بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فقط بودی وقتی بغض میکردم میگفتی: ببین منونگاه کن منو اگه گریه کنی قهرمیکنم میرما...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﻭﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺍﻣﺎﺍﺍﺍﺍ ﺟﺎﻱ ﺩﻳﮕﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﺧﺒﺮﻧﺪﺍﺭﻱ ﺍﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺍﻳﻨﻮ ﻣﻴﮕﻪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاكي خاكيم... آنكه دنيايم بودطوري خاكيم كرد كه تا آخرعمر بايد خودم رابتكانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که گفتی دیگر دوستت ندارم،آن روز آغاز پایان داستان ما بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــم میـخـواهــد اولـیـــن و آخــــریـن عشـــــقِ کســــــی بـاشــمــــــــ... چِــــه دل پُــرتـوقـعــــی دارَمــــــــــ مَـــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ میشود... چشمانم بارانی میشود.. خدایا!فرو خوردن این همه بغض،روزه را باطل نمیکند؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب هام درد داره!!! ♥ ♥ ♥ ♥ وقتی نمیدونم چراغ اتاقت قراره بادست چه کسی خاموش شه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا !! تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم ، مبادا گم کنم راه قشنگ آرزو ها را و ناگه جابمانم از قطار موهبت هایت  خداوندا ! مرا تنها تو نگذار !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم خوب می شوم وقتی... لبخندت را می بینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" حالا دیگر نبودنت یعنی کسی بودن خود را در زمین عزادار است ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی کفنم بنویسید.. موریانه ها کامتان تلخ باشد،این تن که میخورید  پراز حسرتهای شیرین بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگذشت غم هجران تو گفتم با شمع.... آنقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بیچاره" منم... وقتی "چاره" تویی..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد مرگ نیست... ؛  دلبستگی به کسی است ،  که بدانی هست ... ،  اما کنارت نیست...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نگران تنهایی من نباش این روزها دلخوش به محبت غریبه ای هستم وفانوسی که گهگاه تو برایم روشن میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس مرهم درد نیست یا نمکن ک پاشیده میشن رو زخمتو داغونترت میکنن یا مثل مسکنن اثرشون فقط چن ساعته .اره درمون دردت همونیکه ک نیست یا نخواست باشه.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش فقط بودی وقتی بغض میکردم میگفتی: ببین منونگاه کن منو اگه گریه کنی قهرمیکنم میرما...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺗﻮ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﻭﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺍﻣﺎﺍﺍﺍﺍ ﺟﺎﻱ ﺩﻳﮕﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺩﺕ ﺧﺒﺮﻧﺪﺍﺭﻱ ﺍﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺍﻳﻨﻮ ﻣﻴﮕﻪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاكي خاكيم... آنكه دنيايم بودطوري خاكيم كرد كه تا آخرعمر بايد خودم رابتكانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که گفتی دیگر دوستت ندارم،آن روز آغاز پایان داستان ما بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــم میـخـواهــد اولـیـــن و آخــــریـن عشـــــقِ کســــــی بـاشــمــــــــ... چِــــه دل پُــرتـوقـعــــی دارَمــــــــــ مَـــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ میشود... چشمانم بارانی میشود.. خدایا!فرو خوردن این همه بغض،روزه را باطل نمیکند؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب هام درد داره!!! ♥ ♥ ♥ ♥ وقتی نمیدونم چراغ اتاقت قراره بادست چه کسی خاموش شه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا !! تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم ، مبادا گم کنم راه قشنگ آرزو ها را و ناگه جابمانم از قطار موهبت هایت  خداوندا ! مرا تنها تو نگذار !...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم خوب می شوم وقتی... لبخندت را می بینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" حالا دیگر نبودنت یعنی کسی بودن خود را در زمین عزادار است ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی کفنم بنویسید.. موریانه ها کامتان تلخ باشد،این تن که میخورید  پراز حسرتهای شیرین بود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرگذشت غم هجران تو گفتم با شمع.... آنقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بیچاره" منم... وقتی "چاره" تویی..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد مرگ نیست... ؛  دلبستگی به کسی است ،  که بدانی هست ... ،  اما کنارت نیست...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نگران تنهایی من نباش این روزها دلخوش به محبت غریبه ای هستم وفانوسی که گهگاه تو برایم روشن میکنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کس مرهم درد نیست یا نمکن ک پاشیده میشن رو زخمتو داغونترت میکنن یا مثل مسکنن اثرشون فقط چن ساعته .اره درمون دردت همونیکه ک نیست یا نخواست باشه.