بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من از زندگی، تيك های عصبيست و بازدم های پر سر و صدا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نیستی به عکس هایت نگاه میکنم این همان تنفس مصنوعی هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید روی زمین تنهاترین باشم اما چیزی تو قلبم دارم که نمیذارم هیچ با هم بودنی اونو از من بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کثیف ترین چاپلوسی زمانیست که مردی بخاطر طبیعی ترین نیازش به دروغ به معصومی بگوید"دوست دارم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مآ که قسمتمون نشد . . . ولی میگن خیــــلی حسِّ قشنگیه که به اونیکه دوسِش دآری برسی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من تنهاییم نیست! درد من این است... که هرروز از خودم میپرسم  مگر خودش مرا انتخاب نکرد؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی خواب و خیالمـــــــ... هنوز دستاتو میگیرمـــــــ... میدونم که نمیایـــــــــــــ... ولی من برات میمیرمــــــــــــــ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چقدردلت ... برای یک خیال راحت تنگ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مطمئن باش که نمیریزد بعد تکیه کن هرکس که تکیه گاه نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت نیست پیشش باشی و بدونی که هیچوقت و تحت هیچ شرایطی بهش نمیرستی؟؟؟ این بدترین درد دنیاس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرآمدنی رفتنی داردقبول!! آمدنت قشنگ بوداماچراانقدربیرحمانه رفتی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا دو روزه  دوستی ها هم دو روزه  اما تنهایی واسه همیشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت ارتش است و دل من لهستان بی دفاع.......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخــر بــه صحنــه جــرم برمیگــردد آنکـــه دلـت را بــرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم چطور هنوز ستون فقراتت سالم است  وقتی با این انهدام سخت از چشمانم افتادی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری از آدما هستن که اونقدر تنهایی کشیدن که نمیدونن یکیو داشتن چه طعمی میده.... بسلامتی اونایی که یکیودارن ولی بازم تنهان...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم من از زندگی، تيك های عصبيست و بازدم های پر سر و صدا ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نیستی به عکس هایت نگاه میکنم این همان تنفس مصنوعی هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید روی زمین تنهاترین باشم اما چیزی تو قلبم دارم که نمیذارم هیچ با هم بودنی اونو از من بگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کثیف ترین چاپلوسی زمانیست که مردی بخاطر طبیعی ترین نیازش به دروغ به معصومی بگوید"دوست دارم..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مآ که قسمتمون نشد . . . ولی میگن خیــــلی حسِّ قشنگیه که به اونیکه دوسِش دآری برسی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد من تنهاییم نیست! درد من این است... که هرروز از خودم میپرسم  مگر خودش مرا انتخاب نکرد؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی خواب و خیالمـــــــ... هنوز دستاتو میگیرمـــــــ... میدونم که نمیایـــــــــــــ... ولی من برات میمیرمــــــــــــــ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چقدردلت ... برای یک خیال راحت تنگ میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول مطمئن باش که نمیریزد بعد تکیه کن هرکس که تکیه گاه نمیشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت نیست پیشش باشی و بدونی که هیچوقت و تحت هیچ شرایطی بهش نمیرستی؟؟؟ این بدترین درد دنیاس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرآمدنی رفتنی داردقبول!! آمدنت قشنگ بوداماچراانقدربیرحمانه رفتی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا دو روزه  دوستی ها هم دو روزه  اما تنهایی واسه همیشست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانت ارتش است و دل من لهستان بی دفاع.......!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخــر بــه صحنــه جــرم برمیگــردد آنکـــه دلـت را بــرد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عجبم چطور هنوز ستون فقراتت سالم است  وقتی با این انهدام سخت از چشمانم افتادی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری از آدما هستن که اونقدر تنهایی کشیدن که نمیدونن یکیو داشتن چه طعمی میده.... بسلامتی اونایی که یکیودارن ولی بازم تنهان...