بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من جدا شد و گفت: "کار خدا بود.........." ............مانده ام که مگر خدای او خدای من نبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وگاهي مجبوري ب ادامه زندگي، زندگيي ك پراز خاطراتيه ك نصف شب داغونت كنه ،كه محكوم باشي ب تنهاموندن و ازعشق دوباره هراس داشته باشي و توليست مخاطبات هيچ مخاطب خاصي نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻑ ﺁﺩﻣﺎﺭﻭ ﺗﻮ ﺳﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﻭﺭﻧﻜﻦ: ﭘﺎﻱ ﻣﻨﻘﻞ ﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﺗﻮ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اون بدی هایی که بهم کردی باید خیلی ازت بدم بیاد اما تکلیفم با خودم مشخص نیست..بعضی وقتا ازت متنفرم،بعضی وقتا...خیلی بی رحمی اما هنوزم ...نقطه ضعف من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه بر هر درد بی درمان دواست چشم گریان چشمه ی فیض خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره یعنی: . . . . . .  یک سکوت غیر منتظره میان خنده های بلند……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمده بود که من را باخود ببرد اما….  وقتى حالم را دید از حال رفت…… دیشب تا صبح عزراییل را پاشویه کردم…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب هایم گاهی زیباتر از زندگی ام می شوند ! کاش گاهی برای همیشه خواب می ماندم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که نمیشناستت اما نوشته هاتو میخونه تااز درونت باخبر بشه وزیرش لایک میزنه نه واسه اینکه خوشش امده واسه اینکه بهت بفهمونه که تنها نیستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی آجرای کوچــــیکه قلــــــبم یه تابلــــــوعه که روش نوشــــــته از پایه کجه ممکنه همـــــیشه سایــــــه نده... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا...صبرايوب را به رخم نكش... عشقم را درآغوش اوديدم دم نزدم!$

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ک گفتی هیچ وقت نمیذارم بری چطور خودت زودتر رفتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من خواستن و داشتن یکیه... پس اگه ندارمت یعنی نمیخوامت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی اینقدربی کس باشی که دلت ازهیشکی نگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گرم استــــ...... مزاحمت نمیشوم..... اما بدان...... حرات سرگرمی هایت ادمــــ را میسوزاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی...یعنی نمیشه نفسمو با کسی قسمت کنم...یعنی ادم باشو فقط مال من باش یعنی چشمات فقط منو باید ببینه بفهم لطفا........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از من جدا شد و گفت: "کار خدا بود.........." ............مانده ام که مگر خدای او خدای من نبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وگاهي مجبوري ب ادامه زندگي، زندگيي ك پراز خاطراتيه ك نصف شب داغونت كنه ،كه محكوم باشي ب تنهاموندن و ازعشق دوباره هراس داشته باشي و توليست مخاطبات هيچ مخاطب خاصي نباشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻑ ﺁﺩﻣﺎﺭﻭ ﺗﻮ ﺳﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﻭﺭﻧﻜﻦ: ﭘﺎﻱ ﻣﻨﻘﻞ ﺗﻮ ﺑﻐﻞ ﺗﻮ ﻓﻴﺲ ﺑﻮﻙ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با اون بدی هایی که بهم کردی باید خیلی ازت بدم بیاد اما تکلیفم با خودم مشخص نیست..بعضی وقتا ازت متنفرم،بعضی وقتا...خیلی بی رحمی اما هنوزم ...نقطه ضعف من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه بر هر درد بی درمان دواست چشم گریان چشمه ی فیض خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره یعنی: . . . . . .  یک سکوت غیر منتظره میان خنده های بلند……

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمده بود که من را باخود ببرد اما….  وقتى حالم را دید از حال رفت…… دیشب تا صبح عزراییل را پاشویه کردم…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب هایم گاهی زیباتر از زندگی ام می شوند ! کاش گاهی برای همیشه خواب می ماندم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که نمیشناستت اما نوشته هاتو میخونه تااز درونت باخبر بشه وزیرش لایک میزنه نه واسه اینکه خوشش امده واسه اینکه بهت بفهمونه که تنها نیستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی آجرای کوچــــیکه قلــــــبم یه تابلــــــوعه که روش نوشــــــته از پایه کجه ممکنه همـــــیشه سایــــــه نده... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا...صبرايوب را به رخم نكش... عشقم را درآغوش اوديدم دم نزدم!$

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ک گفتی هیچ وقت نمیذارم بری چطور خودت زودتر رفتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای من خواستن و داشتن یکیه... پس اگه ندارمت یعنی نمیخوامت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی اینقدربی کس باشی که دلت ازهیشکی نگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گرم استــــ...... مزاحمت نمیشوم..... اما بدان...... حرات سرگرمی هایت ادمــــ را میسوزاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی به عشقش میگه نفسمی...یعنی نمیشه نفسمو با کسی قسمت کنم...یعنی ادم باشو فقط مال من باش یعنی چشمات فقط منو باید ببینه بفهم لطفا........