بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار دیگر برگرد و از اول برو.... چشمانم پر از اشک بود!!خوب ندیدمت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـسـلامـتـــے هَـمـﮧ کَـسـآیـــے ڪــ بــاهــاشــون عـیــن ڪَـفـــــ ـ בسـت بـوבیــم امــا اونـــا بـاهـامـــون عـیـن انـگـشـت شـسـت بــوבن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم سفر میخواهد نه برای رسیدن.... فقط برای رفتن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن در روز قیامت تمام اعضای بدن به حرف می آیند... خداکند دلم لال شود..... چون طاقت اشک های خدارا ندارم... اینم اولین پستم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلم واسه خودم سوخت..... وقتی جواب همه احساس وعشقم شد یه جمله و کوبید تو صورتم..... مگه چیزی بین ما بوده؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر حکایتم شنیدنیست... من عاشق او بودم و او عاشق او....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید سیگار بر دست تمام کوچه های تبریز را بگردم طوری نیست از عشق انتقام میگیرم اما... خسته ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرلوحه وصیتم این است.. بعدازمرگم جنازه ام را بسوزانید میخواهم... حسرت سرخاک آمدنم به دل خیلی ها بماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توباش نه برای اینکه تنها نباشم... باش تا در دنیای تنهایی ام تنها "تو"باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشماتو واسه زندگی میخوام دلتو واسه عاشقی. صداتو واسه شادابی دستاتو واسه نوازش. پاهاتو واسه همراهی عطرتو واسه مستی. و خودتو واسه خود خود خود خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازمندیم به عاشق بودنت به شعرهای نوزده سالگی به دیوانگی های کوچکی که این بار شکست نخواهند خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی از مـا هـنـوم رو بـه دریـا تـویـه دنـیـایـه دیـروزش اسـیـره یـه خـواهـش از خـدا داره کـه شـایـد جـوونـیـشـو بـتـونـه پـــــــس بـگـیـره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خاطراتمان را مرور کرده ام... زیر همه ی اشک هایم خط کشیده ام... همه ی صبرم را حفظ کرده ام... فقط دعایم کن در امتحان نبودنت رد نشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ام راباکسی شریک نخواهم شد،مطمئن باش.... دست نیازبه سمت کسی درازنخواهم کرد،حتی خودم....... بگذارتنهایی ام ازتنهایی دق کند!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم طرف حساب حرفات من بودم مسیحا , معذرت میخوام ناراحتت کردم منظوری نداشتم , ایشالله همیشه خوش خبر باشی و روزای خوب وخوشی داشته باشی. درپناه حق باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه هست خیابان به خیابان به لبم ازاین همه بی تفاوتی در عجبم  تو مثل مسافری که دیرش شده است  من مثل چراغ قرمز نیمه شبم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار دیگر برگرد و از اول برو.... چشمانم پر از اشک بود!!خوب ندیدمت...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـسـلامـتـــے هَـمـﮧ کَـسـآیـــے ڪــ بــاهــاشــون عـیــن ڪَـفـــــ ـ בسـت بـوבیــم امــا اونـــا بـاهـامـــون عـیـن انـگـشـت شـسـت بــوבن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم سفر میخواهد نه برای رسیدن.... فقط برای رفتن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن در روز قیامت تمام اعضای بدن به حرف می آیند... خداکند دلم لال شود..... چون طاقت اشک های خدارا ندارم... اینم اولین پستم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلم واسه خودم سوخت..... وقتی جواب همه احساس وعشقم شد یه جمله و کوبید تو صورتم..... مگه چیزی بین ما بوده؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخر حکایتم شنیدنیست... من عاشق او بودم و او عاشق او....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید سیگار بر دست تمام کوچه های تبریز را بگردم طوری نیست از عشق انتقام میگیرم اما... خسته ام...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرلوحه وصیتم این است.. بعدازمرگم جنازه ام را بسوزانید میخواهم... حسرت سرخاک آمدنم به دل خیلی ها بماند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توباش نه برای اینکه تنها نباشم... باش تا در دنیای تنهایی ام تنها "تو"باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشماتو واسه زندگی میخوام دلتو واسه عاشقی. صداتو واسه شادابی دستاتو واسه نوازش. پاهاتو واسه همراهی عطرتو واسه مستی. و خودتو واسه خود خود خود خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازمندیم به عاشق بودنت به شعرهای نوزده سالگی به دیوانگی های کوچکی که این بار شکست نخواهند خورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـکـی از مـا هـنـوم رو بـه دریـا تـویـه دنـیـایـه دیـروزش اسـیـره یـه خـواهـش از خـدا داره کـه شـایـد جـوونـیـشـو بـتـونـه پـــــــس بـگـیـره..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خاطراتمان را مرور کرده ام... زیر همه ی اشک هایم خط کشیده ام... همه ی صبرم را حفظ کرده ام... فقط دعایم کن در امتحان نبودنت رد نشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ام راباکسی شریک نخواهم شد،مطمئن باش.... دست نیازبه سمت کسی درازنخواهم کرد،حتی خودم....... بگذارتنهایی ام ازتنهایی دق کند!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونم طرف حساب حرفات من بودم مسیحا , معذرت میخوام ناراحتت کردم منظوری نداشتم , ایشالله همیشه خوش خبر باشی و روزای خوب وخوشی داشته باشی. درپناه حق باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آه هست خیابان به خیابان به لبم ازاین همه بی تفاوتی در عجبم  تو مثل مسافری که دیرش شده است  من مثل چراغ قرمز نیمه شبم