بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گاهی میخواهد حرف بزند اما نمیداند با چه کسی پس لال می شود ، خفه می شود وقتی که هرکه هست نمیفهمدت و هرکه “میفهمدت” نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چقدر دلم هوس شیطنت میکند... از همان شیطنت هایی که حرف تو پشت بند آن باشد که میگویی: مگه دستم بهت نرسه ../.❤ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمــــ نیستــــ کهـــ الآنــ بـآ کیــــهــ . مهمــ اینهــ که پَــسـ مـوند ـهــ ی مَـنــــــهــ ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت اتاقو داره ميشکنه تيک تاکِ ساعتِ رو ديوار دوباره نميخوام بشه باورِ من که ديگه نمياد انگار (مرتضي پاشايي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چجوری باور من شد تو بدون من نمیری تو همونی که میگفتی بی من از زمونه سیری دیگه شوقی تو دلم نیست واسه ی به تو رسیدن نتونستم با تو باشم دلمو ازت بریدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت:توخوب باش.اگه مردی بامن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو من از آینده ی خود پیرترم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزميني كه سايه آدم هاي كوچك بزرگ ميشود ، در آن سرزمين آفتاب در حال غروب است .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای دیدنت به اتفاق دلبسته ام: وتو چه دیر به دیر اتفاق می افتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای ما پر از دست هایی است که خسته نمی شوند از نگه داشتن نقابها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم نبودنت راباورنکن.. . . . . من دلم برای خودم آتش میگیردومیسوزد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت درآغوش كسي باشد ودلت درآغوش كسي... هزار خطبه هم كه بخوانند خيانت است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل گرفتن يعني:كسي كه به فكرشي به فكر ديگري باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا كه ميبينم نوشته است: "خواستن توانستن است" آتش ميگيرم!!! يعني او نخواست كه نشد...؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتـــــر از رفــــــتن " گـــــندی " اســـت كـــــه انســــان ها به بــــــاور يكديگـــــر ميـــــزنند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بس دلم تنگ است/و هر سازی ک میبینم بدآهنگ است...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم گاهی میخواهد حرف بزند اما نمیداند با چه کسی پس لال می شود ، خفه می شود وقتی که هرکه هست نمیفهمدت و هرکه “میفهمدت” نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چقدر دلم هوس شیطنت میکند... از همان شیطنت هایی که حرف تو پشت بند آن باشد که میگویی: مگه دستم بهت نرسه ../.❤ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمــــ نیستــــ کهـــ الآنــ بـآ کیــــهــ . مهمــ اینهــ که پَــسـ مـوند ـهــ ی مَـنــــــهــ ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت اتاقو داره ميشکنه تيک تاکِ ساعتِ رو ديوار دوباره نميخوام بشه باورِ من که ديگه نمياد انگار (مرتضي پاشايي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چجوری باور من شد تو بدون من نمیری تو همونی که میگفتی بی من از زمونه سیری دیگه شوقی تو دلم نیست واسه ی به تو رسیدن نتونستم با تو باشم دلمو ازت بریدم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضیا باس گفت:توخوب باش.اگه مردی بامن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو من از آینده ی خود پیرترم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سرزميني كه سايه آدم هاي كوچك بزرگ ميشود ، در آن سرزمين آفتاب در حال غروب است .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای دیدنت به اتفاق دلبسته ام: وتو چه دیر به دیر اتفاق می افتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای ما پر از دست هایی است که خسته نمی شوند از نگه داشتن نقابها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم نبودنت راباورنکن.. . . . . من دلم برای خودم آتش میگیردومیسوزد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت درآغوش كسي باشد ودلت درآغوش كسي... هزار خطبه هم كه بخوانند خيانت است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل گرفتن يعني:كسي كه به فكرشي به فكر ديگري باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا كه ميبينم نوشته است: "خواستن توانستن است" آتش ميگيرم!!! يعني او نخواست كه نشد...؟؟؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدتـــــر از رفــــــتن " گـــــندی " اســـت كـــــه انســــان ها به بــــــاور يكديگـــــر ميـــــزنند ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اینجا بس دلم تنگ است/و هر سازی ک میبینم بدآهنگ است...