بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی آدمی با تنهاییش , حال میکنه ! بدون راز قشنگی تو دلش داره و اگه تونستی حریم این تنهایی رو بشکنی ، بدون تو از رازش قشنگتری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به این زندگی مشکوکم!!...شاید سالهاست مرده ام حواسم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم از دردهایم , از غم هایم از تمام چیزهایی که در وجودم با نبود تو حک شده است... می نویسم تا عقده نشوند... می نویسم تا قلبم خالی از هر چه بودن شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی درد بدی نیست.. وقتی طعم تلخ بیهوده دوست داشتن ها را چشیده باشی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ببار و تمام خاطره ها را بشور تمام دوستت دارم ها تمام عاشقانه ها ببار که من هم شرم نکنم، من هم ببارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست ها دنیای بی وفاییست... امروز دست هایت رامیگیرند... قصه ی عادت که شدی... همان دست ها را برایت تکان می دهند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غباری که از تو نشسته توی قلبم؛ بارون چیه سیل نمیتونه بشوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دوره دوره ی رنگین کمان هاست... یکرنگ که باشی زود چشمانشان را میزنی... خسته می شوند از رنگ تکراریت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابـستان داردمــی اید.. ترسم اماازنــــــرفتن ســردی تـوســت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوت نیستم فقـــــط .... دیگر کسی برایم متفاوت نـیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــی دلتـنگتـم.... چقــدر حســود می شـوم....!!! حتــی نمـی خـواهــم..... لحـظــه ای با خـودت باشــی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی بعضی از خاطرات خوشی که هنوزم وقتی یادشون میوفتی با یه لبخند کوچولو کنج لبت.. تا چند لحظه حال و هواتو بد جوری عوض می کنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر که نمیگردم ، هیــــــــــــــچ ! عطـــر تنـــــم را هـــم از کـوچــــه هـای پشـــت سرم جمـــع می کنــم که لــــم ندهـــی روی مبــــل های “راحتــــی” با خــاطـــــــره هایـم قـــدم بـــزنی..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه تنهایی بازی کرد میشه تنهایی خندید میشه تنهایی , سفر کرد ... ولی خیلی سخته تنهایی تنهایی رو تحمل کرد .:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتي رفته است  چند روزه خوش هم داشته ام اما... از همان ها كه بهشان ميگويند آرامش قبل از طوفان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین مرگ و زندگی جاییست که من سالهاست به آن پناه برده ام! سکوت..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دیدی آدمی با تنهاییش , حال میکنه ! بدون راز قشنگی تو دلش داره و اگه تونستی حریم این تنهایی رو بشکنی ، بدون تو از رازش قشنگتری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به این زندگی مشکوکم!!...شاید سالهاست مرده ام حواسم نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم از دردهایم , از غم هایم از تمام چیزهایی که در وجودم با نبود تو حک شده است... می نویسم تا عقده نشوند... می نویسم تا قلبم خالی از هر چه بودن شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی درد بدی نیست.. وقتی طعم تلخ بیهوده دوست داشتن ها را چشیده باشی...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران ببار و تمام خاطره ها را بشور تمام دوستت دارم ها تمام عاشقانه ها ببار که من هم شرم نکنم، من هم ببارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست ها دنیای بی وفاییست... امروز دست هایت رامیگیرند... قصه ی عادت که شدی... همان دست ها را برایت تکان می دهند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غباری که از تو نشسته توی قلبم؛ بارون چیه سیل نمیتونه بشوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها دوره دوره ی رنگین کمان هاست... یکرنگ که باشی زود چشمانشان را میزنی... خسته می شوند از رنگ تکراریت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تابـستان داردمــی اید.. ترسم اماازنــــــرفتن ســردی تـوســت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوت نیستم فقـــــط .... دیگر کسی برایم متفاوت نـیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــی دلتـنگتـم.... چقــدر حســود می شـوم....!!! حتــی نمـی خـواهــم..... لحـظــه ای با خـودت باشــی!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی بعضی از خاطرات خوشی که هنوزم وقتی یادشون میوفتی با یه لبخند کوچولو کنج لبت.. تا چند لحظه حال و هواتو بد جوری عوض می کنه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر که نمیگردم ، هیــــــــــــــچ ! عطـــر تنـــــم را هـــم از کـوچــــه هـای پشـــت سرم جمـــع می کنــم که لــــم ندهـــی روی مبــــل های “راحتــــی” با خــاطـــــــره هایـم قـــدم بـــزنی..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه تنهایی بازی کرد میشه تنهایی خندید میشه تنهایی , سفر کرد ... ولی خیلی سخته تنهایی تنهایی رو تحمل کرد .:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتي رفته است  چند روزه خوش هم داشته ام اما... از همان ها كه بهشان ميگويند آرامش قبل از طوفان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین مرگ و زندگی جاییست که من سالهاست به آن پناه برده ام! سکوت..!