بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوҐ بوב ڪـہ عــروس لحضـہ هاتشـҐ مـלּ בلیل لحضـہ لحضـہ خنـבـہ هاتشـҐ آرزوҐ بوב ڪـҐ ڪـҐ منو ببینے بخـבا یـہ ضرہ خوبیت بسـہ واسـҐ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچکس را نداشته باشه بهتر است باور کن بعضی ها تنهاترت میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته ازکسیکه دوسش داری دور باشی، اما از کثافت کاریهاش باخبر باشی! زندگی یعنی این!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابم... خراب ... به اندازه ی مجنونی که هیچ لیلی ای در انتظارش نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين افتخارم تو زندگيم اينه ك... تا حالا دستم به جون هيچ دختري نخورده... و مطمئنم ك دست هيچ پسري به جون دخترم نميخوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَفـکـــارم خــاصَـــن! حَـــــــــــرفـــــــــــــــام راســتَــــن! بَــلَــدَم زَمــیـــن خوردَم چطور سَــرپا واستَـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شه مثل یه قطره اشک بعضیا رو از چشمت بندازی ولی هیچ وقت نمی تونی جلوی اشکی رو بگیری که با خدا حافظی بعضی ها از چشمت جاری می شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها آنقدر دلتنگ میشم که اگر بفهمی خودت از نبودنت خجالت  میکشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مرا«شما»خطاب میکنی یا«خانوم»،منی که تا دیروز«عزیز دلت»بودم،درد دارد،درد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس هر جا  که دلش میخواهد بایستد به کسی اجازه نخواهم داد به جای " تو " در قلبم بنشیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا تو دعوا فقط باید نگاه کنی! سکوت کنی! فحشاشو بده و بهونه هاشو به جون بخری! تموم که شد بغلش کنی و اروم در گوشش بگی :با من نجنگ,من دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـہ بَضیـ ـام بایَـ ـכ گفت : [ﺗـ ـﻮ] ﺧﻮﺏ . . . [ﻣَـ ـטּ] ﻻﺷــ ـــے ﺍَﻣﺎ . . . ﺁﺥ ﺁﺥ . . .  ﺁﺭِﺯﻭ ﺏ כِﻟـِــ ــﺖ ﻣﯿﺰﺍﺭَﻡ כﻭﺑﺎﺭهـ ﺑﺎ ﻣَـ ـטּ ﺑﺎﺷــ ـــے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هایـی کــه . . . شب ها دیـرتر به خـواب مـیرونـد . . .چــیــزهای بیــــشتــری از زنــــدگــی مـی خــواهنـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درین زمانه ناکس دعا کنید کسی عاشق کسی نشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم در حسرت یک دوست... در حسرت یک بی ریای مهربان مانده...( . _ . )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فقط یک نفر بود که وقتی بغض میکردم ، بغلم میکرد و میگفت گریه کنی میکشمتا ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوҐ بوב ڪـہ عــروس لحضـہ هاتشـҐ مـלּ בلیل لحضـہ لحضـہ خنـבـہ هاتشـҐ آرزوҐ بوב ڪـҐ ڪـҐ منو ببینے بخـבا یـہ ضرہ خوبیت بسـہ واسـҐ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی هیچکس را نداشته باشه بهتر است باور کن بعضی ها تنهاترت میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته ازکسیکه دوسش داری دور باشی، اما از کثافت کاریهاش باخبر باشی! زندگی یعنی این!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابم... خراب ... به اندازه ی مجنونی که هیچ لیلی ای در انتظارش نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترين افتخارم تو زندگيم اينه ك... تا حالا دستم به جون هيچ دختري نخورده... و مطمئنم ك دست هيچ پسري به جون دخترم نميخوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اَفـکـــارم خــاصَـــن! حَـــــــــــرفـــــــــــــــام راســتَــــن! بَــلَــدَم زَمــیـــن خوردَم چطور سَــرپا واستَـــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شه مثل یه قطره اشک بعضیا رو از چشمت بندازی ولی هیچ وقت نمی تونی جلوی اشکی رو بگیری که با خدا حافظی بعضی ها از چشمت جاری می شه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتها آنقدر دلتنگ میشم که اگر بفهمی خودت از نبودنت خجالت  میکشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مرا«شما»خطاب میکنی یا«خانوم»،منی که تا دیروز«عزیز دلت»بودم،درد دارد،درد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس هر جا  که دلش میخواهد بایستد به کسی اجازه نخواهم داد به جای " تو " در قلبم بنشیند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا تو دعوا فقط باید نگاه کنی! سکوت کنی! فحشاشو بده و بهونه هاشو به جون بخری! تموم که شد بغلش کنی و اروم در گوشش بگی :با من نجنگ,من دوست دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـہ بَضیـ ـام بایَـ ـכ گفت : [ﺗـ ـﻮ] ﺧﻮﺏ . . . [ﻣَـ ـטּ] ﻻﺷــ ـــے ﺍَﻣﺎ . . . ﺁﺥ ﺁﺥ . . .  ﺁﺭِﺯﻭ ﺏ כِﻟـِــ ــﺖ ﻣﯿﺰﺍﺭَﻡ כﻭﺑﺎﺭهـ ﺑﺎ ﻣَـ ـטּ ﺑﺎﺷــ ـــے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن هایـی کــه . . . شب ها دیـرتر به خـواب مـیرونـد . . .چــیــزهای بیــــشتــری از زنــــدگــی مـی خــواهنـــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درین زمانه ناکس دعا کنید کسی عاشق کسی نشود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم در حسرت یک دوست... در حسرت یک بی ریای مهربان مانده...( . _ . )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فقط یک نفر بود که وقتی بغض میکردم ، بغلم میکرد و میگفت گریه کنی میکشمتا ...