بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که به پلک مرد می آویزد قانون غرور را بر هم می ریزد. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــــــــا آرامگاه بغض هــ ـای کهنه است کمی سکوت! که اگربیدار شوند درد دارند لعنتی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـَلـآمـَتے اون رفیـقایے کـﮧ مـَجـآزیـن اَمـآ یـﮧ جـورے وآسـَتــ سـَنگـ صـَبـورن کـﮧ هـَمـﮧ ے رفیقـآے وآقعـیتـ بـﮧ گـرد پـاشـون نمیـرسَـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره پرپر میکنی ای نازنین گریه نکن پروانه آتش میزنی تو این چنین گریه نکن گریه نکن ای شبزده ، ای شب نشین گریه نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان چشمانت قسم ،این بار آنچنان رفتنی ام که کاسه های آب را هم قسم دهی ! نه آن روزها باز می گردند و نه من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا و... کنارم بمان... دیگر تجسم خوشبختی... خوشبختم نمی کند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــوی بـاور همـه آدمــا یـه نفـر جــوری رفتــه کــه قـراره یــه روز بــرگـرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺴﺎﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ... ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺝ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ...! ﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻑ,ﭼﺎﻧﻪ ﻧﺰﻥ! ﺣﺴﺮﺗﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻤﺮﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بغلش خواستم خودمو لوس كنم، خودمو زدم به خواب اما شنيدم زير لب گفت: كاش بجاى تو عشقم بغلم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـت به ماندن نیست بـرو، عشـق که گـدایی نـدارد. یادت نیست مگر؟ این نذر مـن بود، که کوه شوم و پای نبودنهایت بمانم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم کم کم خودم احساس ...........دارم کم میارم  من با دلم چیکار کردم هییییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعنه بر خواری من ای گل بی خار نزن من به پای تو نشستم که چنین خوار شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدانكنه اون روزي بياد كه به اس هاي شب بخير عشقت عادت كني كه وقتي نداريش داغون شي درست مثل الان من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم روی گاز است... هود را روشن کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضى وقتا بعضيا "بى صدا" ميميرند "مرگ تدريجى"،از دست دادن"عشق واقعى".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دستای عشقت رو توی دستای یه غریبه ببینی و چیزی نتونی بگی جز اینکه بگی....آهای غریبه مواظب دستای عشقم باش.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشکی که به پلک مرد می آویزد قانون غرور را بر هم می ریزد. . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجــــــــا آرامگاه بغض هــ ـای کهنه است کمی سکوت! که اگربیدار شوند درد دارند لعنتی ها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـَلـآمـَتے اون رفیـقایے کـﮧ مـَجـآزیـن اَمـآ یـﮧ جـورے وآسـَتــ سـَنگـ صـَبـورن کـﮧ هـَمـﮧ ے رفیقـآے وآقعـیتـ بـﮧ گـرد پـاشـون نمیـرسَـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ستاره پرپر میکنی ای نازنین گریه نکن پروانه آتش میزنی تو این چنین گریه نکن گریه نکن ای شبزده ، ای شب نشین گریه نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جان چشمانت قسم ،این بار آنچنان رفتنی ام که کاسه های آب را هم قسم دهی ! نه آن روزها باز می گردند و نه من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا و... کنارم بمان... دیگر تجسم خوشبختی... خوشبختم نمی کند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــوی بـاور همـه آدمــا یـه نفـر جــوری رفتــه کــه قـراره یــه روز بــرگـرده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺴﺎﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ... ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﺍﺝ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ...! ﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻑ,ﭼﺎﻧﻪ ﻧﺰﻥ! ﺣﺴﺮﺗﻬﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻤﺮﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بغلش خواستم خودمو لوس كنم، خودمو زدم به خواب اما شنيدم زير لب گفت: كاش بجاى تو عشقم بغلم بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـت به ماندن نیست بـرو، عشـق که گـدایی نـدارد. یادت نیست مگر؟ این نذر مـن بود، که کوه شوم و پای نبودنهایت بمانم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم کم کم خودم احساس ...........دارم کم میارم  من با دلم چیکار کردم هییییی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعنه بر خواری من ای گل بی خار نزن من به پای تو نشستم که چنین خوار شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدانكنه اون روزي بياد كه به اس هاي شب بخير عشقت عادت كني كه وقتي نداريش داغون شي درست مثل الان من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم روی گاز است... هود را روشن کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضى وقتا بعضيا "بى صدا" ميميرند "مرگ تدريجى"،از دست دادن"عشق واقعى".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر سخته دستای عشقت رو توی دستای یه غریبه ببینی و چیزی نتونی بگی جز اینکه بگی....آهای غریبه مواظب دستای عشقم باش.....