بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ام برفی ست! با یک عالمه قندیل دلتنگی, از گوشه های دلم آویزان! آهای! کافی ست ” کمی “ها کنی که ” آب”شوم!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت میکنم، نه اینکه دردی نیست، گلویی نمانده برای فریاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش..... به زمانی برمیگشتم که تنها غم زندگیم..... "شکستن نوک مدادم" بود....... ای کاش.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجــآزی عــآشق شــدن ، از هــمهــ چیـــز بــدتـــره . . . همــش انتـــظآر میــکشــی کـه آنـــ بشـــه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خــــــــواهـــــــــم بـــــه یاد مـــن باشــــــــی اگـــــــــــر تــــو به یاد من باشی عین خــــیالم نیست که هـــــمه فراموشم کنند!!!…………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردم این بود که: . . درکَش به دردم نمیرسید...!!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهـی بـــدون گــریـــه ، بــغــض ، داد و هـــوار ؛ بــا غــرور بــایــد قــبــول کــنــی کــه فــرامــوش شــده ای... و بــروی دنــبــال زنــدگــی ات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبیم و رنج نامردی دگر دردی نمیبینم مزن لاف مروت را که من مردی نمیبینم منم آن چوب سرگردان به ساحل میرسم زیرا درون موج دریاها عقب گردی نمیبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس غربت می کنم وقتی کنارم نیستی با اشک خلوت می کنم وقتی کنارم نیستی تصویر زیبــــای تو را کنج دلم چسبانده ام او را زیارت مــــی کنم وقتی کنارم نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید او بتواند "دیگری" را جایگزین "تو" کند اما نه "تو" می توانی فراموشش کنی و نه "او" فقط به "نبودن های هم" عادت می کنید "برگرفته از قلبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺩﻭﺭﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ ﺭﻓﯿﻖ پشتم ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎﻟﯿﻪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یطرفه بودن همه چیز را خراب میکند.... از خیابانش بگیر تا احساسش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیامده بودی که بمانی چند روزی گذرت افتاده بود به سرنوشت من آمده بودی که روزگارم را سیاه کنی و بروی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﻯ ﺍﻣﺎ... ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻯ... ﻧﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ، ﺑﻮﻯ ﮔﻨﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار اگرگرفتارم کرده،بی حواسی مراجای بی معرفتی نگذار! بیادتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون آنکه ماری در کار باشد،،، مزه ی زهرمار را میچشم!!! وقتی که نیستی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ام برفی ست! با یک عالمه قندیل دلتنگی, از گوشه های دلم آویزان! آهای! کافی ست ” کمی “ها کنی که ” آب”شوم!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت میکنم، نه اینکه دردی نیست، گلویی نمانده برای فریاد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش..... به زمانی برمیگشتم که تنها غم زندگیم..... "شکستن نوک مدادم" بود....... ای کاش.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجــآزی عــآشق شــدن ، از هــمهــ چیـــز بــدتـــره . . . همــش انتـــظآر میــکشــی کـه آنـــ بشـــه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خــــــــواهـــــــــم بـــــه یاد مـــن باشــــــــی اگـــــــــــر تــــو به یاد من باشی عین خــــیالم نیست که هـــــمه فراموشم کنند!!!…………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردم این بود که: . . درکَش به دردم نمیرسید...!!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهـی بـــدون گــریـــه ، بــغــض ، داد و هـــوار ؛ بــا غــرور بــایــد قــبــول کــنــی کــه فــرامــوش شــده ای... و بــروی دنــبــال زنــدگــی ات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زبیم و رنج نامردی دگر دردی نمیبینم مزن لاف مروت را که من مردی نمیبینم منم آن چوب سرگردان به ساحل میرسم زیرا درون موج دریاها عقب گردی نمیبینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس غربت می کنم وقتی کنارم نیستی با اشک خلوت می کنم وقتی کنارم نیستی تصویر زیبــــای تو را کنج دلم چسبانده ام او را زیارت مــــی کنم وقتی کنارم نیستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید او بتواند "دیگری" را جایگزین "تو" کند اما نه "تو" می توانی فراموشش کنی و نه "او" فقط به "نبودن های هم" عادت می کنید "برگرفته از قلبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺩﻭﺭﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ ﺭﻓﯿﻖ پشتم ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎﻟﯿﻪ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یطرفه بودن همه چیز را خراب میکند.... از خیابانش بگیر تا احساسش....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیامده بودی که بمانی چند روزی گذرت افتاده بود به سرنوشت من آمده بودی که روزگارم را سیاه کنی و بروی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺍﻯ ﺍﻣﺎ... ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻯ... ﻧﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﻰ ﺭﺍ ﮐﻪ، ﺑﻮﻯ ﮔﻨﺪ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار اگرگرفتارم کرده،بی حواسی مراجای بی معرفتی نگذار! بیادتم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون آنکه ماری در کار باشد،،، مزه ی زهرمار را میچشم!!! وقتی که نیستی...