بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعرها دیگر برای هیچکس نیست !  در دلم انگار جای هیچکس نیست آنقدر تنهایم که حتی دردهایم دیگرشبیه دردهای هیچکس نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چیست؟ جز آنکه زن همدمی باشد برای مرد و مرد تکیه گاهی برای زن؟؟؟؟ یعنی فهم و اجرای این نیم خط این همه سخته ک همه تنهان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرخیلی مهربان شود...ورق میزند...ولی اغلب ادم را مچاله میکند...روزگار...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پیش چشــم همـه … برای مـن دسـت نیـافتنـی بـودی … حـرفـی نیسـت … امـا بی انصـاف … لااقـل در پیـش چشـم مـن … بـرای همـه دم دستـی نبـاش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درک کن........... دختری را که در گوشه ای از این زمین خاکی ، با این سن وسال وبا این همه احساس ،از باران متنفر است................. و این یعنی ف ا ج ع ه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــها درســت وقتیــکه می فهــمند دوستــشان داری مغـرور میـشوند ... وحشـی میـشوند ... لگد میـزنند ! دوســتت دارم هایـت را قایـم کـن . ایـن جمـله ارزانـت میـکند .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر منطقی حساب کنی . . . . . خسته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه پای نقاشی هام امضا نمیزنم . من , بدون تو , فقط درد میکشم لعنتی . درد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـزدیک هـم کـه باشـی شـانه به شـانه... دسـت در دسـت... چشـم در چشـم... بـاز حسـرت بـه قلبـم چنـگ خـواهد زد...! تــو سهـم مـن نیسـتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوســـتــَـت نـــَدارَم" فَـــرق دارَد بــا "دیگــر، دوســـتَــت نــَـدارم" پـــُشــتِ ایـــن "دیگـــر" کُـــلی سَـــرما خــوابــیـــده اَســـت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀـــﻴﺎﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲِ ﻣﺎ ﺑﺎﺯﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺑﻴﺎﻱ ﺩﺍﻟﻲ ﻛﻨﻴﻮ ﺑﺮﻱ,, ﻭﻗﺘﻲ ﺭﻓﺘﻲ ﻭﺍﺱِ ﻫﻤـــﻴﺸﻪ ﮔﻤــﺸﻮ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال با او زيرباران قدم ميزدم،حال او باديگرى زير باران اشكهايم قدم ميزند شايد باران پارسال اشكهاى ديگرى بوده... دنيا همينه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر میشینم تا شاید پیداشی...برگردی و بازم مال خودم باشی...اینجا بعد از تو هر روز بارونه...اثری بعد از تو از من نمیمونه...برگرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از گاهی زنگی بزن سراغی بگیر پیامی بده احوالی بپرس خیلی نگذشته است از روزهایی که نفست بودم! از روزهایی که جونت میرفت برام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذر کردم تا بیایی هرچه دارم مال تو چشمهای خسته وپرانتظارم مال تو یک دل دیوانه دارم با هزاران آرزو آرزویم هیچ،قلب بیقرارم مال تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻳﮕــــﺮ ﺗﻨﻬـــﺎﻳﻲ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛــﺴﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ, ﻳﻜﺒـــﺎﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻛـــﺮﺩﻡ ﭼﻨﺪﺑــﺮﺍﺑﺮ ﺷـــﺪ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این شعرها دیگر برای هیچکس نیست !  در دلم انگار جای هیچکس نیست آنقدر تنهایم که حتی دردهایم دیگرشبیه دردهای هیچکس نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چیست؟ جز آنکه زن همدمی باشد برای مرد و مرد تکیه گاهی برای زن؟؟؟؟ یعنی فهم و اجرای این نیم خط این همه سخته ک همه تنهان؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرخیلی مهربان شود...ورق میزند...ولی اغلب ادم را مچاله میکند...روزگار...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پیش چشــم همـه … برای مـن دسـت نیـافتنـی بـودی … حـرفـی نیسـت … امـا بی انصـاف … لااقـل در پیـش چشـم مـن … بـرای همـه دم دستـی نبـاش …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درک کن........... دختری را که در گوشه ای از این زمین خاکی ، با این سن وسال وبا این همه احساس ،از باران متنفر است................. و این یعنی ف ا ج ع ه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمــها درســت وقتیــکه می فهــمند دوستــشان داری مغـرور میـشوند ... وحشـی میـشوند ... لگد میـزنند ! دوســتت دارم هایـت را قایـم کـن . ایـن جمـله ارزانـت میـکند .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر منطقی حساب کنی . . . . . خسته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه پای نقاشی هام امضا نمیزنم . من , بدون تو , فقط درد میکشم لعنتی . درد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نـزدیک هـم کـه باشـی شـانه به شـانه... دسـت در دسـت... چشـم در چشـم... بـاز حسـرت بـه قلبـم چنـگ خـواهد زد...! تــو سهـم مـن نیسـتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوســـتــَـت نـــَدارَم" فَـــرق دارَد بــا "دیگــر، دوســـتَــت نــَـدارم" پـــُشــتِ ایـــن "دیگـــر" کُـــلی سَـــرما خــوابــیـــده اَســـت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀـــﻴﺎﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲِ ﻣﺎ ﺑﺎﺯﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺑﻴﺎﻱ ﺩﺍﻟﻲ ﻛﻨﻴﻮ ﺑﺮﻱ,, ﻭﻗﺘﻲ ﺭﻓﺘﻲ ﻭﺍﺱِ ﻫﻤـــﻴﺸﻪ ﮔﻤــﺸﻮ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پارسال با او زيرباران قدم ميزدم،حال او باديگرى زير باران اشكهايم قدم ميزند شايد باران پارسال اشكهاى ديگرى بوده... دنيا همينه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر میشینم تا شاید پیداشی...برگردی و بازم مال خودم باشی...اینجا بعد از تو هر روز بارونه...اثری بعد از تو از من نمیمونه...برگرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر از گاهی زنگی بزن سراغی بگیر پیامی بده احوالی بپرس خیلی نگذشته است از روزهایی که نفست بودم! از روزهایی که جونت میرفت برام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نذر کردم تا بیایی هرچه دارم مال تو چشمهای خسته وپرانتظارم مال تو یک دل دیوانه دارم با هزاران آرزو آرزویم هیچ،قلب بیقرارم مال تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻳﮕــــﺮ ﺗﻨﻬـــﺎﻳﻲ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛــﺴﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ, ﻳﻜﺒـــﺎﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻛـــﺮﺩﻡ ﭼﻨﺪﺑــﺮﺍﺑﺮ ﺷـــﺪ...