بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـالی را کـه از آغـاز نـدارمت... نمیـدانم... ایـن بهـار بـه چـه رویـی میخـواهد سبـز شـود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم... نه برای هرکس... برای کسی که هیچ کسم نبودوهمه کسم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب هیچکس برای تو نمی تپد! خیالت را راحت کنم "قلب خودت هم برای ادامه ی زندگی خودش می تپد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردم اينست كه دركت به دردم نميرسد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی روزی که ... همه میان ب خوانوادم میگن ... دختره خوبی بود!!!ایشالله غم اخرتون باشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی گوشیت خونه فامیل جا مونده باشه و تو نگران نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقی است! بین تنهایی قبل از نبودنش،و تنهایی بعد از نبودنش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تمامش خطای دید است! من تو را می بینم و تو مرا نمیبینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... تورابه تنهاییت سوگندمیدم... مارابه آنچه قسمتمون نیس عادت نده.الهی آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی آنکس که درتنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشت  ب حق تنهاییت درتنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش گذار گذار،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ...... انقدر دلم هوایت را میکند که شک میکنم  به اینکه این دل مال من است یا "تو".....@.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز میرسد یک ملحفه سفید پایان میدهد...به من...به شیطنت هایم...به بازیگوشی هایم...به خنده های بلندم...روزی که همه با دیدن عکسم بغض میکنند و میگویند: دیوانه دلمان برای مسخره بازی هایت تنگ شده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي همشه تاريكي نيست كسي كه از تنها ميترسه در آخر تنها نيست اون يا نفرتاش تنها ميمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد باهات حرف دارم و چقد خرابم..... کاش لااقل بودی میدادی ی خط جوابم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهامت میخواهد دوست داشتن  کسی که شاید هیچ وقت هیچ زمان سهم تو نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگرمیِ خوبی ست : تو عکسِ قابت را و من قاب عکست را عوض می کنم و آغاز می شود سال تنهایی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـالی را کـه از آغـاز نـدارمت... نمیـدانم... ایـن بهـار بـه چـه رویـی میخـواهد سبـز شـود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگم... نه برای هرکس... برای کسی که هیچ کسم نبودوهمه کسم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب هیچکس برای تو نمی تپد! خیالت را راحت کنم "قلب خودت هم برای ادامه ی زندگی خودش می تپد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردم اينست كه دركت به دردم نميرسد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی روزی که ... همه میان ب خوانوادم میگن ... دختره خوبی بود!!!ایشالله غم اخرتون باشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی گوشیت خونه فامیل جا مونده باشه و تو نگران نباشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوت عمیقی است! بین تنهایی قبل از نبودنش،و تنهایی بعد از نبودنش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی تمامش خطای دید است! من تو را می بینم و تو مرا نمیبینی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... تورابه تنهاییت سوگندمیدم... مارابه آنچه قسمتمون نیس عادت نده.الهی آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی آنکس که درتنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشت  ب حق تنهاییت درتنهاترین تنهاییش تنهای تنهایش گذار گذار،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ...... انقدر دلم هوایت را میکند که شک میکنم  به اینکه این دل مال من است یا "تو".....@.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز میرسد یک ملحفه سفید پایان میدهد...به من...به شیطنت هایم...به بازیگوشی هایم...به خنده های بلندم...روزی که همه با دیدن عکسم بغض میکنند و میگویند: دیوانه دلمان برای مسخره بازی هایت تنگ شده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهايي همشه تاريكي نيست كسي كه از تنها ميترسه در آخر تنها نيست اون يا نفرتاش تنها ميمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد باهات حرف دارم و چقد خرابم..... کاش لااقل بودی میدادی ی خط جوابم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهامت میخواهد دوست داشتن  کسی که شاید هیچ وقت هیچ زمان سهم تو نخواهد شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگرمیِ خوبی ست : تو عکسِ قابت را و من قاب عکست را عوض می کنم و آغاز می شود سال تنهایی