بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدردوست دارم که.........................................................نگران خودمم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمی توانستم مجــــازاتـــتـــ کنـــم ازتومی خواستم به اندازه ای که من تورادوسـت دارمــــ مرادوســـت داشته باشـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی من دارم تو گریه میمیرم تو معلوم نیست نیشت جلو کی بازه ازت نمیگذرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدایی را برایمان رقم میزنند..و من به چشمان عاشق تو می اندیشم! باکی نیست...دوستت دارم هایمان ادامه دارد...شاید این بار در سکوت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه دادم به او حلالش باد  غیر از آن دل که مفت بخشیدم فروغ فرحزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استــــــــاد عزیز پیش من هیچ گاهـــ نپرس علم بهتر است یا ثروت... پیش منی که بخاطـــر نداشتن ثروت تمام زندگی عمر و حتی عشقم را باخته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول داری وقتی منتظرشی هربار که صفحه گوشیت روشن میشه قلبت میریزه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخـت اسـت ببـازی تمــــام احســاس پاکـت را و هنــوز نفهمــیده بـاشی اصـلا ”دوســتت داشـــت”...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که می گذرد یک ترانه تلخ قصه ی تنهایی های مرا می سراید سمفونی گوش خراشی است روزهاست پنبه دگر فایده ندارد ......باید باور کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا حس صفری رو دارم که قبل از عدد میاد ... بودنم هیچ لزومی نداره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم . . . .  از این تصمیم گرفتن های یک طرفه . . . از این "رفتن های به خاطر خودت " از این آدم هایی که "به نام من "وبه کام خود "عمل" میکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيز بودن ساده نيست امتيازيست كه تو در دلم داري و ديگران ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو... تنهاییم را پک میزنم تا ریه هایم زندگی را کم بیاورد  و شرعی ترین خودکشی را تجربه کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو جـــانــــــــــمـــیـــــ.... چــه خـــوشـــ اســـتـــــ.... وقـــتــیــ مــیــرســـیــــ بــهـ لـبــمـــــ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراز میکشم خیره میشوم به سقف اشکهایم میچکند سر میخورند و میروند به جایی که تو همیشه میبوسیدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ کس برای من او نمی شود ... حتی خودش. . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدردوست دارم که.........................................................نگران خودمم*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرمی توانستم مجــــازاتـــتـــ کنـــم ازتومی خواستم به اندازه ای که من تورادوسـت دارمــــ مرادوســـت داشته باشـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی من دارم تو گریه میمیرم تو معلوم نیست نیشت جلو کی بازه ازت نمیگذرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدایی را برایمان رقم میزنند..و من به چشمان عاشق تو می اندیشم! باکی نیست...دوستت دارم هایمان ادامه دارد...شاید این بار در سکوت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه دادم به او حلالش باد  غیر از آن دل که مفت بخشیدم فروغ فرحزاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

استــــــــاد عزیز پیش من هیچ گاهـــ نپرس علم بهتر است یا ثروت... پیش منی که بخاطـــر نداشتن ثروت تمام زندگی عمر و حتی عشقم را باخته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبول داری وقتی منتظرشی هربار که صفحه گوشیت روشن میشه قلبت میریزه؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخـت اسـت ببـازی تمــــام احســاس پاکـت را و هنــوز نفهمــیده بـاشی اصـلا ”دوســتت داشـــت”...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که می گذرد یک ترانه تلخ قصه ی تنهایی های مرا می سراید سمفونی گوش خراشی است روزهاست پنبه دگر فایده ندارد ......باید باور کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا حس صفری رو دارم که قبل از عدد میاد ... بودنم هیچ لزومی نداره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم . . . .  از این تصمیم گرفتن های یک طرفه . . . از این "رفتن های به خاطر خودت " از این آدم هایی که "به نام من "وبه کام خود "عمل" میکنند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزيز بودن ساده نيست امتيازيست كه تو در دلم داري و ديگران ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو... تنهاییم را پک میزنم تا ریه هایم زندگی را کم بیاورد  و شرعی ترین خودکشی را تجربه کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو جـــانــــــــــمـــیـــــ.... چــه خـــوشـــ اســـتـــــ.... وقـــتــیــ مــیــرســـیــــ بــهـ لـبــمـــــ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراز میکشم خیره میشوم به سقف اشکهایم میچکند سر میخورند و میروند به جایی که تو همیشه میبوسیدی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر هیچ کس برای من او نمی شود ... حتی خودش. . .