بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل یک زن تمام دنیای اوست  شاه دنیایش باش ای مرد نه سردار سپاهی که احساسش را  در هم میشکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام جانم دلم برات يه ذره شده كاش ميشد فقط يك لحظه ببينمت حتي ازدور كاش ميشد يه خبرازت داشته باشم! خيلي حالم بده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این جایی که من هستم تموم شهر معلومه کنارم خیلیا هستن دلم پیش تو آرومه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکــــــ مـــــےکـــردم دمــــت گـــــرمه... ولـــــــــے دیـــدم ســـرت گـــــرمه ... هه!! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فشار ارام انگشتانت را دوست دارم وقتی که مردانگییت را به رخ دستانم می کشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه خوبند خیالت راحت . . . من مانده ام و چهار تا هم صحبت . . . یک گوشه نشسته ایم و دل تنگ توایم . . . من . . . عشق . . . خدا . . . عقربه های ساعت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا ميفهمم كه چرا يه قسمتي از پاي چپم مو در نمياره زماني كه واسه كنكور درس مي خوندم با مداد نوكيم ميزدم به ريشه ى شاخه ى مو واز ته درش مي اوردم@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لب های خندان بیشتر از چشم های گریان درد دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت من شنیدنی نیست.من عاشق او بودم و او عاشق او. تقدیم به پسرهایی که شکست عشقی خوردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قلبها با هم غریبه میشن... حتی اگر فاصله یک دست با یک دست دیگه به اندازه یک وجب باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــــق از رفتنت آغاز شـــد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بتونه تو تنهایی خوشحال باشه،خیلی وقته آب از سرش گذشته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو ،ما نیستیم دیگر.... من هاییم تنهاییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به خداحافظی هایی که گفته نشد... حس شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهـا وقتـی میخـوایی بخـوابی می بینـی کسـی رو نـداری کـه بهـت فکـر کنـه! اینجـاست کـه می فهمـی بـر خلاف شلـوغیه دورت، چقـدرررر تنهـایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که میخواهی بروی قدم هایت را تندتر بردار.....دلم را فرستاده ام پی نخود سیاه.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل یک زن تمام دنیای اوست  شاه دنیایش باش ای مرد نه سردار سپاهی که احساسش را  در هم میشکند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام جانم دلم برات يه ذره شده كاش ميشد فقط يك لحظه ببينمت حتي ازدور كاش ميشد يه خبرازت داشته باشم! خيلي حالم بده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این جایی که من هستم تموم شهر معلومه کنارم خیلیا هستن دلم پیش تو آرومه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکــــــ مـــــےکـــردم دمــــت گـــــرمه... ولـــــــــے دیـــدم ســـرت گـــــرمه ... هه!! !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فشار ارام انگشتانت را دوست دارم وقتی که مردانگییت را به رخ دستانم می کشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا همه خوبند خیالت راحت . . . من مانده ام و چهار تا هم صحبت . . . یک گوشه نشسته ایم و دل تنگ توایم . . . من . . . عشق . . . خدا . . . عقربه های ساعت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا ميفهمم كه چرا يه قسمتي از پاي چپم مو در نمياره زماني كه واسه كنكور درس مي خوندم با مداد نوكيم ميزدم به ريشه ى شاخه ى مو واز ته درش مي اوردم@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی لب های خندان بیشتر از چشم های گریان درد دارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت من شنیدنی نیست.من عاشق او بودم و او عاشق او. تقدیم به پسرهایی که شکست عشقی خوردند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی قلبها با هم غریبه میشن... حتی اگر فاصله یک دست با یک دست دیگه به اندازه یک وجب باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــــق از رفتنت آغاز شـــد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بتونه تو تنهایی خوشحال باشه،خیلی وقته آب از سرش گذشته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تو ،ما نیستیم دیگر.... من هاییم تنهاییم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به خداحافظی هایی که گفته نشد... حس شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبهـا وقتـی میخـوایی بخـوابی می بینـی کسـی رو نـداری کـه بهـت فکـر کنـه! اینجـاست کـه می فهمـی بـر خلاف شلـوغیه دورت، چقـدرررر تنهـایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا که میخواهی بروی قدم هایت را تندتر بردار.....دلم را فرستاده ام پی نخود سیاه.....