بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" سهم من از تو  دلتنگي بي پاياني ست كه روزها ديوانه ام مي كند  شب ها شاعر... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد تنها ترین کسی که در شب های تنهاییم برای تنها بودنم تنهاگریست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میگیرد از روزگار... دلم میخواد بچه باشم... کودکی که به هر آغوشی پناه میبرد ؛ و بی هیچ خجالتی اشک میریزد... بزرگ باشی باید بغض های زیادی را بـیـصـدا خفـه کنــــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده گـــی ام رآ بـآختــم بـــه رفـــیقـــی کـه رفـــآقـــت رآ در حقـــم تمـــآم کــرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" حالا تو نیستی و تباهی من از همین لحظه آغاز می شود ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او راحــت از مـــــن گـــــذشت خـــــدایا از او راحت نـــــــگذر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اخطارهازنگ دارند!!!!!! . . .گاهی اوقات اما"سکوت"اخرین "اخطار"است!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از توام ، به تهیدستی ام نگاه نکن ! مگو که هیچ نداری … ببین تو را دارم !؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفقا بهترین رفیقم داره میره از پیشم داره میره پی آیندش هنوز نرفته اونقد دلتنگم که بغض داره خفم میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها عموما دو دسته اند : تـــو و بقیــــه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــن دردهایم را فَــرامــــــوش نکـــــــرده ام ... مـــــن از نـهـایــــــت درد ... به " بــے حســــــے " رسیــــــده ام .......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شارژ هایش را من تامین میکردم خنده هایش مال دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که تو نیستی،من به عکس هایت می نگرم.... این همان تنفس مصنوعی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــــمــ.....زیـــــــادی روشــــنـــ بــــــــــود!ســـوخــــــتــــ ! . . . . دلــــســـوختـــــه هـــــاشـــ...بـــــزنـــــن لـــــــــایـــــکـــــو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلامتــی پســری که رفــت سربـازی … ولــی وقــتی برگشــت ، عشقــش هنوزم دخـتـــر بود … به افتخــار ِ همچــین دخــترایــی!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران  رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران ما گذشتیم و گذشت انچه تو با ما کردی تو بمان و دگران وای به حال دگران

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" سهم من از تو  دلتنگي بي پاياني ست كه روزها ديوانه ام مي كند  شب ها شاعر... "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یاد تنها ترین کسی که در شب های تنهاییم برای تنها بودنم تنهاگریست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میگیرد از روزگار... دلم میخواد بچه باشم... کودکی که به هر آغوشی پناه میبرد ؛ و بی هیچ خجالتی اشک میریزد... بزرگ باشی باید بغض های زیادی را بـیـصـدا خفـه کنــــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنده گـــی ام رآ بـآختــم بـــه رفـــیقـــی کـه رفـــآقـــت رآ در حقـــم تمـــآم کــرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" حالا تو نیستی و تباهی من از همین لحظه آغاز می شود ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او راحــت از مـــــن گـــــذشت خـــــدایا از او راحت نـــــــگذر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه اخطارهازنگ دارند!!!!!! . . .گاهی اوقات اما"سکوت"اخرین "اخطار"است!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پر از توام ، به تهیدستی ام نگاه نکن ! مگو که هیچ نداری … ببین تو را دارم !؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفقا بهترین رفیقم داره میره از پیشم داره میره پی آیندش هنوز نرفته اونقد دلتنگم که بغض داره خفم میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها عموما دو دسته اند : تـــو و بقیــــه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــن دردهایم را فَــرامــــــوش نکـــــــرده ام ... مـــــن از نـهـایــــــت درد ... به " بــے حســــــے " رسیــــــده ام .......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شارژ هایش را من تامین میکردم خنده هایش مال دیگری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها که تو نیستی،من به عکس هایت می نگرم.... این همان تنفس مصنوعی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــــمــ.....زیـــــــادی روشــــنـــ بــــــــــود!ســـوخــــــتــــ ! . . . . دلــــســـوختـــــه هـــــاشـــ...بـــــزنـــــن لـــــــــایـــــکـــــو!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـلامتــی پســری که رفــت سربـازی … ولــی وقــتی برگشــت ، عشقــش هنوزم دخـتـــر بود … به افتخــار ِ همچــین دخــترایــی!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران  رفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگران ما گذشتیم و گذشت انچه تو با ما کردی تو بمان و دگران وای به حال دگران