بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستم ...مثه درخت پیری که از بودنش خستس ولی به ناچار به او آب میدن تا بیشتر بمانــد غافل از اینکه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی پرسی تو حالی از دل غمگین و بیمارم ولی من هر کجا باشم خیالت را به سر دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا حالا درد دل نکردم....اما امشب دلم گرفته شدید..بچه ها برام دعا کنید..خوب و بد زندگیمو گم کردم..تو امپاس شدیدم..محتاجم ب دعاتون..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو که هیچ بین ما نی اصلا زندگیم با تو پاشید از هم من به نبود تو راضی هستم چون تو رفتیو گذاشتی خالی دستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته اونی که ادعامیکرده عاشقته و تودنیاتوباهاش ساختی حالابرگرده بهت بگه لیاقتت بیشترازاین منه امیدوارم خوشبخت شی...این دعاست؟!نمیدونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهای حق کسانی است که خیانت میکنند اما نصیب کسی میشود که وفادار میماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تندیس دلتنگی من کنج دلت جایش بده نامهربانی پس بدی تندیس دلتنگی من..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر خسته ام. ... از زندگی...... که اگر بگویند فردا میمیری..... جشن میگیرم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشــــــــــ هر آدمــــــــی دیـــــــگری را آنطور میــــــخواست که بـــود ... نه آنـ طــــــــور که او مـــــــــیخواست باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* یکی برای هر نفس حوایی دارد و  دیگری هوایی برای نفس هایش ندارد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده دلت اینقد واسش تنگ بشه؛ که تمام دانشگاه و شبیهش ببینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم گفتی تو زندگیمی یا تو یا هیچکس..... انگار من ساده فراموش کرده بودم این روزها هیچکس هم برای خودش کسی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو کـــه پـــشــت مــنــو خــــالـی کــردی تــــو یــه لـحــظـه از نـــفــس افــــتــادم خـــوش بـــحــالـــتــــ کـه هـنــــوزم خــوبـی مــنــکــه زنــدگــیـمـــو از دســـت دادم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد بگذارم و بروم بی هر چه آشنا گوشه ی دوری گمنام حوالی جایی بی اسم... گاهی واقعا خیال می کنم روی دست خداوند مانده ام خسته اش کرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــقــد ســخــتــه . . . تــظــآهــُر بــه دوســـت نــَداشتــنــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از دستش دادم حالم شبیه بچه ای بود که.... جلوی خودش بادبادکش رو باد برد......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستم ...مثه درخت پیری که از بودنش خستس ولی به ناچار به او آب میدن تا بیشتر بمانــد غافل از اینکه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی پرسی تو حالی از دل غمگین و بیمارم ولی من هر کجا باشم خیالت را به سر دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تا حالا درد دل نکردم....اما امشب دلم گرفته شدید..بچه ها برام دعا کنید..خوب و بد زندگیمو گم کردم..تو امپاس شدیدم..محتاجم ب دعاتون..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو که هیچ بین ما نی اصلا زندگیم با تو پاشید از هم من به نبود تو راضی هستم چون تو رفتیو گذاشتی خالی دستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته اونی که ادعامیکرده عاشقته و تودنیاتوباهاش ساختی حالابرگرده بهت بگه لیاقتت بیشترازاین منه امیدوارم خوشبخت شی...این دعاست؟!نمیدونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهای حق کسانی است که خیانت میکنند اما نصیب کسی میشود که وفادار میماند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تندیس دلتنگی من کنج دلت جایش بده نامهربانی پس بدی تندیس دلتنگی من..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر خسته ام. ... از زندگی...... که اگر بگویند فردا میمیری..... جشن میگیرم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشــــــــــ هر آدمــــــــی دیـــــــگری را آنطور میــــــخواست که بـــود ... نه آنـ طــــــــور که او مـــــــــیخواست باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

* یکی برای هر نفس حوایی دارد و  دیگری هوایی برای نفس هایش ندارد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا شده دلت اینقد واسش تنگ بشه؛ که تمام دانشگاه و شبیهش ببینی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم گفتی تو زندگیمی یا تو یا هیچکس..... انگار من ساده فراموش کرده بودم این روزها هیچکس هم برای خودش کسی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو کـــه پـــشــت مــنــو خــــالـی کــردی تــــو یــه لـحــظـه از نـــفــس افــــتــادم خـــوش بـــحــالـــتــــ کـه هـنــــوزم خــوبـی مــنــکــه زنــدگــیـمـــو از دســـت دادم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد بگذارم و بروم بی هر چه آشنا گوشه ی دوری گمنام حوالی جایی بی اسم... گاهی واقعا خیال می کنم روی دست خداوند مانده ام خسته اش کرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــقــد ســخــتــه . . . تــظــآهــُر بــه دوســـت نــَداشتــنــت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از دستش دادم حالم شبیه بچه ای بود که.... جلوی خودش بادبادکش رو باد برد......