بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستـه اونـی نیسـت کـه خـوابیده اونیـه کـه نمیتـونه بخـوابه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی ها کمرنگ / بی کسی ها پیداست راست گفتی سهراب/ آدم اینجا تنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش من هم کسی را داشتم …….. که با بستن چشمانم ……. حس قشنگ نگاهش را احساس میکردم ……. بوی نفسهایش را میشنیدم …….. کاش من هم کسی را داشتم ……. که حتی وقت نبودنم …. عاشقم باشد …….. کاش …..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن آدم برای رسیدن به عشقش باید از تمام دنیا بگذره ... ولی تو که دنیای منی چطوری ازت بگذرم ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! اهل معامله هستی؟ من جهنمت را ندیده با زندگیم عوض میکنم ………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دق کردم! پشت خنده های تلخی که... هیچگاه کسی به آن شک نکرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو رویاهامو سوزونده برگرد دیگه جونی به تنم نمونده برگرد یادته بغضت هوامو ابری میکرد؟ تا صدات یادم نرفته دیگه برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی ات دیکتاتوری است که کلمات را در من به گلوله می بندد ! هر لحظه ، شعری در من شهید می شود ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی .... مهربانی دیگران .... غمگینم میکند ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـایی : یعـنی حسـرت شنیـدن صـداـی آشـنا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــیلی ســـــخته . . . تنــــهآ یــآدگــآری ای کــه اَزَش دآری هـــم از بیـــن بـــــِره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان پف کرده ات را پاي پرخوابي ات ميگذارند و ميخندند آنهايي که هيچ گاه شبي را با گريه صبح نکرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو وقتی رفتی مراهم ازیاد ببر هیچ کسی با التماس یار وهمدم نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم راسخت مي شكني واسان عذرخواهي مي كني... اين عادلانه نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . چگونه خودم میتونم باور کنم کسی رو دوست دارم که منو دید و نشناخت . . .؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم که .... بودنم و نبودنم برای کسی مهم نیست!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستـه اونـی نیسـت کـه خـوابیده اونیـه کـه نمیتـونه بخـوابه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستی ها کمرنگ / بی کسی ها پیداست راست گفتی سهراب/ آدم اینجا تنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش من هم کسی را داشتم …….. که با بستن چشمانم ……. حس قشنگ نگاهش را احساس میکردم ……. بوی نفسهایش را میشنیدم …….. کاش من هم کسی را داشتم ……. که حتی وقت نبودنم …. عاشقم باشد …….. کاش …..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن آدم برای رسیدن به عشقش باید از تمام دنیا بگذره ... ولی تو که دنیای منی چطوری ازت بگذرم ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! اهل معامله هستی؟ من جهنمت را ندیده با زندگیم عوض میکنم ………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دق کردم! پشت خنده های تلخی که... هیچگاه کسی به آن شک نکرد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تو رویاهامو سوزونده برگرد دیگه جونی به تنم نمونده برگرد یادته بغضت هوامو ابری میکرد؟ تا صدات یادم نرفته دیگه برگرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیبایی ات دیکتاتوری است که کلمات را در من به گلوله می بندد ! هر لحظه ، شعری در من شهید می شود ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی .... مهربانی دیگران .... غمگینم میکند ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهـایی : یعـنی حسـرت شنیـدن صـداـی آشـنا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــیلی ســـــخته . . . تنــــهآ یــآدگــآری ای کــه اَزَش دآری هـــم از بیـــن بـــــِره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان پف کرده ات را پاي پرخوابي ات ميگذارند و ميخندند آنهايي که هيچ گاه شبي را با گريه صبح نکرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو وقتی رفتی مراهم ازیاد ببر هیچ کسی با التماس یار وهمدم نمیشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم راسخت مي شكني واسان عذرخواهي مي كني... اين عادلانه نيست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . چگونه خودم میتونم باور کنم کسی رو دوست دارم که منو دید و نشناخت . . .؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم که .... بودنم و نبودنم برای کسی مهم نیست!