بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رفیق... آنکه در کنار توست... آرزوی من بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو، من بودی و می فهمیدی آغوشت چه کرد با احساسم..... آرام بخشی بود که معتادم کرد و حالا... بدون آغوشت ماندن یعنی.... خماری اعتیاد عاشقانه احساسم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده تنها مدارا می کنم،دنیا عجب جایی شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!چه سخت است...کهکشان به این بزرگی...و من حتی آرزوی یکی نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتن من ، نه کوه و نه واژه ... اشاره خاموش نگاهی نابهنگامم ... بس !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته خیلی سخته این که بدونی همه زندگیت، عاشق شده. و سخت تر اینه که هنوز ادعا میکنه، تو همه کس اونی! آخه مگه میشه! مگه میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب باش با صدایش اگر دلت لرزیذ اگر از بدیهایش فرار نکردی دیگر تمام است فاتحه ی روزهای خوشت را بخوان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زمانه  آدمها …!  حتی حوصله ندارند  به حرفهای سر زبانی یکدیگر گوش دهند …  چه برسد به اینکه بخواهند  سطر سطر روح ِ تــو را بخوانند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی عوض شدم!دیریست از خداحافظی ها غمگین نمی شوم به کسی تکیه نمی کنم از کسی انتظار محبت ندارم سر به زانوهایم میگذارم و خودم سنگ صبور خودم میشوم . .. چغدر بزرگ شدم یک شبه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بسیار تنگ است برگـــــرد تنـــــها یک بغــــــل بـــابـــای مــــن بــــــــاش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر اشک پاسخ درد و رنجهایم نیست  فقط آهی میکشم  ب بلندای حسرتی ک هر روز قلبم را میسوزاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن عـاشقانه هایم را روی همیـن دیـوار مجـازی مینـویسم! از لـج تـو..از لـج خـودم.. کـه حـاضر نبـودیم یـک بـار ایـن ها را واقعـی بـه هـم بگـوییم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج بد بختی رو وقتی حس می کنی ک از ترس تنهایی باس لاشی بازی ها  تنها رفیقتو نادیده بگیری و با یه لبخند تلخ قضیه رو سر هم بیاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زنـدگی هر کـی می خوای باش , فقط نفر سوم یـ رابطه ی دو نفره نباش . :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقتا همین بوده...... واقعیت همینه که بدی خوبه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه وقتـایـی یـه چیـزایـی مـی بیـنـی . . .یـه لبـخنــد تــلـخ مـی زنـی و تــو دلــت مـی گـی . . .خـو منــم مـی خـوام دیــگــه . . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی رفیق... آنکه در کنار توست... آرزوی من بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش تو، من بودی و می فهمیدی آغوشت چه کرد با احساسم..... آرام بخشی بود که معتادم کرد و حالا... بدون آغوشت ماندن یعنی.... خماری اعتیاد عاشقانه احساسم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده تنها مدارا می کنم،دنیا عجب جایی شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!چه سخت است...کهکشان به این بزرگی...و من حتی آرزوی یکی نیستم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای کشتن من ، نه کوه و نه واژه ... اشاره خاموش نگاهی نابهنگامم ... بس !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته خیلی سخته این که بدونی همه زندگیت، عاشق شده. و سخت تر اینه که هنوز ادعا میکنه، تو همه کس اونی! آخه مگه میشه! مگه میشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواظب باش با صدایش اگر دلت لرزیذ اگر از بدیهایش فرار نکردی دیگر تمام است فاتحه ی روزهای خوشت را بخوان…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زمانه  آدمها …!  حتی حوصله ندارند  به حرفهای سر زبانی یکدیگر گوش دهند …  چه برسد به اینکه بخواهند  سطر سطر روح ِ تــو را بخوانند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی عوض شدم!دیریست از خداحافظی ها غمگین نمی شوم به کسی تکیه نمی کنم از کسی انتظار محبت ندارم سر به زانوهایم میگذارم و خودم سنگ صبور خودم میشوم . .. چغدر بزرگ شدم یک شبه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بسیار تنگ است برگـــــرد تنـــــها یک بغــــــل بـــابـــای مــــن بــــــــاش..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر اشک پاسخ درد و رنجهایم نیست  فقط آهی میکشم  ب بلندای حسرتی ک هر روز قلبم را میسوزاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن عـاشقانه هایم را روی همیـن دیـوار مجـازی مینـویسم! از لـج تـو..از لـج خـودم.. کـه حـاضر نبـودیم یـک بـار ایـن ها را واقعـی بـه هـم بگـوییم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج بد بختی رو وقتی حس می کنی ک از ترس تنهایی باس لاشی بازی ها  تنها رفیقتو نادیده بگیری و با یه لبخند تلخ قضیه رو سر هم بیاری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زنـدگی هر کـی می خوای باش , فقط نفر سوم یـ رابطه ی دو نفره نباش . :))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی وقتا همین بوده...... واقعیت همینه که بدی خوبه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه وقتـایـی یـه چیـزایـی مـی بیـنـی . . .یـه لبـخنــد تــلـخ مـی زنـی و تــو دلــت مـی گـی . . .خـو منــم مـی خـوام دیــگــه . . . .