تو دل ماه شکست چشمان هزار غنچه در راه شکست تورفتی وبعد تو دلم مثل بلور افتاد ز برج شوق وناگاه شکست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با افق مهربانی کنیم غم پونه را آسمانی کنیم بیا توی نقاشی قلبمان رز عشق را ارغوانی کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نارو هم مثه لاک زدم ود میزدم میزدی نمیزدم نمیزدی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-_- مـــن کــه نفســـت بــودم ... با کــی هـــوایی شـــدی پــس ؟؟؟ -_- هـــر چـــه بیشتـــر " صبـــر " کــردم ... دنیـــا " پـــر رو " تر شـــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تمام زندگیم پوزخند نزن....... من روزی کسی را داشتم............. که با تمام وجود صدایم میکرد...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسانی، یک بار برای رسیدن به یک نفر دیر می کند و پس از آن برای رسیدن به کسانِ دیگر عجله ای نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایت را درآغوش بگیر و بخواب..هیچکس آشفتگی هایت را شانه نخواهد زد..این جمع پراز تنهاییست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ادم ها ی دریا عمق داره،اما پر کردنش با ی لیوان محبت ممکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمردن روزهایی که نیستی سخته،آخه هم یادم میندازه که چندوقته نیستی،هم پایانی برای تموم شدنش نیست! اما نشمردنش سخت تره،خیلی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی؛؛فقط گاهی؛؛ سری به تنهایی ام بزن؛؛ شاید گوشه ای از دیوار دلتنگی ها؛؛ نوشته باشم : "ورود برای عموم آزاد است"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به جای "شرافت" از انسانها فقط "شر" و "آفت" می بینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را به من بده تا از آتش بگذریم. آنانکه سوختند همه تنها بودند.‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتـي تـنـهـايـي بــدون خــدا هـمـه رو بـيـرون كـرده تـا... خـودت بـاشـي وخـودش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــــــخته ها!!! بخاطرِ اینکه دوس داری اس ام اساشو نگه داری،به همه توضــــیح بدی که چرا گوشیتو عوض نمیکنی!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مابه هم نمیرسیم... اما... بهترین غریبه ات میمانم که تورا همیشه دوست خواهد داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر دانیال و یوسف و ابن سیرین و این و آن ندارد ... ، خودم را به خواب ِ آمدن ِ تو زده ام و بازهم ... تعبیر ِ لعنتی اش ... نیامدن ِ توست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درحسرت چشم تو دل ماه شکست چشمان هزار غنچه در راه شکست تورفتی وبعد تو دلم مثل بلور افتاد ز برج شوق وناگاه شکست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا با افق مهربانی کنیم غم پونه را آسمانی کنیم بیا توی نقاشی قلبمان رز عشق را ارغوانی کنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش نارو هم مثه لاک زدم ود میزدم میزدی نمیزدم نمیزدی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

-_- مـــن کــه نفســـت بــودم ... با کــی هـــوایی شـــدی پــس ؟؟؟ -_- هـــر چـــه بیشتـــر " صبـــر " کــردم ... دنیـــا " پـــر رو " تر شـــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تمام زندگیم پوزخند نزن....... من روزی کسی را داشتم............. که با تمام وجود صدایم میکرد...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر انسانی، یک بار برای رسیدن به یک نفر دیر می کند و پس از آن برای رسیدن به کسانِ دیگر عجله ای نمی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی هایت را درآغوش بگیر و بخواب..هیچکس آشفتگی هایت را شانه نخواهد زد..این جمع پراز تنهاییست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ادم ها ی دریا عمق داره،اما پر کردنش با ی لیوان محبت ممکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شمردن روزهایی که نیستی سخته،آخه هم یادم میندازه که چندوقته نیستی،هم پایانی برای تموم شدنش نیست! اما نشمردنش سخت تره،خیلی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی؛؛فقط گاهی؛؛ سری به تنهایی ام بزن؛؛ شاید گوشه ای از دیوار دلتنگی ها؛؛ نوشته باشم : "ورود برای عموم آزاد است"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها به جای "شرافت" از انسانها فقط "شر" و "آفت" می بینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را به من بده تا از آتش بگذریم. آنانکه سوختند همه تنها بودند.‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتـي تـنـهـايـي بــدون خــدا هـمـه رو بـيـرون كـرده تـا... خـودت بـاشـي وخـودش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــــــخته ها!!! بخاطرِ اینکه دوس داری اس ام اساشو نگه داری،به همه توضــــیح بدی که چرا گوشیتو عوض نمیکنی!!!