بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند بی حد تو رو میخواستم اما باز تو در حد من نبودی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید گذاشـــت........ و گذشـــت........ من هـم می گـذآرم خاطرآتــت رآ و می گـذرم از هر آنچــه مـرآ به تو وصـــل می کنـــد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به هرچه هست.. نفرین به هرچه بود! لعنت به عاشقی.. نفرین به سادگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو وابسته ام ، مانند سربازی به سربندش تو معروفی به دل بردن ، مونالیزا به لبحندش چه حالی داشتم با رفتنت ، سربسته می گویم شبیه حال مردی ، لحظه ی اعدام فرزندش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فَرامـــــــ ــــوش میکُنــــــَـــم خُدایــ ــــــی راٰ کــــ ــ ــ ــ ــه تـــــ ــــ ــو را بِبَخــــــــ ـــشـَـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ غمی بزرگتر از این نیست كه نتوانی كسی را برای گفتگو پیدا كنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر پایبند بودن سخت است وقتی که خیانت درب تمام خانه های شهر را می کوبد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم مانند قلیان شد تاکه طعم داشتم با من بودند از طعم که افتادم گفتند سوخت بریم?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از روزا دیگه نه خاطره ....نه بغض .....نه اشک .....هیچ کدوم دردی ازت دوا نمیکنه میشینی ،زل میزنی به ی گوشه ......زانوهاتو بغل میگیری ..... وبا خودت میگی :دیگه زورم نمی رسه >

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا وقتی نماز میخونم همش تصویر عمم میاد جلوی چشمم ....!!!! انگار خدا هم غیر مستقیم داره میگه این نماز به درد عمت میخوره.....!!!!! پست اولمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ای کوتاه..... قرص هاتو خوردي؟ -نه، واسه چي؟ -اومديم و من يه وقت رفتم، تو بايد يادت بره؟ - تو نباشي من واسه چي بايد قرص بخورم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختـــــر که باشی هـــزار بــار هــم کــه بگـویــد : دوستــــــــت دارد ! بـازهــم خواهــی پـرســـی : دوستــــــــم داری ؟ و تـه دلــــت همیشــه خواهــد لــرزیـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياي عجيبيست... وقتي در ميان اينهمه آدم دلت فقط هواي يك نفر راميكند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چيز در اين جهــــان...غريبانه تر اززني استــــ ...كه تنهـــــــايي اش را بغل ميكند و ميپوسد... اما.. حاضر نيست ديگر... كسي را دوست داشته باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بد را هر طور که هست تحمل میکنم کاسه صبرم از آدمهایی لبریز است که با ادعای خوب بودن بدی میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــوابـــــهــآیَــــم بـــــویِ تَـــــنِ تــــو را مــــیــدَهَــــد نَـــــکــــُنَـــد . . . آن دور دَســــت هــــآ نـــیـــــمــه شَـــبــــهــآ دَر آغـــوشَــــم مـــــیــگــیــــری. . .!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچند بی حد تو رو میخواستم اما باز تو در حد من نبودی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید گذاشـــت........ و گذشـــت........ من هـم می گـذآرم خاطرآتــت رآ و می گـذرم از هر آنچــه مـرآ به تو وصـــل می کنـــد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به هرچه هست.. نفرین به هرچه بود! لعنت به عاشقی.. نفرین به سادگی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو وابسته ام ، مانند سربازی به سربندش تو معروفی به دل بردن ، مونالیزا به لبحندش چه حالی داشتم با رفتنت ، سربسته می گویم شبیه حال مردی ، لحظه ی اعدام فرزندش . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فَرامـــــــ ــــوش میکُنــــــَـــم خُدایــ ــــــی راٰ کــــ ــ ــ ــ ــه تـــــ ــــ ــو را بِبَخــــــــ ـــشـَـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ غمی بزرگتر از این نیست كه نتوانی كسی را برای گفتگو پیدا كنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر پایبند بودن سخت است وقتی که خیانت درب تمام خانه های شهر را می کوبد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشتم مانند قلیان شد تاکه طعم داشتم با من بودند از طعم که افتادم گفتند سوخت بریم?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از روزا دیگه نه خاطره ....نه بغض .....نه اشک .....هیچ کدوم دردی ازت دوا نمیکنه میشینی ،زل میزنی به ی گوشه ......زانوهاتو بغل میگیری ..... وبا خودت میگی :دیگه زورم نمی رسه >

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم چرا وقتی نماز میخونم همش تصویر عمم میاد جلوی چشمم ....!!!! انگار خدا هم غیر مستقیم داره میگه این نماز به درد عمت میخوره.....!!!!! پست اولمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ای کوتاه..... قرص هاتو خوردي؟ -نه، واسه چي؟ -اومديم و من يه وقت رفتم، تو بايد يادت بره؟ - تو نباشي من واسه چي بايد قرص بخورم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختـــــر که باشی هـــزار بــار هــم کــه بگـویــد : دوستــــــــت دارد ! بـازهــم خواهــی پـرســـی : دوستــــــــم داری ؟ و تـه دلــــت همیشــه خواهــد لــرزیـد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياي عجيبيست... وقتي در ميان اينهمه آدم دلت فقط هواي يك نفر راميكند!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه چيز در اين جهــــان...غريبانه تر اززني استــــ ...كه تنهـــــــايي اش را بغل ميكند و ميپوسد... اما.. حاضر نيست ديگر... كسي را دوست داشته باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بد را هر طور که هست تحمل میکنم کاسه صبرم از آدمهایی لبریز است که با ادعای خوب بودن بدی میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــوابـــــهــآیَــــم بـــــویِ تَـــــنِ تــــو را مــــیــدَهَــــد نَـــــکــــُنَـــد . . . آن دور دَســــت هــــآ نـــیـــــمــه شَـــبــــهــآ دَر آغـــوشَــــم مـــــیــگــیــــری. . .!