بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همونی ک دلم لک زده لبخندش را او ک هرگز نتوان یافت همانندش را قلب من موقع اهدا ب تو ایراد نداشت مشکل از توست اگر پس زده لبخندش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیگر دوستم ندارد... دیگر چه فایده که تمام دنیا را به هم بریزم یا نه... دیگر چه فایده واژه ای پشت دیگری جای بگیرد یا نه... دیگر چه فایده حرفی باشد یا نه... هیچ هیچ... ت م ا م

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره سیگار ها!!!! آنها هم خسته شدند. . . از خاموش شدن اجباری روی دستی که زمانی عاشقش بودی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چیز زندگی من حســودی دآشت که اینچـــنین به طوفــآن سپــردی اش ای هـــم خـــون مـــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دوست داری عشقت کنارت باشه … محکم بغلت کنه و بذاره که ب تمام وجودت اشک بریزی بعد اروم توگوشت بگه ” دیوونه من که باهاتم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری آدمام هستن... حسرت یه شب خوابیدن رو یه جای نرم و تو دلشون دارن... حسرت اینکه یه شب...فقط یه شب... جایی غیر خیابون بخوابند... فقط صداشون در نمیاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ب من آموخت... آدمها نه دروغ میگویند نه زیر حرفشان میزند اگر چیزی میگویند صرفا احساساتشان در همان لحظه است نباید روش حساب کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمم بخاطر برگ سفید نقاشی ام مرا تنبیه کرد اما من درون دفتر نقاشیم بی کسی خودم را کشیده بودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقد خودتو نگیر،اینقد با تکبر و غرور با ادم حرف نزن، وقتی کسی ب تو ابراز علاقه کرد ،فکر نکن ک فوق العاده ای...، شاید اون کم توقعه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان دل شکسته ام هزاران دل خواهم شکست  گناهش به پای دلی که دل مرا شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار کلمه بر جای خالی ات ریختم اما پر نشد.. به گمانم از جنس بی نهایتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی! قلبم دردمیکند نه به بهای جدایی ونه حتی تنهایی "نای دیدن غصه ات را ندارم" بفهم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا اِنقد ناراحتم که دوس دارم خدا بیاد پیشم و دستم رو بگیره و بگه : چی شده ؟ آدما اذیتت کردن ؟ بیا بریم پیش خودم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ می شود شور می زند می گیرد می شکند ببین از وقتی تو رفته ای ، دلم به چه حال و روزی افتاده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی خـــیلی از ما... یه شبــایـی بوده کــه فقط خــدا میدونه چجــوری سر کردیم تا صــــبح..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــیابون محله گـذره. . محله عــبوره.. . نــه جـایـی ک مرد زندگیت یـا نـیـمه گمـشده ات رو پــــیــدا کــنی. . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همونی ک دلم لک زده لبخندش را او ک هرگز نتوان یافت همانندش را قلب من موقع اهدا ب تو ایراد نداشت مشکل از توست اگر پس زده لبخندش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیگر دوستم ندارد... دیگر چه فایده که تمام دنیا را به هم بریزم یا نه... دیگر چه فایده واژه ای پشت دیگری جای بگیرد یا نه... دیگر چه فایده حرفی باشد یا نه... هیچ هیچ... ت م ا م

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره سیگار ها!!!! آنها هم خسته شدند. . . از خاموش شدن اجباری روی دستی که زمانی عاشقش بودی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چیز زندگی من حســودی دآشت که اینچـــنین به طوفــآن سپــردی اش ای هـــم خـــون مـــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا دوست داری عشقت کنارت باشه … محکم بغلت کنه و بذاره که ب تمام وجودت اشک بریزی بعد اروم توگوشت بگه ” دیوونه من که باهاتم”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سری آدمام هستن... حسرت یه شب خوابیدن رو یه جای نرم و تو دلشون دارن... حسرت اینکه یه شب...فقط یه شب... جایی غیر خیابون بخوابند... فقط صداشون در نمیاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی ب من آموخت... آدمها نه دروغ میگویند نه زیر حرفشان میزند اگر چیزی میگویند صرفا احساساتشان در همان لحظه است نباید روش حساب کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلمم بخاطر برگ سفید نقاشی ام مرا تنبیه کرد اما من درون دفتر نقاشیم بی کسی خودم را کشیده بودم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقد خودتو نگیر،اینقد با تکبر و غرور با ادم حرف نزن، وقتی کسی ب تو ابراز علاقه کرد ،فکر نکن ک فوق العاده ای...، شاید اون کم توقعه...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تاوان دل شکسته ام هزاران دل خواهم شکست  گناهش به پای دلی که دل مرا شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار کلمه بر جای خالی ات ریختم اما پر نشد.. به گمانم از جنس بی نهایتی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنتی! قلبم دردمیکند نه به بهای جدایی ونه حتی تنهایی "نای دیدن غصه ات را ندارم" بفهم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا اِنقد ناراحتم که دوس دارم خدا بیاد پیشم و دستم رو بگیره و بگه : چی شده ؟ آدما اذیتت کردن ؟ بیا بریم پیش خودم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ می شود شور می زند می گیرد می شکند ببین از وقتی تو رفته ای ، دلم به چه حال و روزی افتاده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی خـــیلی از ما... یه شبــایـی بوده کــه فقط خــدا میدونه چجــوری سر کردیم تا صــــبح..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــیابون محله گـذره. . محله عــبوره.. . نــه جـایـی ک مرد زندگیت یـا نـیـمه گمـشده ات رو پــــیــدا کــنی. . .