بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بضی وختا با خودم میگم خدا چقد دوسم داره که بهم فهموند با چه آشغالِ بی لیاقتی وختمو تلف میکردم خدایا عــــــــاشّـــــــــــــــقـــــــــــــتــــــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا گاهی حس میکنم تو بغله اونی و تو فکر منی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي بي كس بودن نيست دور موندن نيست تنهايي ناتواني در خداحافظي كردنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه... تو رو خدا.. عشقمو اذیت نکنی! قول مردونه بده بهش خیانت نکنی قول بده چشای اون هیچ موقع اشکو نبینه قول بده که هیچ شبی چشم انتظارت نشینه غریبه...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آاسمان قسمت ما بود که بی بال شدیم "دل به فریاد سپردیم ولی لال شدیم" "ما به این حنجره گفتیم که لب وا نکند" عاقبت پای سکوت دلمان چال شدیم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنارم روز و شب بی تاب بود....غافل از او چشم من در خواب بود....تا شدم بیدار و مشتاق پدر...او به خواب رفت و چهره اش در قاب بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اتاق تاریک وقتی سیگارم را روشن می کردم؛؛ به شعله کبریت خیره ماندم و این شعر در ذهنم شکل گرفت؛؛ تاریکی را نمی شود به آتش کشید؛؛باید تاریکی را روشن کرد؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بسوزیم.... ما که دادمان به آسمان نرسید شاید "دودمان" برسد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــخــوان! نــخــوان عــاقــد... کســی کــه هــزار و یــک دل عـاشــق مــن اسـت ... مـحــــرم دیــگــری نـمــی شــود... مــحــرمـیـت دل مـیــخـواهـــد نــه دلـیـل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بعد از این همه دلقک بازیهایم...کسی می امد و ماسک را از صورتم برمیداشت!!میگفت حالا از درد هایت بگو..من گوش میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر یک دروغ بزرگ است ........... سالهاست که با غوره ها کلنجار میروم! حلوا نمیشوند..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دوست داری عشقت کنارت باشه....بزاره با تمام وجودت اشک بریزی...!!! یهو اروم تو گوشت بگه....دیوونه من که باهاتم......!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻦ ﺩﻳﮕﻪ اﻧﻘﺪﺭ ﺑﻬﺶ ﺑﻬﺎ ﻧﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﻣﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﻧﻤﻴﺪﻣﻢ!!! ﻣﻦ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﻬﺎﻱ اﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺩﻣﻢ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُختَرم، اما... دِلَم مَردانه گرفته... دخترم، اما... دلم شاهانه جُرم تو را گَردن گرفته... دخترم، اما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه میفهمی از روزگارم…؟ از دلتنگی ام؟ گاهی به خدا التماس میکنم خوابت را ببینم… می فهمی؟ فقط خوابت را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلامـتــی حـس هــایــی کــه جــز حـســرت چـیــزی ازش بــاقـی نـمـونــده...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بضی وختا با خودم میگم خدا چقد دوسم داره که بهم فهموند با چه آشغالِ بی لیاقتی وختمو تلف میکردم خدایا عــــــــاشّـــــــــــــــقـــــــــــــتــــــــــــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا گاهی حس میکنم تو بغله اونی و تو فکر منی؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي بي كس بودن نيست دور موندن نيست تنهايي ناتواني در خداحافظي كردنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غریبه... تو رو خدا.. عشقمو اذیت نکنی! قول مردونه بده بهش خیانت نکنی قول بده چشای اون هیچ موقع اشکو نبینه قول بده که هیچ شبی چشم انتظارت نشینه غریبه...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آاسمان قسمت ما بود که بی بال شدیم "دل به فریاد سپردیم ولی لال شدیم" "ما به این حنجره گفتیم که لب وا نکند" عاقبت پای سکوت دلمان چال شدیم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنارم روز و شب بی تاب بود....غافل از او چشم من در خواب بود....تا شدم بیدار و مشتاق پدر...او به خواب رفت و چهره اش در قاب بود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اتاق تاریک وقتی سیگارم را روشن می کردم؛؛ به شعله کبریت خیره ماندم و این شعر در ذهنم شکل گرفت؛؛ تاریکی را نمی شود به آتش کشید؛؛باید تاریکی را روشن کرد؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار بسوزیم.... ما که دادمان به آسمان نرسید شاید "دودمان" برسد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــخــوان! نــخــوان عــاقــد... کســی کــه هــزار و یــک دل عـاشــق مــن اسـت ... مـحــــرم دیــگــری نـمــی شــود... مــحــرمـیـت دل مـیــخـواهـــد نــه دلـیـل...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش بعد از این همه دلقک بازیهایم...کسی می امد و ماسک را از صورتم برمیداشت!!میگفت حالا از درد هایت بگو..من گوش میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر یک دروغ بزرگ است ........... سالهاست که با غوره ها کلنجار میروم! حلوا نمیشوند..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دوست داری عشقت کنارت باشه....بزاره با تمام وجودت اشک بریزی...!!! یهو اروم تو گوشت بگه....دیوونه من که باهاتم......!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻦ ﺩﻳﮕﻪ اﻧﻘﺪﺭ ﺑﻬﺶ ﺑﻬﺎ ﻧﺪﻩ ﻭﻟﻲ ﻣﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﻭﻥ ﺑﻬﺎ ﻧﻤﻴﺪﻣﻢ!!! ﻣﻦ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﻬﺎﻱ اﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺧﻮﺩﻣﻢ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُختَرم، اما... دِلَم مَردانه گرفته... دخترم، اما... دلم شاهانه جُرم تو را گَردن گرفته... دخترم، اما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو چه میفهمی از روزگارم…؟ از دلتنگی ام؟ گاهی به خدا التماس میکنم خوابت را ببینم… می فهمی؟ فقط خوابت را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلامـتــی حـس هــایــی کــه جــز حـســرت چـیــزی ازش بــاقـی نـمـونــده...