بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس.....................................آمده بودم توراببینم.................شمارا دیدم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به تـــــرســـش فروخــــت آهـــای ملــــت این روزها قیمـــت ترســ آن قــدری هست که از عشــــقت بگــــذری. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است تشیع عشق بر روی شانه های فراموشی، و دل سپردن به قبرستان جدایی، وقتی میدانی پنجشنبه ای نیست تا رهگذری بر بی کسی ات فاتحه بخواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیریم هرگز دستانت در دستانم قفل نشد  گیریم آغوشت هیچ وقت مال من نباشد اما..... گیر این گیر یم ها نیستم..... من تا ابد گیر چشمان توام ..... گیر دوست داشتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه مـن حـق بـده... درایـن مـاه رمـضـان,سـرافـطار.. بـاهمـه نـخـوردنهـایـم,روزه گـرفـتنهایـم.. بـاز میـل بـه خوردن نداشته بـاشـم!!! ایـن بـغض هـا که تـو بـه خـوردم می دهـی سـیـرسـیرم مـی کـنـد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران هاي بي اجازه وقت و بي وقت در هوايم پراكنده اي... و من بي هوا ناگهان خيسم از تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخور نباش، مقصر خودت بودی! دسته کلید علاقه که گم شد،باید تعویض میکردی قفل تمام ارزوهارا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتياقي كه به ديدار تودارد دل من دل من داند ومن دانم ودل داند ومن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی دو آدم خیـــره مـــی مـــاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول داد تا اخر دنيا بماند سر قولش هم ماند...همان روزي كه رفت براي من اخر دنيا بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد حس فوق العاده اى باشه...حسى که من تاحالا لمسش نکردم...اينکه : شعرايى ک باتموم احساست مى نويسى مخاطب داشته باشن....!!!تو درک نمى کنى منو...هيچوقت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهایم به "تظاهر"میگذرد.تظاهر به بی تفاوتی. به بیخیالی . به اینکه مهم نیست!! وچه سخت میکاهد از جانم این نمایش لعنتی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزار تو حال خودم باشم..... نمیخوام رویاهای تو از هم بپاشن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرض که برای دل کندن از تو، از هفت خوان گذشتم؛ با خوان هشتم - چشم هایت - چه کنم...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلـَـــــمــ ؛ گـ ـاهے ميــگيـــ ـرَد ! گـ ـاهے ميــ ـسوزَد ! و حَتے گــ ـاهے ، گــ ـاهے نـَ ـه _خِيــلے وَقتـــ هـ ـا_ ميـــ ـشِکَند ! امــ ـا هَنـــــ ـوز مے تَپـــَـ ـد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـلـبـم را بـه كـفـش هـايـت مـيـدوزم تـا بـا هـر قـدم كـه دورتـر مـيـروي زخـمـي تـازه بـردارد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس.....................................آمده بودم توراببینم.................شمارا دیدم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به تـــــرســـش فروخــــت آهـــای ملــــت این روزها قیمـــت ترســ آن قــدری هست که از عشــــقت بگــــذری. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سخت است تشیع عشق بر روی شانه های فراموشی، و دل سپردن به قبرستان جدایی، وقتی میدانی پنجشنبه ای نیست تا رهگذری بر بی کسی ات فاتحه بخواند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گیریم هرگز دستانت در دستانم قفل نشد  گیریم آغوشت هیچ وقت مال من نباشد اما..... گیر این گیر یم ها نیستم..... من تا ابد گیر چشمان توام ..... گیر دوست داشتنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه مـن حـق بـده... درایـن مـاه رمـضـان,سـرافـطار.. بـاهمـه نـخـوردنهـایـم,روزه گـرفـتنهایـم.. بـاز میـل بـه خوردن نداشته بـاشـم!!! ایـن بـغض هـا که تـو بـه خـوردم می دهـی سـیـرسـیرم مـی کـنـد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل باران هاي بي اجازه وقت و بي وقت در هوايم پراكنده اي... و من بي هوا ناگهان خيسم از تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلخور نباش، مقصر خودت بودی! دسته کلید علاقه که گم شد،باید تعویض میکردی قفل تمام ارزوهارا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتياقي كه به ديدار تودارد دل من دل من داند ومن دانم ودل داند ومن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی دو آدم خیـــره مـــی مـــاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول داد تا اخر دنيا بماند سر قولش هم ماند...همان روزي كه رفت براي من اخر دنيا بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد حس فوق العاده اى باشه...حسى که من تاحالا لمسش نکردم...اينکه : شعرايى ک باتموم احساست مى نويسى مخاطب داشته باشن....!!!تو درک نمى کنى منو...هيچوقت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهایم به "تظاهر"میگذرد.تظاهر به بی تفاوتی. به بیخیالی . به اینکه مهم نیست!! وچه سخت میکاهد از جانم این نمایش لعنتی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزار تو حال خودم باشم..... نمیخوام رویاهای تو از هم بپاشن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به فرض که برای دل کندن از تو، از هفت خوان گذشتم؛ با خوان هشتم - چشم هایت - چه کنم...؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلـَـــــمــ ؛ گـ ـاهے ميــگيـــ ـرَد ! گـ ـاهے ميــ ـسوزَد ! و حَتے گــ ـاهے ، گــ ـاهے نـَ ـه _خِيــلے وَقتـــ هـ ـا_ ميـــ ـشِکَند ! امــ ـا هَنـــــ ـوز مے تَپـــَـ ـد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قـلـبـم را بـه كـفـش هـايـت مـيـدوزم تـا بـا هـر قـدم كـه دورتـر مـيـروي زخـمـي تـازه بـردارد!