بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر غرق داستانای خیالی شدم که یادم رفت زندگی خیال نیست هه منم پرنسسش نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته بفهمی اونی ک دوستت داره،هیچوقت دوستت نداشته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخوادش... با اینکه میدونم خواستنش گناهه... دلم پر از حرفا و درد و دل هایی که تلنبار شدن روی هم و میدونم هیچوقت نمیتونم جار بزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلیل خندیدن..بی دلیل گریستن.. فقط یک دلیل دارد.. از شدت تنهایی.... دیوانه شدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره من دوباره اینجا دوباره این همیشگی ملال اور آه ه ه ه تمام بودنم درد میکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون عشق تو تو رگهای منه لحظه ی باتو بودن به جون رسیدنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به عشق اش داده ام دلداده ام بَهراین دل، دل فکاری گریه کن می رسد خرداد و داد از یاد ِاو کی توانم بردباری، گریه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم آمدم انگار , تویی در من بود . . . . این کمی بیشتر از, دل به کسی بستن بود!! . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا دلم سخت معجزه میخواهد و خدا انگار، معجزه هایش را گذاشته برای روز مبادا... :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دیدنت متولد شدم.. و با رفتنت مُردم.. به تاریخ های روی سنگ قبرم اعتنایی نکن.. این اعداد..فرضی است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکی قدر گل یاسو ندونست  گل یاس میخواست بمونه نتونست دلم تنگه واسه عطر گل یاس گمونم هرچی دلتنگی تو دنیاست میونه سینه ی من خونه کرده . گل یاسم گل یاسم گل یاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥هی تو... اصلا هیچوقت گفته بودم... میخواهم خوابیدنت را تماشا کنم؟♥ دریغا...):

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندوق صدقه ی دلم را تخلیه کردم چیزی نبودجز یه جمله فحش خشک یه خورده حرف مفت که برای تو گفته بودم ،دل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. خب بگذریم ... هیچی بدتر از این نیست که یکی بگه عاشقته ولی یه تظاهر باشه و بس ... بخاطر یه ماشین ... این حق من نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا انقدر دلم براش تنگ میشه که از شدت دلتنگی خوابم نمبره مخاطب خاصم خــــیلی دوستتدارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر غرق داستانای خیالی شدم که یادم رفت زندگی خیال نیست هه منم پرنسسش نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته بفهمی اونی ک دوستت داره،هیچوقت دوستت نداشته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخوادش... با اینکه میدونم خواستنش گناهه... دلم پر از حرفا و درد و دل هایی که تلنبار شدن روی هم و میدونم هیچوقت نمیتونم جار بزنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی دلیل خندیدن..بی دلیل گریستن.. فقط یک دلیل دارد.. از شدت تنهایی.... دیوانه شدن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره من دوباره اینجا دوباره این همیشگی ملال اور آه ه ه ه تمام بودنم درد میکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خون عشق تو تو رگهای منه لحظه ی باتو بودن به جون رسیدنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریای شورانگیز چشمانت چه زیباست آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به عشق اش داده ام دلداده ام بَهراین دل، دل فکاری گریه کن می رسد خرداد و داد از یاد ِاو کی توانم بردباری، گریه کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم آمدم انگار , تویی در من بود . . . . این کمی بیشتر از, دل به کسی بستن بود!! . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا دلم سخت معجزه میخواهد و خدا انگار، معجزه هایش را گذاشته برای روز مبادا... :-(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دیدنت متولد شدم.. و با رفتنت مُردم.. به تاریخ های روی سنگ قبرم اعتنایی نکن.. این اعداد..فرضی است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکی قدر گل یاسو ندونست  گل یاس میخواست بمونه نتونست دلم تنگه واسه عطر گل یاس گمونم هرچی دلتنگی تو دنیاست میونه سینه ی من خونه کرده . گل یاسم گل یاسم گل یاس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♥هی تو... اصلا هیچوقت گفته بودم... میخواهم خوابیدنت را تماشا کنم؟♥ دریغا...):

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صندوق صدقه ی دلم را تخلیه کردم چیزی نبودجز یه جمله فحش خشک یه خورده حرف مفت که برای تو گفته بودم ،دل!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. خب بگذریم ... هیچی بدتر از این نیست که یکی بگه عاشقته ولی یه تظاهر باشه و بس ... بخاطر یه ماشین ... این حق من نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا انقدر دلم براش تنگ میشه که از شدت دلتنگی خوابم نمبره مخاطب خاصم خــــیلی دوستتدارم