بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســتـــهایش با من . . . چـــــشــــمهایش در خیابان . . . دلـــــــــــــــــــــــش . . . این یکی را نمیخواهم بدانم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمانند کفش هایم که این همه راه را،راه امدند با نیـــــامدن هایت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها.... سرفه هایم نیز با خنده ای تصنعی... ورود کام های سیگارم را... خوش آمد می گویند.. .‌ عجب جشنی است... در میان سینه ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـی تو تنهـاییـم را پک می زنم تـا ریـه هایـم زنـدگـی را کـم بیـاورد و شـرعـی ترین خودکـشـی را تجـربـه کنـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهام تو جوونی سفید شد  مهم نیس  غصه خوردم ... به درک  بهم بد کردن ... بیخیالش  اما خیلی واسم سخته وقتی موهای سفیدمو مادرم ببینه و غصه بخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـَوای نبودنــت  پـُـشتِ این سیــگارها  عالَــمی از گفته هایِ بی صداست ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم هوایت را می کند . حالا که دگر هوایم را نداری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ؛ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺑﭙﺮﺳﻨﺪ !ﻭﻟﯽ ....ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯿﺴﺖ،ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ؛ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ:ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا هر دومــون روشــن کردیـــم  تو رنگ مــوهـاتـــو من ســیــگــار بــعــدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــی خیال حرفهـــــایی که تــــو دلــــم جا مونــــده بــــی خیال قلبــــی که اینهمــــه تنهــــا مونــــــده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دیـــوانـــة اَم"، امــّـا... دِلَــــم دیــوانــة بــودَن بـــا "تـــو" را مــیخـــواســت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که زندگی یه تئاتر مزخرفه  . تنها به جرعه های فراموشی دلخوشم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا..... برای خاموشی شب های انتظارم فقط یک فوت کافیست  خاموشم کن خسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم فرقی نمی کند که این شهر لعنتی چقدرساختمان وخانه وخیابان دارد وقتی که تو دراین شهر نباشی من برج زهرمارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز دیدمش با "او" زیبانبود..به چهره اش هم مهربانی نمی آمد اما تمام وجودم پرازحسادت زنانه شد هرچه بود زشت یازیبا.. خوب یابد صاحب قلبش شده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم روزی تو مرا در آغوش خواهی گرفت... پشیمان و با چشمانی پر از اشک... خودم را که نه!!!عکسم را... عکسی که کنارش نوشته است"یک هفته گذشت..."

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســتـــهایش با من . . . چـــــشــــمهایش در خیابان . . . دلـــــــــــــــــــــــش . . . این یکی را نمیخواهم بدانم . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمانند کفش هایم که این همه راه را،راه امدند با نیـــــامدن هایت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها.... سرفه هایم نیز با خنده ای تصنعی... ورود کام های سیگارم را... خوش آمد می گویند.. .‌ عجب جشنی است... در میان سینه ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـی تو تنهـاییـم را پک می زنم تـا ریـه هایـم زنـدگـی را کـم بیـاورد و شـرعـی ترین خودکـشـی را تجـربـه کنـم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهام تو جوونی سفید شد  مهم نیس  غصه خوردم ... به درک  بهم بد کردن ... بیخیالش  اما خیلی واسم سخته وقتی موهای سفیدمو مادرم ببینه و غصه بخوره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـَوای نبودنــت  پـُـشتِ این سیــگارها  عالَــمی از گفته هایِ بی صداست ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر دلم هوایت را می کند . حالا که دگر هوایم را نداری...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ؛ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﺑﭙﺮﺳﻨﺪ !ﻭﻟﯽ ....ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯿﺴﺖ،ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ؛ﺑﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﯽ:ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﻢ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا هر دومــون روشــن کردیـــم  تو رنگ مــوهـاتـــو من ســیــگــار بــعــدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــی خیال حرفهـــــایی که تــــو دلــــم جا مونــــده بــــی خیال قلبــــی که اینهمــــه تنهــــا مونــــــده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دیـــوانـــة اَم"، امــّـا... دِلَــــم دیــوانــة بــودَن بـــا "تـــو" را مــیخـــواســت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که زندگی یه تئاتر مزخرفه  . تنها به جرعه های فراموشی دلخوشم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا..... برای خاموشی شب های انتظارم فقط یک فوت کافیست  خاموشم کن خسته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم فرقی نمی کند که این شهر لعنتی چقدرساختمان وخانه وخیابان دارد وقتی که تو دراین شهر نباشی من برج زهرمارم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز دیدمش با "او" زیبانبود..به چهره اش هم مهربانی نمی آمد اما تمام وجودم پرازحسادت زنانه شد هرچه بود زشت یازیبا.. خوب یابد صاحب قلبش شده بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم روزی تو مرا در آغوش خواهی گرفت... پشیمان و با چشمانی پر از اشک... خودم را که نه!!!عکسم را... عکسی که کنارش نوشته است"یک هفته گذشت..."