بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهای آدمها بجای اینکه عشق بازی کنند با عشق بازی میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لبخند کوتاه کنارش یکم غم...... یه دنیا حرف تو همین یه بیت هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بدترین درد دنیا این باشد که اطرافیانت بدانند پر از دردی و به درد هایت اضافه کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهاییم راضی نیستم..ولی... . . . به سلامتی خودم که با هر کسی نیستم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه یـــاد کســی بــودن قشنــگ تـریــن هــدیــه ای اسـت کــه نیــاز بــه  بستـــه بنـــدی نــدارد ... بــه یــادتــم عـشقـمـ :*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهی هـیچکس را نـداشتـه بـاشی بهتـر است...  داشتـن بـعضی هـا، تنهـاتـرت می کنـد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دوستم داشته باشی مثل این است که عابری در پیاده رو ناگهان در آغوشم بگیرد همین قدر بعید همین قدر ممکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترانه های من یه جور ، گلایه از غریبیه  به دل میگم یه روز میاد ، اینم یه خود فریبیه عاشقا تقسیم میکنن ، عشقو برای همدیگه نصیب من از عشق تو ، همیشه بی نصیبیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا بعضی ها نمیخواهند بفهمند، چگونه فازی دارند اینان چه دلیل برای خود دارند ای کاش از جهالت خود دست کشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم اشکای چشمام  مثل آب روونه آدم با چه امیدی تو این دنیا بمونه؟؟؟؟؟ دیگه با چه غروری  بگم خیلی صبورم؟؟؟؟ مگه میشه تو گریه بگم مست غرورم ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... اصن قبول که فقط بهش عادت کرده بودم اما خود حضرت امیر میگه  ترک عادت موجب مرض است.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انسانهای بزرگ هیچ بن بستی وجود ندارد،زیرا بر این باورند که یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی دستو دلم را نلرزان . . . اگر نمیایی بیابان های بی باران منتظرم هستند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهایی تویی که به بهشت وجهنم تو آخرت اعتقاد داری؛ . . . . . . . . . . خواهشا به انسانیت تو این دنیا هم معتقد باش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تو از هوای سیگار هم مضرتر است... هوای سیگار به گریه ام می اندازه و هوای تو به گریه....:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است  دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است صدایم عجیب خیس و بارانیست نمیدانم در قلب من چرا پاییز طولانیست

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهای آدمها بجای اینکه عشق بازی کنند با عشق بازی میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه لبخند کوتاه کنارش یکم غم...... یه دنیا حرف تو همین یه بیت هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بدترین درد دنیا این باشد که اطرافیانت بدانند پر از دردی و به درد هایت اضافه کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهاییم راضی نیستم..ولی... . . . به سلامتی خودم که با هر کسی نیستم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه یـــاد کســی بــودن قشنــگ تـریــن هــدیــه ای اسـت کــه نیــاز بــه  بستـــه بنـــدی نــدارد ... بــه یــادتــم عـشقـمـ :*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهی هـیچکس را نـداشتـه بـاشی بهتـر است...  داشتـن بـعضی هـا، تنهـاتـرت می کنـد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه دوستم داشته باشی مثل این است که عابری در پیاده رو ناگهان در آغوشم بگیرد همین قدر بعید همین قدر ممکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترانه های من یه جور ، گلایه از غریبیه  به دل میگم یه روز میاد ، اینم یه خود فریبیه عاشقا تقسیم میکنن ، عشقو برای همدیگه نصیب من از عشق تو ، همیشه بی نصیبیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا بعضی ها نمیخواهند بفهمند، چگونه فازی دارند اینان چه دلیل برای خود دارند ای کاش از جهالت خود دست کشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم اشکای چشمام  مثل آب روونه آدم با چه امیدی تو این دنیا بمونه؟؟؟؟؟ دیگه با چه غروری  بگم خیلی صبورم؟؟؟؟ مگه میشه تو گریه بگم مست غرورم ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... اصن قبول که فقط بهش عادت کرده بودم اما خود حضرت امیر میگه  ترک عادت موجب مرض است.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای انسانهای بزرگ هیچ بن بستی وجود ندارد،زیرا بر این باورند که یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی دستو دلم را نلرزان . . . اگر نمیایی بیابان های بی باران منتظرم هستند. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهایی تویی که به بهشت وجهنم تو آخرت اعتقاد داری؛ . . . . . . . . . . خواهشا به انسانیت تو این دنیا هم معتقد باش!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تو از هوای سیگار هم مضرتر است... هوای سیگار به گریه ام می اندازه و هوای تو به گریه....:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ است  دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است صدایم عجیب خیس و بارانیست نمیدانم در قلب من چرا پاییز طولانیست