بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خواستن توانستن نیست... گاهی خواستن درد بزرگیست که تا ابد در دل می ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رکب خورده است احساسم! صحنه دل انگیز ریزش برگهای تقویم  از درخت پاییزی... فریب گذشت زمان بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از امروز و فردا می هراسم تو گویی گم شده هوش و هواسم خراب و مست و مجنون و غریبم فقط آن روی ماهت می شناسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿـﺸﻪ ، ﺳُـﺮﺥ ﺗــﺮ ﺍﺯ ﺁﺗـــﺸﻢ ! ﻭﻟـــﯽ ﺍﻧـــﮕـﺎﺭ ، ﺑﻪ ﺩﺳﺖِ ﺑــــﺎﺩ ﺳﭙــﺮﺩﻩ ﻣﺮﺍ … ﺯﻣﺴــﺘــﺎﻧــﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي وقتها ميگن چرا ميخندي... بگو ما هم بخنديم... اما هرگز نميگن چرا غصه ميخوري بگو ما هم بخوريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف تو اگر شوی ، زلیخا نشوم مجنون هم اگر شوی تو ، لیلا نشوم یک بار تو یک بار فقط آدم شو  نامردم اگر دوباره حوا نشوم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب مقدس آدم برفی ها یک آیه دارد: "دلگرم نشو!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که خنجر به پشتم فرو کرد... بوی تنش آشنا بود... راستی این عطر را خودم برایش خریده بودم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــتنها یــــک تنهــــــــــــــــا میداند کـــــــه تنهایـــــــی تنها درد یـــــک تنها نــــــــــــــــــــــیــــــــســـــــــــــــــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ... یعنی کسی یادش نباشد که تو توی عکس دسته جمعی نیستی.  کسی نباشد که بخواهد کنار تو لبخند بزند و یادآوری ات کند بیا با هم عکس بگیریم. برای روزهای دلتنگی ام مرهم میخواهم. :-((( 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم اقلاً یک نفر باشد که من با او از همه چیز همان طورحرف بزنم که با خودم حرف می زنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اونایی که نمیزارن با غمشون کسی غمگین بشه لبخند دارن...... دعا کنین فراموشش کنم دوستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم برخلاف آرزوهایم گذشت.........................  خيلى وقته خوش نمى گذره.... فقط مى گذره........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنیا اینه که ببینی عشقت با یکی دیگه خوشه... ولی سلامتیه اون عاشقی که دید عشقش واسه یکی  دیگه میخنده اما خم به ابروش نیاورد و گفت بیمعرفت چقد قشنگ میخنده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نفس های خسته ام نگاه نکن ... تو را که داشته باشم تمام دنیا را پیاده میدوم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید یک روز یک نفر جوری آدم را بخواهد که خواستنش به این راحتی ها تمام نشود ........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خواستن توانستن نیست... گاهی خواستن درد بزرگیست که تا ابد در دل می ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رکب خورده است احساسم! صحنه دل انگیز ریزش برگهای تقویم  از درخت پاییزی... فریب گذشت زمان بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از امروز و فردا می هراسم تو گویی گم شده هوش و هواسم خراب و مست و مجنون و غریبم فقط آن روی ماهت می شناسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿـﺸﻪ ، ﺳُـﺮﺥ ﺗــﺮ ﺍﺯ ﺁﺗـــﺸﻢ ! ﻭﻟـــﯽ ﺍﻧـــﮕـﺎﺭ ، ﺑﻪ ﺩﺳﺖِ ﺑــــﺎﺩ ﺳﭙــﺮﺩﻩ ﻣﺮﺍ … ﺯﻣﺴــﺘــﺎﻧــﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي وقتها ميگن چرا ميخندي... بگو ما هم بخنديم... اما هرگز نميگن چرا غصه ميخوري بگو ما هم بخوريم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف تو اگر شوی ، زلیخا نشوم مجنون هم اگر شوی تو ، لیلا نشوم یک بار تو یک بار فقط آدم شو  نامردم اگر دوباره حوا نشوم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کتاب مقدس آدم برفی ها یک آیه دارد: "دلگرم نشو!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که خنجر به پشتم فرو کرد... بوی تنش آشنا بود... راستی این عطر را خودم برایش خریده بودم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــتنها یــــک تنهــــــــــــــــا میداند کـــــــه تنهایـــــــی تنها درد یـــــک تنها نــــــــــــــــــــــیــــــــســـــــــــــــــت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ... یعنی کسی یادش نباشد که تو توی عکس دسته جمعی نیستی.  کسی نباشد که بخواهد کنار تو لبخند بزند و یادآوری ات کند بیا با هم عکس بگیریم. برای روزهای دلتنگی ام مرهم میخواهم. :-((( 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم اقلاً یک نفر باشد که من با او از همه چیز همان طورحرف بزنم که با خودم حرف می زنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی همه اونایی که نمیزارن با غمشون کسی غمگین بشه لبخند دارن...... دعا کنین فراموشش کنم دوستان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگارم برخلاف آرزوهایم گذشت.........................  خيلى وقته خوش نمى گذره.... فقط مى گذره........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین کار دنیا اینه که ببینی عشقت با یکی دیگه خوشه... ولی سلامتیه اون عاشقی که دید عشقش واسه یکی  دیگه میخنده اما خم به ابروش نیاورد و گفت بیمعرفت چقد قشنگ میخنده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نفس های خسته ام نگاه نکن ... تو را که داشته باشم تمام دنیا را پیاده میدوم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید یک روز یک نفر جوری آدم را بخواهد که خواستنش به این راحتی ها تمام نشود ........