بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ...حس بدیه... اما بدتر اینه که... از تنهایی رو بیاری ب ادمهای مجازی... که بود و نبودشون به روشن خاموش بودن یک چراغ وابسته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بين من و تو مرگ نميتواند جدايي بيندازد... فاصله كه دگر هيچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

**منم .. کسی شبیه هیچکــس!** آدمــا یـکی یــکی تنـــهات مـیزارن .... یــکی یــکی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر از "دیدی گفتم"ها متنفرم. چقدر از "بهت گفته بودم "ها خسته ام. دلم کمی نوازش میخواهد نوازش کسی که بگوید... که بگوید.... اصن هیچ چیزی نگوید فقط باشد....!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم ذره ای مــــــــــــردن میخواهد... َفقـــــــــــط میخواهـم ببینــم.. مـــــــن اگر نباشــــــــم... چـــــــــــه میــشود؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیایت را با دنیایم عوض میکنی.... فقط چند ساعت... میخواهم بدانم تو که همه دنیا ی منی من در دنیایت چگونه ام........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَعضـــے وَقتـا ، בاב کِشیــבن از نَفـس کِشیـدטּ هَـ Ґ واجِـب تـره .. XxxX

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسد بی تفاوتی هایت را با جای خالی ام حس کنی... و من حتی به خوابت هم نمیایم و تو تازه میفهمی که چقدر زود دیر می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی تلخ ترین چیزی که عشقت موقع خداحافظی میتونه بگه چیه؟اینکه بگه توانتخاب همسرت دقت کن! این حرفش داغونت میکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته باشم … من درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند، سخت است بدانم میبینی و بی خیالی … تویی که روزگاری برایم درمان بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن گرسنگی نکشیدی عاشقی یادت بره... روزه گرفتم فراموشت کنم؛ شدی دعای افطار و حاجت سحرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا دلگيرم....نه از اسمانت....نه از دنيا...دلگيرم از بشري که مرا به خاطر نيازهايش دوست دارد...نه بخاطر بودنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورى ،پايان محبت نيست ،انگارلطيف ترين غم دنياست ازت دورم امابه يادتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شده ام  خیلی وقت است کسی برای من وقت ندارد حتی شیطان برای گول زدنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَنَمـ تــو عِشقِمــوـن هَنــوز سَر پــآمـ... . هَنـوز دوسِتـ دــآرَمــ و ـاَز هَمیـــن حَرفـــآ.. . تــو هَمـ بِهِمــ مـیــگی تــو هَم دوسَمـ دـآرـی... . پَس نَرو نَذـآر تَنـــهآمـ... /✘/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگوبارگران بودیمورفتیم, نگو نامهربان بودیمورفتیم, اخه اینهادلیل محکمی نیست, بگوبادیگران بودیمورفتیم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ...حس بدیه... اما بدتر اینه که... از تنهایی رو بیاری ب ادمهای مجازی... که بود و نبودشون به روشن خاموش بودن یک چراغ وابسته است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بين من و تو مرگ نميتواند جدايي بيندازد... فاصله كه دگر هيچ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

**منم .. کسی شبیه هیچکــس!** آدمــا یـکی یــکی تنـــهات مـیزارن .... یــکی یــکی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر از "دیدی گفتم"ها متنفرم. چقدر از "بهت گفته بودم "ها خسته ام. دلم کمی نوازش میخواهد نوازش کسی که بگوید... که بگوید.... اصن هیچ چیزی نگوید فقط باشد....!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم ذره ای مــــــــــــردن میخواهد... َفقـــــــــــط میخواهـم ببینــم.. مـــــــن اگر نباشــــــــم... چـــــــــــه میــشود؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیایت را با دنیایم عوض میکنی.... فقط چند ساعت... میخواهم بدانم تو که همه دنیا ی منی من در دنیایت چگونه ام........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَعضـــے وَقتـا ، בاב کِشیــבن از نَفـس کِشیـدטּ هَـ Ґ واجِـب تـره .. XxxX

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی میرسد بی تفاوتی هایت را با جای خالی ام حس کنی... و من حتی به خوابت هم نمیایم و تو تازه میفهمی که چقدر زود دیر می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی تلخ ترین چیزی که عشقت موقع خداحافظی میتونه بگه چیه؟اینکه بگه توانتخاب همسرت دقت کن! این حرفش داغونت میکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته باشم … من درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند، سخت است بدانم میبینی و بی خیالی … تویی که روزگاری برایم درمان بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن گرسنگی نکشیدی عاشقی یادت بره... روزه گرفتم فراموشت کنم؛ شدی دعای افطار و حاجت سحرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا دلگيرم....نه از اسمانت....نه از دنيا...دلگيرم از بشري که مرا به خاطر نيازهايش دوست دارد...نه بخاطر بودنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دورى ،پايان محبت نيست ،انگارلطيف ترين غم دنياست ازت دورم امابه يادتم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شده ام  خیلی وقت است کسی برای من وقت ندارد حتی شیطان برای گول زدنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَنَمـ تــو عِشقِمــوـن هَنــوز سَر پــآمـ... . هَنـوز دوسِتـ دــآرَمــ و ـاَز هَمیـــن حَرفـــآ.. . تــو هَمـ بِهِمــ مـیــگی تــو هَم دوسَمـ دـآرـی... . پَس نَرو نَذـآر تَنـــهآمـ... /✘/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگوبارگران بودیمورفتیم, نگو نامهربان بودیمورفتیم, اخه اینهادلیل محکمی نیست, بگوبادیگران بودیمورفتیم