بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکت هم دلش شکست باور نمیکرد به جای نامه کارت عروسی آورده باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشــــــکی رو خاطراتــــــِت یـــــه تابـــلو میزدی،با ایــــن مَضمـــــون: "ورود ممنــــــوع"!!! اینــــــجوری،هَروَقــــت دلم تَنــــگ میشـــــُد،نمیـــــرفتــم سُراغِ خاطــِره ها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکـــرِ مَنـــو نکــــردی؟! بعد از رفتَنــــنِت،چه جـــــوری به همــــه بگـــــم یــــــه روزی دوســـــَم داشــــت؟؟ :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*این آخرین باریه که شمارموروگوشیت می بینی* . . .وچه مردانه روی حرفت ایستادی . . .کاش پای قول وقرارهاتم اینهمه محکم می ایستادی . . .کاش . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم مثل همیشه که تنها میشوم ، دیوار اتاق پناهم میدهد بى پناه که باشى قدر دیوار را خوب میدانی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی که زود عاشق میشه و دل میبنده/زود سرد میشه و دل میکنه ادمی که دیر عاشق میشه و دل میبنده/دیگه دل نمیکنه یا خیلی دیر میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که … آرزو بود … نفس بود … آرامش بود … رویا بود .. ولی “خاطره” شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتــی تنهــا پیروزیــت در زنــدگی, جـدایـیـت باشــد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﺩﻧﻴﺎﻓﻘﻄ يك ﻧﻔﺮﻟﺒﺨﻨﺪﻡ ﺭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ.ﺍﻥ ﻫﻢ "ﻋﻜﺎﺱ "ﺑﻮﺩ ﻛﻪ "پولش "را گرفت ~_~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بي من خوشبخت شدي و من، بي تو، موسفيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیستی و هراسی در دلم افتاده حال مادر لالی را دارم که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر نوشتم چیز دیگر را روایت می کند/بی تعارف ای دلم خیلی هوایت می کند/ قلب من با هر صدا، با هر تپش، با هر سکوت/ هر کجا باشی، دعایت می کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هزاران بار بهتراست ازینکه با کسی باشی که هواسش با تو نیست!! وفقط در اَن هنگام با تو است که کسی با او نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیز با کیفیت توی زندگیمون " درد " بود که هر قدر کشیدیم پاره نشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همین بغض لعنتی قسم..... نوبت گریه تو هم میرسد شک نکن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتخار در خشک کردن قطره اشک است  نه در جاری ساختن سیل خون در دل ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاکت هم دلش شکست باور نمیکرد به جای نامه کارت عروسی آورده باشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشــــــکی رو خاطراتــــــِت یـــــه تابـــلو میزدی،با ایــــن مَضمـــــون: "ورود ممنــــــوع"!!! اینــــــجوری،هَروَقــــت دلم تَنــــگ میشـــــُد،نمیـــــرفتــم سُراغِ خاطــِره ها!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکـــرِ مَنـــو نکــــردی؟! بعد از رفتَنــــنِت،چه جـــــوری به همــــه بگـــــم یــــــه روزی دوســـــَم داشــــت؟؟ :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*این آخرین باریه که شمارموروگوشیت می بینی* . . .وچه مردانه روی حرفت ایستادی . . .کاش پای قول وقرارهاتم اینهمه محکم می ایستادی . . .کاش . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم مثل همیشه که تنها میشوم ، دیوار اتاق پناهم میدهد بى پناه که باشى قدر دیوار را خوب میدانی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمی که زود عاشق میشه و دل میبنده/زود سرد میشه و دل میکنه ادمی که دیر عاشق میشه و دل میبنده/دیگه دل نمیکنه یا خیلی دیر میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که … آرزو بود … نفس بود … آرامش بود … رویا بود .. ولی “خاطره” شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارد وقتــی تنهــا پیروزیــت در زنــدگی, جـدایـیـت باشــد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﺩﻧﻴﺎﻓﻘﻄ يك ﻧﻔﺮﻟﺒﺨﻨﺪﻡ ﺭﺍﺧﻮﺍﺳﺖ.ﺍﻥ ﻫﻢ "ﻋﻜﺎﺱ "ﺑﻮﺩ ﻛﻪ "پولش "را گرفت ~_~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بي من خوشبخت شدي و من، بي تو، موسفيد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو نیستی و هراسی در دلم افتاده حال مادر لالی را دارم که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر نوشتم چیز دیگر را روایت می کند/بی تعارف ای دلم خیلی هوایت می کند/ قلب من با هر صدا، با هر تپش، با هر سکوت/ هر کجا باشی، دعایت می کند.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی هزاران بار بهتراست ازینکه با کسی باشی که هواسش با تو نیست!! وفقط در اَن هنگام با تو است که کسی با او نیست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها چیز با کیفیت توی زندگیمون " درد " بود که هر قدر کشیدیم پاره نشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همین بغض لعنتی قسم..... نوبت گریه تو هم میرسد شک نکن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتخار در خشک کردن قطره اشک است  نه در جاری ساختن سیل خون در دل ...