بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطره قطره ی اشکهای مرا باور کنید! این اشکهای پیکرتراشی است که با پاره های تن خود تندیس میسازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه . . . به خودت میای میبینی به کسی که رهات کرده و بدجور بهت ظلم کرده دیگه نه نیازی داری نه احساسی ولی اون داره از بی تو بودن میمیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دیگر از مد افتاده باشد شاید دیگر اندازه ام نباشد اما همچنان عطر خاطره میدهد پیراهنی که تو روی شانه هایش اشک ریخته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيب نداره...بيشتر وقتها پشت جمله ي يك دل شكسته خوابيده... مهم نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین دوراهی ، دوراهی بین فراموش کردن و انتظار است. گاهی کامل فراموش میکنی و بعد میبینی که باید منتظر میماندی و گاهی آنقدر منتظر میمانی تا وقتی که میفهمی زودتر از اینها باید فراموش میکردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درخت پیر پرسیدم چرا پیر شدی با لبخندی تلخ گفت وقتی رفتی یارت با یارش به زیر سایه من مینشست و به تو  میخندید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشق یعنی چی؟یعنی شنیدن این جمله از دهنش که«نمیتونم ازت جدا شم»جهنم زندگیتو میکنه بهشت...یعنی تا تو هستی گور بابای همه مشکلات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ی انسان های تنها وغمگین قوی است... به یادمی آورند درکدام لحظه ودرکدام کوچه ودرکدام خیابان احساساتشان به دار آویخته شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گریه بهش گفتم نرو دوست دارم باخنده گفت میرم خوب منم دوستش دارم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به خاک سپردن یک جسد از خواباندن یک قاب عکس آسان تر است ! “لعنت به خاطرات”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگت که میشوم ، تنها پناهم عکس های توست ، چقدر خوب نگاهم میکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن آرامـش ظاهـرم گمـراهت نکنـد... در درون؛خـانه بـه دوشـم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم ب معنای بخشیدنم نیس.........................بغضم لالم کرد..............<<<<<<<

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک ایستِ قلبی می خواهد که تو فقط پنج دقیقه فرصت داشته باشی با تنفسِ مصنوعی به کنارت بَرَم گردانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسخواستم بشی"سنگ صبورم" توشدی "سنگ" من هنوز"صبورم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي جاي ريمل رو شونه نه جاي رژ لب رو يخه كه تفاوتش زمين تا اسمونه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطره قطره ی اشکهای مرا باور کنید! این اشکهای پیکرتراشی است که با پاره های تن خود تندیس میسازد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه . . . به خودت میای میبینی به کسی که رهات کرده و بدجور بهت ظلم کرده دیگه نه نیازی داری نه احساسی ولی اون داره از بی تو بودن میمیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید دیگر از مد افتاده باشد شاید دیگر اندازه ام نباشد اما همچنان عطر خاطره میدهد پیراهنی که تو روی شانه هایش اشک ریخته ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عيب نداره...بيشتر وقتها پشت جمله ي يك دل شكسته خوابيده... مهم نيست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترین دوراهی ، دوراهی بین فراموش کردن و انتظار است. گاهی کامل فراموش میکنی و بعد میبینی که باید منتظر میماندی و گاهی آنقدر منتظر میمانی تا وقتی که میفهمی زودتر از اینها باید فراموش میکردی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از درخت پیر پرسیدم چرا پیر شدی با لبخندی تلخ گفت وقتی رفتی یارت با یارش به زیر سایه من مینشست و به تو  میخندید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی عشق یعنی چی؟یعنی شنیدن این جمله از دهنش که«نمیتونم ازت جدا شم»جهنم زندگیتو میکنه بهشت...یعنی تا تو هستی گور بابای همه مشکلات...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه ی انسان های تنها وغمگین قوی است... به یادمی آورند درکدام لحظه ودرکدام کوچه ودرکدام خیابان احساساتشان به دار آویخته شد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با گریه بهش گفتم نرو دوست دارم باخنده گفت میرم خوب منم دوستش دارم..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی به خاک سپردن یک جسد از خواباندن یک قاب عکس آسان تر است ! “لعنت به خاطرات”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگت که میشوم ، تنها پناهم عکس های توست ، چقدر خوب نگاهم میکنی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن آرامـش ظاهـرم گمـراهت نکنـد... در درون؛خـانه بـه دوشـم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم ب معنای بخشیدنم نیس.........................بغضم لالم کرد..............<<<<<<<

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک ایستِ قلبی می خواهد که تو فقط پنج دقیقه فرصت داشته باشی با تنفسِ مصنوعی به کنارت بَرَم گردانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مسخواستم بشی"سنگ صبورم" توشدی "سنگ" من هنوز"صبورم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي جاي ريمل رو شونه نه جاي رژ لب رو يخه كه تفاوتش زمين تا اسمونه