بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایت را برای کسی بسوزان که بدانی هر لحظه نبودنت او را میسوزاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت دریاها هر خبری که میخواهد باشد باشد... وقتی ازتو خبری نباشد قایق میخواهم چکار.....؟؟ مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوسم داری ولی از من بریدی خیلی زود کاشکی دل عاشق من  این همه عاشقت نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه غم منی تو غم دنیا که غمی نیست من ازت خاطره دارم خاطره درد کمی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرچه نـــمی خواستـــم رسیدم جز تــــو که مـــی خواستـــمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم ازدستمالهاي کاغذى گوله شده که هرروزصبح بهم يادآورى ميکنن که ديشب چقدراشک ريختم:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از دیوار میترسم،از این عکسهای تکراری،از این ک دیگه تو غمهات رو شونم سر نمیذاری،تو نیستی حق بده بازم ک بی تو سرد و مأیوسم واسه ارامشم تنها فقط عکسهاتو میبوسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن تو برای من فراتر از روح و تنه راز همیشگی شدن  " همیشه از تو گفتنه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم داشتن بخشي از زندگيه....اماغم خوار نداشتن عذاب زندگيه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مث "خدا به همرات" تو مث دعای خیری تو مث "بمون" عزیزم تو مث"بیا" میمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزهای تعطیلی دوست داشتنت به سر میبرم اه که چقدر تب دار ودلگیرند این روزها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نیست رفتن آدمها با خودشون باشه فراموش کردنشون با ما . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي سخته... بخواي... نبودن كسيو باور كني... كه... ميتونست باشه اما نخواست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند دیروز یکبار دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را به کسی نسپار ، اینروزها برخی از سپرده ات بهره می خواهند.... بهره ای به قیمت تنهایی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که نیستی گریه ام بند نمی آید / بودنت را فریاد میزنم ولی به جای خودت خیالت می آید / تو که نمیایی چرا خیالت را میفرستی / فکر نمی کنی که شاید خیال کنم واقعا هستی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایت را برای کسی بسوزان که بدانی هر لحظه نبودنت او را میسوزاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت دریاها هر خبری که میخواهد باشد باشد... وقتی ازتو خبری نباشد قایق میخواهم چکار.....؟؟ مرا همین جزیره کوچک تنهایی هایم بس است...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوسم داری ولی از من بریدی خیلی زود کاشکی دل عاشق من  این همه عاشقت نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه غم منی تو غم دنیا که غمی نیست من ازت خاطره دارم خاطره درد کمی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هرچه نـــمی خواستـــم رسیدم جز تــــو که مـــی خواستـــمت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم ازدستمالهاي کاغذى گوله شده که هرروزصبح بهم يادآورى ميکنن که ديشب چقدراشک ريختم:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از دیوار میترسم،از این عکسهای تکراری،از این ک دیگه تو غمهات رو شونم سر نمیذاری،تو نیستی حق بده بازم ک بی تو سرد و مأیوسم واسه ارامشم تنها فقط عکسهاتو میبوسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستن تو برای من فراتر از روح و تنه راز همیشگی شدن  " همیشه از تو گفتنه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غم داشتن بخشي از زندگيه....اماغم خوار نداشتن عذاب زندگيه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مث "خدا به همرات" تو مث دعای خیری تو مث "بمون" عزیزم تو مث"بیا" میمونی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در روزهای تعطیلی دوست داشتنت به سر میبرم اه که چقدر تب دار ودلگیرند این روزها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نیست رفتن آدمها با خودشون باشه فراموش کردنشون با ما . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خيلي سخته... بخواي... نبودن كسيو باور كني... كه... ميتونست باشه اما نخواست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند دیروز یکبار دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را به کسی نسپار ، اینروزها برخی از سپرده ات بهره می خواهند.... بهره ای به قیمت تنهایی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که نیستی گریه ام بند نمی آید / بودنت را فریاد میزنم ولی به جای خودت خیالت می آید / تو که نمیایی چرا خیالت را میفرستی / فکر نمی کنی که شاید خیال کنم واقعا هستی