بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر احتیــاط لازم نیستــــــ… شکستنی ها شکست، هرطور مایلیـــــد حمــــل کنیــــــد…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیالِ دیگری میرفتـــی و من چه عاشقانه کاسه ی آب پشتت خالی میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خریدن عشق هرکه هرچه داشت اورد .... دیوانه هیچ نداشت و گریست... گمان کردند چون هیچ ندارد گریه میکند .... اما هیچکس نمیدانست بهای عشق اشک است و یهای اشک عشق ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنین آرزوهایم زیر مشت های ظالمانه غرورت سقط شد  نترس دیگر از تو باردار نمیشوم  غرورت نازایم کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اون قدر دلت میشکنه.... که حتی... نای  اعتراض  هم نداری...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگه از دوریش دق کنم داغ "برگرد" رو به دلش میذارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را در چاه انداخته‌ام و منتظر چهل عاقلی نشسته‌ام که می‌دانم هیچ‌وقت نخواهند آمد! خودمانیم دیوانگی هم عالمی دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانم پراز حرف است... اماحیف که نمیشود با دهان پر حرف زد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کـرده ام نگـاه کنـم به آدم هایی که از دور می آیند؛ تا آن زمان که ثابت شود “تــو” نیستند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام می آیم همانجای همیشگی ، سر همان ساعت همیشگی با همان شوق که می شناسیَش با خودم حرف می زنم ، برای خودم خاطره تعریف می کنم و بی صدا مثل همیشه می روم بی آنکه تو آمده باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر افتخارت “دل شکستن” است، به عزیزانت بگو برایت “اسپند” دود کنند… اینبار “افتخار” که نه، “حماسه” آفریدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تلخیست!مانده ام برای تو ..................... رفته ای برای دیگری...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشت بياد...خوشت نياد. اشك از چشات بياد... اون سر دنيا هم بري اين دل من باهات مياد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها برای بالشم قصه ی عشق بازیمان را میگویم... از گریه ی من نیست ها... بیچاره از خجالت خیس آب میشود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز مثل سابق مهربانم... اما دیگرکسی صدایم نمیکند "مهربانم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هوای نفس هایت نفس هایم هوایی شده اند نفس بکش بی هراس ...نفس هایم تا مرز یکی شدن با نفس هایت نفس میکشند..نفسم..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر احتیــاط لازم نیستــــــ… شکستنی ها شکست، هرطور مایلیـــــد حمــــل کنیــــــد…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خیالِ دیگری میرفتـــی و من چه عاشقانه کاسه ی آب پشتت خالی میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خریدن عشق هرکه هرچه داشت اورد .... دیوانه هیچ نداشت و گریست... گمان کردند چون هیچ ندارد گریه میکند .... اما هیچکس نمیدانست بهای عشق اشک است و یهای اشک عشق ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنین آرزوهایم زیر مشت های ظالمانه غرورت سقط شد  نترس دیگر از تو باردار نمیشوم  غرورت نازایم کرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اون قدر دلت میشکنه.... که حتی... نای  اعتراض  هم نداری...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگه از دوریش دق کنم داغ "برگرد" رو به دلش میذارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را در چاه انداخته‌ام و منتظر چهل عاقلی نشسته‌ام که می‌دانم هیچ‌وقت نخواهند آمد! خودمانیم دیوانگی هم عالمی دارد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهانم پراز حرف است... اماحیف که نمیشود با دهان پر حرف زد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت کـرده ام نگـاه کنـم به آدم هایی که از دور می آیند؛ تا آن زمان که ثابت شود “تــو” نیستند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام می آیم همانجای همیشگی ، سر همان ساعت همیشگی با همان شوق که می شناسیَش با خودم حرف می زنم ، برای خودم خاطره تعریف می کنم و بی صدا مثل همیشه می روم بی آنکه تو آمده باشی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر افتخارت “دل شکستن” است، به عزیزانت بگو برایت “اسپند” دود کنند… اینبار “افتخار” که نه، “حماسه” آفریدی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تلخیست!مانده ام برای تو ..................... رفته ای برای دیگری...............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشت بياد...خوشت نياد. اشك از چشات بياد... اون سر دنيا هم بري اين دل من باهات مياد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبها برای بالشم قصه ی عشق بازیمان را میگویم... از گریه ی من نیست ها... بیچاره از خجالت خیس آب میشود!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز مثل سابق مهربانم... اما دیگرکسی صدایم نمیکند "مهربانم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هوای نفس هایت نفس هایم هوایی شده اند نفس بکش بی هراس ...نفس هایم تا مرز یکی شدن با نفس هایت نفس میکشند..نفسم..