بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت می خواهد و این قدرت را کسی به من داد که روزی می گفت : تنهایت نمی گذارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلکسیونی از خنجرها دارم... که روی تیزترینش نوشته ام: "هدیه بهترین رفیقم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنــارم خیـــلیا هســـتن دلـــم پـــیــش تـــو آرومــه احــمق 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قد سخته وقتی تو چشای یکی نگاه کنی و میخواى به زبون بیاری دوستش داری ولی از ترس رفتنش اروم تو دلت بگی:  دوست دارم یواشکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعقوب یادم داده است.... دلبرت وقتی کنارت نیست.... کور بودن بهتر است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار ساحل دریای غم قایقی میسازم از دلواپسی بر دو سوی پرچمش خواهم نوشت یک مسافر از دیار بی کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چتـــر باشم یا بدون چتر....  فرقی نمیكند ...  " بی تو خیــــــس بارانم "....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی اتفاق غمگینی است...وقتی تنهاییت از خودت سالهابزرگتر باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکســت را نگاه میکنم اخ که این عکس پیر نمیشود اما... پیـــــرم میکند...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ميكشم! تواما جشمهايت را ببند...سخت است بدانم ميبيني و بي خيالي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سراغ من اگر می آیی، تند و آهسته چه فرقی دارد؟ تو به هر جور دلت خواست بیا... مثل سهراب دگر، جنس تنهایی من چینی نیست، که ترک بردارد ... مثل آهن شده است، چینی نازک تنهایی من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغم نیا ... اینجا هیچی ....  هیچی ... حتی ، یادی برای خاطره ای نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــراے اینــ ـ کـه... هنـ ـ ـوز بـــه تـو فکـر مےکنـم هنـ ـ ـوز نگـ ـرانـتـ مےشـوم هنـــوز دلتنگـت مےشـوم و هنـــوز ♥دوسـتـتـ ـ ـ♥ دارم از خــ ـ ودم متـــنـفّـ ـ ـرم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معني عشقو نميشه به زبون اورد همين كه تو خيالت يهو خنده رو لبات بشينه بعد بي اراده اشكات ريز ريز سرازير بشه يعني عاشقي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن که لبخندت اشک دنیا را در می آورد،درمقابل زندگی زانو نزن بدان ایستادنت بدتر از هزاران فحش ب این دنیاس...قلب کناری یادت نره داره میتپه(اولین پستمه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی ...! تو گوشی تایپ کنی دلم گرفته! ولی هر چی تو مخاطب های گوشیت بگردی ... هیشکی رو پیدا نکنی تا واسش بفرستی!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت می خواهد و این قدرت را کسی به من داد که روزی می گفت : تنهایت نمی گذارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلکسیونی از خنجرها دارم... که روی تیزترینش نوشته ام: "هدیه بهترین رفیقم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنــارم خیـــلیا هســـتن دلـــم پـــیــش تـــو آرومــه احــمق 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قد سخته وقتی تو چشای یکی نگاه کنی و میخواى به زبون بیاری دوستش داری ولی از ترس رفتنش اروم تو دلت بگی:  دوست دارم یواشکی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعقوب یادم داده است.... دلبرت وقتی کنارت نیست.... کور بودن بهتر است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کنار ساحل دریای غم قایقی میسازم از دلواپسی بر دو سوی پرچمش خواهم نوشت یک مسافر از دیار بی کسی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با چتـــر باشم یا بدون چتر....  فرقی نمیكند ...  " بی تو خیــــــس بارانم "....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی اتفاق غمگینی است...وقتی تنهاییت از خودت سالهابزرگتر باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکســت را نگاه میکنم اخ که این عکس پیر نمیشود اما... پیـــــرم میکند...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد ميكشم! تواما جشمهايت را ببند...سخت است بدانم ميبيني و بي خيالي!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سراغ من اگر می آیی، تند و آهسته چه فرقی دارد؟ تو به هر جور دلت خواست بیا... مثل سهراب دگر، جنس تنهایی من چینی نیست، که ترک بردارد ... مثل آهن شده است، چینی نازک تنهایی من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سراغم نیا ... اینجا هیچی ....  هیچی ... حتی ، یادی برای خاطره ای نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــراے اینــ ـ کـه... هنـ ـ ـوز بـــه تـو فکـر مےکنـم هنـ ـ ـوز نگـ ـرانـتـ مےشـوم هنـــوز دلتنگـت مےشـوم و هنـــوز ♥دوسـتـتـ ـ ـ♥ دارم از خــ ـ ودم متـــنـفّـ ـ ـرم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معني عشقو نميشه به زبون اورد همين كه تو خيالت يهو خنده رو لبات بشينه بعد بي اراده اشكات ريز ريز سرازير بشه يعني عاشقي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند بزن که لبخندت اشک دنیا را در می آورد،درمقابل زندگی زانو نزن بدان ایستادنت بدتر از هزاران فحش ب این دنیاس...قلب کناری یادت نره داره میتپه(اولین پستمه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی ...! تو گوشی تایپ کنی دلم گرفته! ولی هر چی تو مخاطب های گوشیت بگردی ... هیشکی رو پیدا نکنی تا واسش بفرستی!!