بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی و وجودم پر از توئه نیستی و خواهش دلم فقط توئه کم رنگ بودی و کل زندگیم توئی از لحاظ من کم بود ولی فقط توئی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها دستشان «رو» میشود امـــــا رویشان کم نمی شود! چقدم زیاد هستن این بعضی ها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است با رفتنش تو شهر خودتم احساس غریبی کنی و با هر نفس کشیدنتم احساس خفگی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردنیا فقط یک نفرلبخندم راخواست آنهم"عکاس" بودکه"پولش راگرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعتـــــ دو بـــ ـامداد من ایستاده روی تــــــراز لب هایمــــ طلبـــ می کند ی نــخ سیگار و ذهنم مرور خاطراتتـــ ـــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب... خوشبختیت را دعا میکنم... ولی... فقط خدا می داند... «حسادت» امانم را بریده.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یه حس نیست،یه فعله،فعل مردنٍ استمراری... سلامتیه همه اونایی که تو این زمونه هم هنوز تنهان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــا... خیلی ها دلمو شکستن دیگه تحمل ندارم..!! شب بیا با هم بریم سراغشون... من نشونت میدم تو هم ببخششون....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلامتـی همـه اونـایی کــه از شـدت دلتنگــی بـه کمــا رفتـن... حـرف میـزنن،راه میـرن،نفـس میکشـن ولـــــی هیـچ حسـی نـدارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــوابهـایـم گاهـی... زیباتر از زندگی ام مـی شـونــد.. کـاش گـــــاهــی... بــــــرای همیشه خـــواب مــی مــانــدم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین باشی هستم...نباشی هستن تازه...بودی هم بودن اما من نخواستم پس فکر نکن یه سری ادم مث خودت دورتو گرفتن خیلی شاخی!!! عزیزم توجه کن گاوم شاخ داره اما دورش فقط مگس میچرخه روزای بعدتم میبینیم اره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواییت را نفس میکشم میرود در ذره ذره وجودم، زندگی می بخشدم دنیایم رنگ دیگری می گیرد و من این بار عمیق تر نفس میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو و دستای بی رحمت من و دنیای مجروحم جای سالم اگه دیدی بزن من کوه اندوهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه دل پاکی که شکست و قدر پاکیشو هیچکس جز خدا و اشکاش نفهمید..... اما حتی نتونست یه نفرین ساده بکنه...و این اخر درد و سادگیه..... خدایا اشکای هیچکس رو بی جواب نذار...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتان باشد هیچکس در این دنیا خوب نیست هیچکس انهایی که خوبن بعدا بهتون ثابت میکنند اشتباه کردید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعاشعرقشنگی بود،گفتم واسه دوستای گلم هم بذارمش حال کنین دل آرامی که داری،دل بر او بند دگر چشم از همه عالم فرو بند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیستی و وجودم پر از توئه نیستی و خواهش دلم فقط توئه کم رنگ بودی و کل زندگیم توئی از لحاظ من کم بود ولی فقط توئی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها دستشان «رو» میشود امـــــا رویشان کم نمی شود! چقدم زیاد هستن این بعضی ها . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است با رفتنش تو شهر خودتم احساس غریبی کنی و با هر نفس کشیدنتم احساس خفگی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردنیا فقط یک نفرلبخندم راخواست آنهم"عکاس" بودکه"پولش راگرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعتـــــ دو بـــ ـامداد من ایستاده روی تــــــراز لب هایمــــ طلبـــ می کند ی نــخ سیگار و ذهنم مرور خاطراتتـــ ـــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر شب... خوشبختیت را دعا میکنم... ولی... فقط خدا می داند... «حسادت» امانم را بریده.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یه حس نیست،یه فعله،فعل مردنٍ استمراری... سلامتیه همه اونایی که تو این زمونه هم هنوز تنهان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــا... خیلی ها دلمو شکستن دیگه تحمل ندارم..!! شب بیا با هم بریم سراغشون... من نشونت میدم تو هم ببخششون....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلامتـی همـه اونـایی کــه از شـدت دلتنگــی بـه کمــا رفتـن... حـرف میـزنن،راه میـرن،نفـس میکشـن ولـــــی هیـچ حسـی نـدارن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــوابهـایـم گاهـی... زیباتر از زندگی ام مـی شـونــد.. کـاش گـــــاهــی... بــــــرای همیشه خـــواب مــی مــانــدم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین باشی هستم...نباشی هستن تازه...بودی هم بودن اما من نخواستم پس فکر نکن یه سری ادم مث خودت دورتو گرفتن خیلی شاخی!!! عزیزم توجه کن گاوم شاخ داره اما دورش فقط مگس میچرخه روزای بعدتم میبینیم اره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هواییت را نفس میکشم میرود در ذره ذره وجودم، زندگی می بخشدم دنیایم رنگ دیگری می گیرد و من این بار عمیق تر نفس میکشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو و دستای بی رحمت من و دنیای مجروحم جای سالم اگه دیدی بزن من کوه اندوهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتیه دل پاکی که شکست و قدر پاکیشو هیچکس جز خدا و اشکاش نفهمید..... اما حتی نتونست یه نفرین ساده بکنه...و این اخر درد و سادگیه..... خدایا اشکای هیچکس رو بی جواب نذار...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتان باشد هیچکس در این دنیا خوب نیست هیچکس انهایی که خوبن بعدا بهتون ثابت میکنند اشتباه کردید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعاشعرقشنگی بود،گفتم واسه دوستای گلم هم بذارمش حال کنین دل آرامی که داری،دل بر او بند دگر چشم از همه عالم فرو بند