بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد روی خط سرنوشت... بندهای با تو بودن را نوشت..... کاش.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ترجیح دارد به تن هایی که روحشان با دیگریست! دلم آغوشی میخواهد  که نه زن باشد نه مرد! خدایا زمین نمی آیی...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته شباتو با گریه سر کنی وهمه خاطراتتو دوره کنی وکنارشون بشینی.... اما یهو یادت بیاد الان که تو داری از غصه نبودنش دق میکنی کنار یکی دیگه داره بهترین روزای زندگیشو سر میکنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این غم‌انگیزتر !؟ شعرهای مرا  برای معشوق خودت بخوانی و من برای تو فقط شاعری باشم با نام مستعار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی به این روزهای دلم  بیشتر می آید تا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخش که همه روزهایم را باحسرت خوردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادتم...... حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ در حسرت یافتنت تمام کوچه ها را قدم بزنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن روزهـا نـبـضـم ڪـُـنـد مـﮯزنـد  قـلـبـم تـیـر مـﮯڪشـد  دارم  صـداﮮ ِ خـورد شـدن ِ احـسـاسـم را  لا بـﮧ لاﮮ ِ  چـرخ دنـده هـاﮮ ِ زنـدگـﮯ  مـﮯشـنَـوم . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این گوشه شهر کوچه های بی تو مانند رگهای بی خونند جاری کن خودت را وگرنه شهر میمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــیـــلیـــــا بـهم یـاد دادن کــه مـیتونـن بـاهآم بــــــــــــآزی کـنن مـــــنــم بـهـشـون یـآد مـیـدم کـه بـــــــــآزی رفت و برگـشت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" امروز نشستم غم فردا خوردم در دست زمانه خم شدم ، تا خوردم مانند تو در عشق دو رو باید بود من چوب همین صداقتم را خوردم ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من...آرامش امروزمو مديون محل سگيم ک ب خيليا ندادم...!!!!و عجيبه ک اين آرامش,اين تنهايى,اينکه ب جا گفتن :"خدايا!عاشقشم"ميگم :" خدايا عاشقتم "رو دوست دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایــــــی که بــــودن و نبــــودنت هیـــچ فـــرقی نمیکنه نبـــــودنت رو انتخــــاب کن اینــــــگونه به بـــــودنت احتـــــرام گذاشــــــته ای!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته کسيو دوس داشته باشي که اون روت هيچ حسي نداشته باشه ووقتي که اينوفهميدي بايدخودتوکناربکشي...سخته ولي مجبوري............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنــــوز برایـــــــــش مینویــــــــــسم همـــــــــــانند کودک نـــابینایـــــــــــی کــــه هر روز غـــــــذا میریــــــــــــــزد بــــــــــــرای ماهـــــــی مـــــــــــــرده اش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدی همون امیده بس توی دل مونده بوی *نا* گرفته.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس تنهایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد روی خط سرنوشت... بندهای با تو بودن را نوشت..... کاش.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی ترجیح دارد به تن هایی که روحشان با دیگریست! دلم آغوشی میخواهد  که نه زن باشد نه مرد! خدایا زمین نمی آیی...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته شباتو با گریه سر کنی وهمه خاطراتتو دوره کنی وکنارشون بشینی.... اما یهو یادت بیاد الان که تو داری از غصه نبودنش دق میکنی کنار یکی دیگه داره بهترین روزای زندگیشو سر میکنه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این غم‌انگیزتر !؟ شعرهای مرا  برای معشوق خودت بخوانی و من برای تو فقط شاعری باشم با نام مستعار ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی به این روزهای دلم  بیشتر می آید تا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ببخش که همه روزهایم را باحسرت خوردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیادتم...... حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ در حسرت یافتنت تمام کوچه ها را قدم بزنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن روزهـا نـبـضـم ڪـُـنـد مـﮯزنـد  قـلـبـم تـیـر مـﮯڪشـد  دارم  صـداﮮ ِ خـورد شـدن ِ احـسـاسـم را  لا بـﮧ لاﮮ ِ  چـرخ دنـده هـاﮮ ِ زنـدگـﮯ  مـﮯشـنَـوم . .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این گوشه شهر کوچه های بی تو مانند رگهای بی خونند جاری کن خودت را وگرنه شهر میمیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــیـــلیـــــا بـهم یـاد دادن کــه مـیتونـن بـاهآم بــــــــــــآزی کـنن مـــــنــم بـهـشـون یـآد مـیـدم کـه بـــــــــآزی رفت و برگـشت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" امروز نشستم غم فردا خوردم در دست زمانه خم شدم ، تا خوردم مانند تو در عشق دو رو باید بود من چوب همین صداقتم را خوردم ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من...آرامش امروزمو مديون محل سگيم ک ب خيليا ندادم...!!!!و عجيبه ک اين آرامش,اين تنهايى,اينکه ب جا گفتن :"خدايا!عاشقشم"ميگم :" خدايا عاشقتم "رو دوست دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایــــــی که بــــودن و نبــــودنت هیـــچ فـــرقی نمیکنه نبـــــودنت رو انتخــــاب کن اینــــــگونه به بـــــودنت احتـــــرام گذاشــــــته ای!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته کسيو دوس داشته باشي که اون روت هيچ حسي نداشته باشه ووقتي که اينوفهميدي بايدخودتوکناربکشي...سخته ولي مجبوري............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنــــوز برایـــــــــش مینویــــــــــسم همـــــــــــانند کودک نـــابینایـــــــــــی کــــه هر روز غـــــــذا میریــــــــــــــزد بــــــــــــرای ماهـــــــی مـــــــــــــرده اش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا امیدی همون امیده بس توی دل مونده بوی *نا* گرفته.