بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مرد بودن" اثبات مردانگیت به تمام زنان عالم نیست برای یک زن کامل بودنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻛﻼﻍ ﭘﺮ گنجشک ﭘﺮ ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﻧﭙﺮ ؛ ﺑﻲ ﺯﺣﻤﺖ “ﮔﻤﺸﻮ” ﻋﺰﻳﺰﻡ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر غرق می شوی که به هردستی ، دست میدهی... مدتهاست غرق شده ام اما دستی نیست برای نجاتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا خیلی سخته همسر داشته باشی اما.... دلت پر باشه از دردودل. خدایا دارم میترکم از این همه درد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر از من است آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشیدن کسی آسان است...اما اینکه بتوان دوباره به او اعتماد کرد داستان کاملا متفاوتی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀـــــــــــ...ـــــﯿﺎ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯿﺎﻡ.... ﺧﯿﻠﯿﺎﻡ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿـــــــﺎﻡ... ﻗﺸﻨﮕﯿﺶ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺎﻡ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بازیگر شوم ، آرامش را بازی کنم … باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم … باز باید مواظب اشک هایم باشم … باز همان تظاهر همیشگی : ” خوبم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد هایم را بی صدا خفه میکنم تانفهمدکسی دردم را... دردی که وسعت تاریخ دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تــــــــــــو بدهکارم... دست کم یک جان برای هر لبخنــــــــدت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" انـتـظـــــاری نــوســـــان داشــتـ نـگـاهــــی در راه مـــــــانــده بـــود و صـــــدایـــی در تــنـهـــــــــایـــی مـــی‌گـــریـسـتـ ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هایم زیاد شده !!! انگار باز به مرور خاطرات از روزهای اول رسیده ام !!! اولین نگاه ... اولین سلام ... اولین...... با یاد تو اما بی تو ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که ندیدیم ولی میگن خیلی حال میده یکی واقعا دوستت داشته باشه..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر برای داشتن کسی سماجت نمی کنم پرنده ای که مال من نیست قفس هم برایش بسازم باز میرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که عاشقته... وقتی میبینه ناراحتی به جای اینکه هی بپرسه: چرا؟چیشده...؟؟؟ فقط بغلت میکنه.... آغوش اونیکه دوستش داری دوای هر دردیه....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها چشمانم خنده هاي دروغين را بالا مي اورند... بچه ها دعاكنيد ادم قبلي شم حالم از ضعف و احمق بودنم بهم ميخوره... هعي خدا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مرد بودن" اثبات مردانگیت به تمام زنان عالم نیست برای یک زن کامل بودنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻛﻼﻍ ﭘﺮ گنجشک ﭘﺮ ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﻧﭙﺮ ؛ ﺑﻲ ﺯﺣﻤﺖ “ﮔﻤﺸﻮ” ﻋﺰﻳﺰﻡ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آنقدر غرق می شوی که به هردستی ، دست میدهی... مدتهاست غرق شده ام اما دستی نیست برای نجاتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا خیلی سخته همسر داشته باشی اما.... دلت پر باشه از دردودل. خدایا دارم میترکم از این همه درد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر از من است آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخشیدن کسی آسان است...اما اینکه بتوان دوباره به او اعتماد کرد داستان کاملا متفاوتی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻌﻀـــــــــــ...ـــــﯿﺎ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯿﺎﻡ.... ﺧﯿﻠﯿﺎﻡ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯿـــــــﺎﻡ... ﻗﺸﻨﮕﯿﺶ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺎﻡ....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بازیگر شوم ، آرامش را بازی کنم … باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم … باز باید مواظب اشک هایم باشم … باز همان تظاهر همیشگی : ” خوبم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فریاد هایم را بی صدا خفه میکنم تانفهمدکسی دردم را... دردی که وسعت تاریخ دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تــــــــــــو بدهکارم... دست کم یک جان برای هر لبخنــــــــدت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" انـتـظـــــاری نــوســـــان داشــتـ نـگـاهــــی در راه مـــــــانــده بـــود و صـــــدایـــی در تــنـهـــــــــایـــی مـــی‌گـــریـسـتـ ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هایم زیاد شده !!! انگار باز به مرور خاطرات از روزهای اول رسیده ام !!! اولین نگاه ... اولین سلام ... اولین...... با یاد تو اما بی تو ... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که ندیدیم ولی میگن خیلی حال میده یکی واقعا دوستت داشته باشه..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر برای داشتن کسی سماجت نمی کنم پرنده ای که مال من نیست قفس هم برایش بسازم باز میرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که عاشقته... وقتی میبینه ناراحتی به جای اینکه هی بپرسه: چرا؟چیشده...؟؟؟ فقط بغلت میکنه.... آغوش اونیکه دوستش داری دوای هر دردیه....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب ها چشمانم خنده هاي دروغين را بالا مي اورند... بچه ها دعاكنيد ادم قبلي شم حالم از ضعف و احمق بودنم بهم ميخوره... هعي خدا