بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا فک میکنم به آهی که کشیدم اما آه من کجا آه تو کجا؟! تو رو تختخواب من تو تنهاییام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشش کرده ام ولی گاهی.... بی اختیار اسمش را که می شنوم میشکنم...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تنهایی! سرم را از بیخ بتراشم،دست از سر کچلم برمیداری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي طاقتي عادت ان روزهايت بود! اين روزها براي گرفتن خبري از من عجب صبور شده اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیست جای زخم هایت را بدانند... از اعلاترین نمک ها برایت مرهم میگذارند!!! همانهایی که تا دیروز جانشان را هم برایت میدادند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدردلم هوای اون لحظه هایی رومیکنه که دلتنگت میشدم واشکم سرازیر...میگفتی قربون اون اشکات بشم یعنی هروقت دلت تنگ میشه بایدگریه کنی؟تامنونمیخندوندی بیخیال نمیشدی...کجاست اون آدم؟؟؟کارم ازگریه گذشته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهی وقــتا اونــقد خــسته مــیشی که حــوصله توضیح دادنم نداری…. میذاری هر جور دوس دارن برداشــت کنن… کلا دیگه مهم نیــس برات…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو زندگیت جسارت ی جدایی عاشقانه رو داشته باش تا حقارت ب هر قیمتی نگه داشتنو ب دوش نکشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*اميدوارم خوشبخت شي* اين جمله با وجود تمام بار مثبتش داغونم كرد وقتي از عشقم شنيدمش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره دلم... با دیدنت باز هم لرزید نمی دانست تو همان بی وفای دیروزی بیچاره دل است عقل ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درک کن این جمله رو..... هنوزم بزرگترین ارزوم،مرگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اعدامی عشق است به دارقلب خاموشت بدان تالحظه مردن نخواهم کردفراموشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر خودم است  عشق را به کسی ارزانی کردم که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمد نه میخواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفامو اینجا مینویسم ن واسه اینکه بقیه بخونن و لایک بزنن فقط واسه اینکه خفه نشم !  همین رفیق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـنــــوز هــــــم از بـــــازے ڪــــلاغ پــــــر مـــــے تــــــرســـــم . . . مــــے تـــــرســــــم ڪــــــــﮧ بــگــــــویـــــــم رفــــــاقـــــت . . . آروم بــگـــــــویـــــــے پـــــــــر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی سیگار می اید چشمان قرمز می شوند بغضم را پشت لبخنی پنهان می کنم و دروغ همیشگی را تکرار می کنم حساسیت دارم اری من به تک تک خاطرات تو که همواره همراه بوی سیگار بود حساسیت دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا فک میکنم به آهی که کشیدم اما آه من کجا آه تو کجا؟! تو رو تختخواب من تو تنهاییام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشش کرده ام ولی گاهی.... بی اختیار اسمش را که می شنوم میشکنم...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تنهایی! سرم را از بیخ بتراشم،دست از سر کچلم برمیداری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي طاقتي عادت ان روزهايت بود! اين روزها براي گرفتن خبري از من عجب صبور شده اي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیست جای زخم هایت را بدانند... از اعلاترین نمک ها برایت مرهم میگذارند!!! همانهایی که تا دیروز جانشان را هم برایت میدادند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدردلم هوای اون لحظه هایی رومیکنه که دلتنگت میشدم واشکم سرازیر...میگفتی قربون اون اشکات بشم یعنی هروقت دلت تنگ میشه بایدگریه کنی؟تامنونمیخندوندی بیخیال نمیشدی...کجاست اون آدم؟؟؟کارم ازگریه گذشته.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاهی وقــتا اونــقد خــسته مــیشی که حــوصله توضیح دادنم نداری…. میذاری هر جور دوس دارن برداشــت کنن… کلا دیگه مهم نیــس برات…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تو زندگیت جسارت ی جدایی عاشقانه رو داشته باش تا حقارت ب هر قیمتی نگه داشتنو ب دوش نکشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*اميدوارم خوشبخت شي* اين جمله با وجود تمام بار مثبتش داغونم كرد وقتي از عشقم شنيدمش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره دلم... با دیدنت باز هم لرزید نمی دانست تو همان بی وفای دیروزی بیچاره دل است عقل ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درک کن این جمله رو..... هنوزم بزرگترین ارزوم،مرگه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اعدامی عشق است به دارقلب خاموشت بدان تالحظه مردن نخواهم کردفراموشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر خودم است  عشق را به کسی ارزانی کردم که از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمد نه میخواهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی حرفامو اینجا مینویسم ن واسه اینکه بقیه بخونن و لایک بزنن فقط واسه اینکه خفه نشم !  همین رفیق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـنــــوز هــــــم از بـــــازے ڪــــلاغ پــــــر مـــــے تــــــرســـــم . . . مــــے تـــــرســــــم ڪــــــــﮧ بــگــــــویـــــــم رفــــــاقـــــت . . . آروم بــگـــــــویـــــــے پـــــــــر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوی سیگار می اید چشمان قرمز می شوند بغضم را پشت لبخنی پنهان می کنم و دروغ همیشگی را تکرار می کنم حساسیت دارم اری من به تک تک خاطرات تو که همواره همراه بوی سیگار بود حساسیت دارم