بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانی که خسته نمی شد از خیره شدن به تو این روزها می بارد لحظه های بی تو بودن را آشفته حال می جویمت بارانی تر از همیشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ دلیلی “به یادت هستم” تا نقض کنم قانونی را که علت می طلبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی کلی آغوش واست باز باشه ، اما تو  کسی رو بخوای که بهت پشت کرده... و این یعنی من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي کوشم غم هايم را غرق کنم، اما، بي شرف ها ياد گرفته اند شنا کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی  فقط باید بگی خدایا شکرت که هستی  خدایا مرسی که هستی و دارمت و به تو محتاجم همدم من .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم عشق آسمونی میخاد عشق خدایی... همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... تنها نگذار دلی را که هیچکس  دردش را نمیفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته عاشقش باشی ولی جرات نداشته باشی بهش بگی چون میترسی بهت انگ نامردی بزنه بعدشم بره و پشت سرشو نگاه نکنه و تو برای همیشه تنها بمونی تنهای تنها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهای دم اسبی من... هرشب خاطرات سر انگشتان تو را شیهه میکشند!!! یادم باشد فردا، آنقدر کوتاهشان کنم... تا لال لال شوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماکه ندیدیم ولی میگن خیلی حال میده یکی باشه که واقعا دوستت داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارم ، ســرم را بــهانه میکنم ... تــو نمی فــهمی !!! همه ی درد از دل و دوری ِ تــوست ... یك لــیوان آب و یك استــامینــوفن ،،، كه نمی توانــد دلتنــگیم را تســكین دهد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقدرام که نشون میدم محکم نیسم ؛ وجودم داره تنهاییامو فریاد میکشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایــــے یعنـــــے: در ایــن كــــره خـاكـــے! از میــان میلیــــاردهـا آدم... دلَـــت بــا كــســـے باشـد كـﮧ هیـــــــچ گــاه سهـــــم تـــــــو نخـــــواهـد شـد، هیـــــــچ گــاه ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و طــــــــــلـــــوعِ هـــــــَـــــر صـ‍ـــــــُــــبـــــــــح یـــعـــــنـــــی فــــــرصــــــــتِ جـــــــــدیـــــــدی بـــــــرای قـــ‌ـــــربــــــــانـــــــت شـــــــــــدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سَلامتــیِ پِلـک زَدَنــامــون... پِیـک زَدَنــامــون... پـوک زَدَنــامــون بِـه یــادِ کَســایـی کِــه بـَد کَـردَن بـاهـامونْ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي خوابي آدمو اذيت نميكنه فكر اون آدمي كه باعث بي خوابيت شده اماخودش راحت گرفته خوابيده آدمو ديوونه ميكنه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمانی که خسته نمی شد از خیره شدن به تو این روزها می بارد لحظه های بی تو بودن را آشفته حال می جویمت بارانی تر از همیشه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی هیچ دلیلی “به یادت هستم” تا نقض کنم قانونی را که علت می طلبد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی کلی آغوش واست باز باشه ، اما تو  کسی رو بخوای که بهت پشت کرده... و این یعنی من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي کوشم غم هايم را غرق کنم، اما، بي شرف ها ياد گرفته اند شنا کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی  فقط باید بگی خدایا شکرت که هستی  خدایا مرسی که هستی و دارمت و به تو محتاجم همدم من .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم عشق آسمونی میخاد عشق خدایی... همین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... تنها نگذار دلی را که هیچکس  دردش را نمیفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته عاشقش باشی ولی جرات نداشته باشی بهش بگی چون میترسی بهت انگ نامردی بزنه بعدشم بره و پشت سرشو نگاه نکنه و تو برای همیشه تنها بمونی تنهای تنها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهای دم اسبی من... هرشب خاطرات سر انگشتان تو را شیهه میکشند!!! یادم باشد فردا، آنقدر کوتاهشان کنم... تا لال لال شوند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماکه ندیدیم ولی میگن خیلی حال میده یکی باشه که واقعا دوستت داشته باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد دارم ، ســرم را بــهانه میکنم ... تــو نمی فــهمی !!! همه ی درد از دل و دوری ِ تــوست ... یك لــیوان آب و یك استــامینــوفن ،،، كه نمی توانــد دلتنــگیم را تســكین دهد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونقدرام که نشون میدم محکم نیسم ؛ وجودم داره تنهاییامو فریاد میکشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایــــے یعنـــــے: در ایــن كــــره خـاكـــے! از میــان میلیــــاردهـا آدم... دلَـــت بــا كــســـے باشـد كـﮧ هیـــــــچ گــاه سهـــــم تـــــــو نخـــــواهـد شـد، هیـــــــچ گــاه ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و طــــــــــلـــــوعِ هـــــــَـــــر صـ‍ـــــــُــــبـــــــــح یـــعـــــنـــــی فــــــرصــــــــتِ جـــــــــدیـــــــدی بـــــــرای قـــ‌ـــــربــــــــانـــــــت شـــــــــــدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سَلامتــیِ پِلـک زَدَنــامــون... پِیـک زَدَنــامــون... پـوک زَدَنــامــون بِـه یــادِ کَســایـی کِــه بـَد کَـردَن بـاهـامونْ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي خوابي آدمو اذيت نميكنه فكر اون آدمي كه باعث بي خوابيت شده اماخودش راحت گرفته خوابيده آدمو ديوونه ميكنه...