بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرار از خود شاید ساده ترین كار باشه اما روزی خواهیم فهمید كه سخت ترین چیز این است كه خودت نباشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابستگي پيدا كردن به كسي كه متعلق به تونيست يني مرگ تدريجي... ./

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک آشنایی دوستانه ما با هم دست دادیم...او فقط دست داد و من همه چیزم را از دست دادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا میشه بگش کی تموم میشه این تنهایی فقط یه راهنمایی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بـــــــود....." تلـخ تــرین کلـمه.... بــرای ترجمــه ی تمـام حـسرت هـــای دنیــا.... "بــــــود" یعـنـــی.... "دیگــر نیـســت........!!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*از شما چه پنهون* همین مرثیه کافیست: بعد از او....کسی که "من"بود دیگر نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالت سوخته را سوخته دل داند و بس.... شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درد دلم را  به کسی بگویم بگذار همه فکر کنند نه دردی دارم و نه دلی.....!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی سخت تراز این نیست واسه دل بابا مامانت از دل خودت از عشقت بگذری هیچکی هم نیست حالتو بفهمه نه میتونی از عشقت بگذری نه از مامان بابات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دارن از تموم شدن مدرسه ميكن ولي ما از جي حرف بزنيم كه هم مدرسه و هم دانشكاه و هم سربازيمون تموم شده و بازم تنهاييم و كسي رو نداريم خيلي داغونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تنهایم که حتی کسی نیست صندلی را از زیر چوبه ی دارم بکشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو کمی نزدیکتر بیا اما چیزی نگو بگذار فقط بگذار چشم هایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی موقع ها دختر باس به مخاطب خاصـــــــش بگه: برو دیگه مگه کـــــــار و زندگـــــــی نداری؟ مخاطب خاصـــــــش بگه: کجا برم وقتی زندگیـــــــم اینجاست و کارمم بوسیدنشـــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی  من فکر میکنم تو ... آنقدر مهربانی که توپ های کوچک بازی تصویرهای صامت دیوار  و اجتماع شیشه ای فنجان ها ، حتی ... از دوری تو رنج می برند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم مثل همیشه تنها میشوم دیوار اتاق پناهم میدهد بی پناه که باشی قدر دیوار را خوب میدانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـِﮧ بَعضــیـآم بـآیَـנ گُـفـتــــ  ﺭَﻓﺘـے ؟ بـِﮧ سَلامتـــــ ﻓَﻘَـﻂ ﺍَﺯ ﮐِﻨــآﺭ ﺑُـﺮﻭ ﻗﺎﻃـے ﺁכﻣآ ﻧَﺸــے !!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرار از خود شاید ساده ترین كار باشه اما روزی خواهیم فهمید كه سخت ترین چیز این است كه خودت نباشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابستگي پيدا كردن به كسي كه متعلق به تونيست يني مرگ تدريجي... ./

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک آشنایی دوستانه ما با هم دست دادیم...او فقط دست داد و من همه چیزم را از دست دادم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا میشه بگش کی تموم میشه این تنهایی فقط یه راهنمایی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بـــــــود....." تلـخ تــرین کلـمه.... بــرای ترجمــه ی تمـام حـسرت هـــای دنیــا.... "بــــــود" یعـنـــی.... "دیگــر نیـســت........!!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*از شما چه پنهون* همین مرثیه کافیست: بعد از او....کسی که "من"بود دیگر نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالت سوخته را سوخته دل داند و بس.... شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عادت ندارم درد دلم را  به کسی بگویم بگذار همه فکر کنند نه دردی دارم و نه دلی.....!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی سخت تراز این نیست واسه دل بابا مامانت از دل خودت از عشقت بگذری هیچکی هم نیست حالتو بفهمه نه میتونی از عشقت بگذری نه از مامان بابات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دارن از تموم شدن مدرسه ميكن ولي ما از جي حرف بزنيم كه هم مدرسه و هم دانشكاه و هم سربازيمون تموم شده و بازم تنهاييم و كسي رو نداريم خيلي داغونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر تنهایم که حتی کسی نیست صندلی را از زیر چوبه ی دارم بکشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو کمی نزدیکتر بیا اما چیزی نگو بگذار فقط بگذار چشم هایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی موقع ها دختر باس به مخاطب خاصـــــــش بگه: برو دیگه مگه کـــــــار و زندگـــــــی نداری؟ مخاطب خاصـــــــش بگه: کجا برم وقتی زندگیـــــــم اینجاست و کارمم بوسیدنشـــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی تو نیستی  من فکر میکنم تو ... آنقدر مهربانی که توپ های کوچک بازی تصویرهای صامت دیوار  و اجتماع شیشه ای فنجان ها ، حتی ... از دوری تو رنج می برند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز هم مثل همیشه تنها میشوم دیوار اتاق پناهم میدهد بی پناه که باشی قدر دیوار را خوب میدانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـِﮧ بَعضــیـآم بـآیَـנ گُـفـتــــ  ﺭَﻓﺘـے ؟ بـِﮧ سَلامتـــــ ﻓَﻘَـﻂ ﺍَﺯ ﮐِﻨــآﺭ ﺑُـﺮﻭ ﻗﺎﻃـے ﺁכﻣآ ﻧَﺸــے !!!